Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genus och religion

No description
by

Elena Andersson

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genus och religion

Genus och religion
Religioners strävan efter jämställdhet
Patriarkalt samhälle
Mannens röst väger tyngre än kvinnans
Kristendom
"Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten" (Kor 14:33-35).
Islam
Hinduism
"A bhikkhuni (kvinnlig munk), even if she enjoys a seniority of a hundred years in the Order, must pay respect to a bhikkhu (manlig munk) though he may have been a bhikkhu only for a day" (The Eight Garudhammas).
[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.
Genus som social konstruktion

Vi föds med manliga respektive kvinnliga egenskaper
Definition genus
Våra uppfattningar om könsroller och om vad som är manligt respektive kvinnligt.
Två distinktioner
Historiskt sett har samhällen varit mycket mansdominerande och religionen har växt fram i patriarkala samhällen
"Dag och natt måste kvinnorna hållas i beroende av sina män, och om de ägnar sig åt sinnliga nöjen, måste de övervakas. Fadern beskyddar henne i barndomen, mannen beskyddar henne i ungdomen, hennes söner beskyddar henne i ålderdomen; en kvinna skall aldrig vara oberoende." (Manus lag IX 2-3).
Buddhism
Kvinnans röst och feminism
Kristendom
Ifrågasättande av hur en modern kvinna med jämlikhetsideal ska kunna leva enligt gamla traditioner
Tolkar om texterna på nytt genom en kvinnas ögon
Islam
Skälet till att kvinnan är förtryckt är pga feltolkningar av islam och männens tolkningsföresträde.
Feministiska rörelser uppstod som en reaktion mot ett konservativt tänkande inom den muslimska världen
Hinduism
Kvinnorna kämpar för kvinnans oberoende
Feministerna kämpar med den traditionella Manus lag som fortfande brukas trots att den är förbjuden enligt lag
Buddhism
Driver frågor med fokus på kvinnans möjlighet att få födjupa sig i den buddhistiska läran och vägen till upplysning
försöker återupprätta kvinnliga ordrar
"Substantivet khimâr (plur. khumur) betecknar slöjan (el huvudduken)som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret. Enligt flertalet klassiska kommentatorer bars denna slöja före islam mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen, och eftersom kvinnodräkten enligt det då rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades bysten delvis bar. Kvinnorna uppmanas här därför att dölja den med hjälp av en khimâr[…]" (Knut Bernström 2002:619 not 38).
Lagen finns inte längre men traditionen lever kvar
Full transcript