Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Transitie Jeugdzorg - Drentse Pilot Jeugd

No description
by

Esmeralda Top

on 5 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Transitie Jeugdzorg - Drentse Pilot Jeugd

"Als jeugd en toekomst telt" Nabij zijn en aansluiten met kind- en gezinsvriendelijk beleid Transitie Jeugdzorg in Drenthe Drentse Pilot Jeugd Gedeputeerde Drenthe - Jeugdzorg Wethouder Tynaarlo - Jeugdzorg Ard van der Tuuk Martin Kremers Jeugdzorg in Drenthe - 480.000 inwoners

- 120.000 jeugdigen 0-19 jr

- 12 gemeenten

- 1 GGD regio, 1 politieregio

- Goede schaal voor
samenwerking Drentse traditie van samenwerken
jeugdbeleid & jeugdzorg krachten bundelen inzet op preventie geen lange wachtlijsten
in Drenthe jeugdzorg programma's sluiten aan bij gezinnen, onderwijs en werk kennis delen goede ketensamenwerking
& uniforme werkwijze vanuit
1 Drentse visie Opbrengsten Drentse samenwerking
tussen gemeenten & provincie Provinciebrede invoering van o.a.:

- Drentse Verwijsindex Jeugd

- Positief Opvoeden Drenthe (Triple P)

- RAAK + Sign of Safety (Veilig Opgroeien)

- Stevige inrichting CJG (Sociale Allianties)

- Jeugdzorg programma's in het onderwijs
(PBS/vroeg erbij, BSO+)

- Veel bewezen effectieve programma's

- Resultaatgericht meten/monitor 2010: voorgenomen transitie Rijksoverheid
= nieuwe fase Drentse samenwerking 2011: verbreding samenwerking gemeenten en provincie in "Drentse Pilot Jeugd" 2011: visie en voornemen tot samenwerking voorgelegd
aan gemeenten en provincie - 1 "Drentse Pilot Jeugd" organisatie
- Plan van aanpak 2011-2015 Koploperschap zorgt voor goede afstemming met Rijksoverheid en andere koploper regio's Kansen Transitie:

Stelsel in de jeugdzorg
niet alleen in huidige vorm decentraliseren, maar ook opnieuw inrichten

=
TRANSFORMATIE Drentse inhoudelijke visie Drenthe kiest voor:
"Opvoeden Versterken" RMO stelt in 'Bevrijdend kader voor de jeudzorg':

Overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten kan alleen slagen als er een zorgvisie aan ten grondslag ligt - positief opvoeden (oplossingsgericht)

- zelfredzaamheid en eigenkracht van
jeugdigen en gezinnen

- versterken van gezins systeem/netwerk

- nabijhalen i.p.v. doorverwijzen

- meten van resultaten - doen wat werkt! Vertrouwen
=
sleutel voor succes - professional heeft vertrouwen in de
eigenkracht van jeugdigen en ouders

- organisatie heeft vertrouwen in de
kracht van professional

- gemeenten hebben als financiers
vertrouwen in de organisatie

- rijksoverheid heeft vertrouwen in
gemeenten oplossingsgericht 1 gezin
1 plan
1 coördinatie jeugdigen en ouders
ontmoeten in de leefmilieus zoals school en buurt kennis vroeg in de
keten beschikbaar niet indiceren en
verwijzen maar
'nabij' halen eigen kracht &
vertrouwen
op alle niveaus vangnet voor
diegene die dat
nodig heeft Samen
voor Drenthe Rol overheden - financiers - kaders vaststellen
- gezamenlijke visie uitdragen
- instellingen aansturen: eenduidig en op juiste schaal
- samenhangende inloop van zorg, ICT, diagnostiek,
dossiervorming
- ketenbreed meten Houd vast aan:
1 financier = 1 regie = 1 visie Geen aparte routes voor
jGGZ en Jeugdbescherming Vraagstukken 1 Vraagstukken 2 - hoe gaan gemeenten bovenlokaal samenwerken?
- laat de wet genoeg ruimte voor eigen invulling 'coleur locale'?

- doorontwikkeling CJG
> rollen, taken, functies, organisatie, loket?
> gebiedsgericht werken Communicatie www.drentsepilotjeugd.nl Nieuwsflits kennisateliers Even voorstellen... Kernpunten Drenthe Aanpak:
Full transcript