Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hücre İçi Haberci Sistemleri

Hücre İçi Haberci Sistemleri
by

ihsan kisadere

on 18 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hücre İçi Haberci Sistemleri

Hücre İçi Haberci Sistemleri Uzman: İhsan KISADERE
Danışman: Prof.Dr. Nurcan DÖNMEZ Siklik Adenozin Monofosfat (cAMP)
Kalsiyum haberci sistemi
Kalmodulin yolu
C-Kinaz yolu Sutherland Earl W.
•1.Haberci (Hormon )
•2.Haberci (cAMP)
•1971 Nobel Ödülü Adenilat siklaz
Fosfodiesteraz

cAMP bakterilerde, diğer tek hücreli canlılarda ve bütün hayvanlarda bulunur.
Yüksek bitkilerde bulunmamaktadır. Deneysel sonuçlara göre hormonal ve sinirsel kontrol mekanizmaları hücre seviyesinde müşterek bir biyokimyasal mekanizmaya sahiptir.

Esas kompanentleri cAMP , kalsiyum ve protein kinaz oluşturmaktadır. • Eksitasyon kontraksiyon
• Eksitasyon sekresyon
• İntrasellüler konsantrasyon
• Ekstrasellüler konsantrasyon Kalsiyum Peptid hormonları
Endokrin salgılamalar
Nöronal sinapsisler
Nörotransmitterler Adenilat siklaz ve fosfodiesteraz özellikle sinir uçları fraksiyonunda yüksek konsantrasyonlardadır.
Protein kinaz aktivitesinin sinaptozom, sinaptik membran parçaları ve sinaptik veziküllerde bulunduğu ortaya konulmuştur. cAMP ve bazı özellikleri
Asit – alkali ortamlardaki özellikleri
Yenilenme hızı
İkinci haberci özelliği
Allosterik etki Protein kinaz
Katalize edici alt ünite
Aktif enzim

Regüle edici alt ünite
cAMP bağlayıcı protein cAMP’nin etkilediği enzimler ve hücresel olaylar

Glikogenolizis Karaciğer,kas
Protein kinaz Birçok doku
HCL sekresyonu Mide mukozası
Flagella formasyonu E.coli
Nöromuskuler transmisyon Sinir kas
İnsülin salınması Pankreas cAMP`yi ikinci haberci olarak kullanan hormonlar
Kateşolaminler
Glukagon
ACTH
Paratiroid hormonu
TSH
MSH
Prostaglandinler Kalmodulin
Kalsiyum bağlayıcı protein,
148 aminoasitten oluşmuştur.
Glutamik ve aspartik asit içeriği,
Sitoplazma , membranlar ve organellerde serbest olarak bulunmaktadır.
Triptofan ve sistein içeriği... Kalmodulin bütün ökaryotik hücrelerde bulunmaktadır.
Çizgili kaslarda kalsiyum bağlayıcı protein troponin c dir.
Düz kaslarda ve kassal olmayan yapılarda ise kalmodulin bu işi yapmaktadır. Kalmodulin iki tarafı keskin bıçak gibidir.
Adenilat siklazın aktive edilmesi.
Fosfodiesterazın aktive edilmesi. Bazı hastalıklar ve kalmodulin
Esansiyel hipertansiyon
Epilepsi modeli Ca, kalmodulin ve cAMP
• İnsülin salgılanması.
• Tiroid hormonu salgılanması.
• Nörohormon salgılanması.
• Hücre çoğalması.
• Düz kas kasılması.
• Prostoglandin sentezi. c-Kinaz
Bu enzim ne cAMP ne de kalmodulin tarafından aktive edilir.
Ca, diasilgliserol ve fosfolipid ilişkisi,
Fosfolipid – bağımlı protein kinaz c... Kalsiyum reseptor proteinleri

- Gerçek reseptor proteinleri
Eriyebilen ve sitosolde bulunanlar
Kalmodulin (Bütün hücrelerde)
Troponin c (İskelet ve kalp kası)
Miyozin hafif zincir kinazı (Düz kaslar)
Parvalbumin (İskelet kaslarında) -Membrana bağlı olanlar
Kalmodulin

Kalmodulin yolu hücrenin vereceği tepkimenin başlangıç ve kısa süren evresinde iş görür,uzun süren tepkime ise c - Kinaz ile sürdürülür. cAMP ve kalsiyum haberci sistemlerinin ilişkisi
• Koordine kontrol sistemi
• Aktive edici kontrol ilişkisi
• Antagonizm
• Aşırı derecede gelişmiş işbirliği Polifosfoinozitid sistemi
İnozitol trifosfat
Diasilgliserol

Bunlar birbirinden bağımsız olarak etki yapmaktadırlar. Hormonlar ve nörotransmitter maddeler
Büyüme faktörü
Tümör oluşumu Teşekkürler
Full transcript