Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Methodisch handelen: Wat is het?

No description
by

heidi kasper

on 11 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Methodisch handelen: Wat is het?

Methodisch handelen: Wat is het?
Onderscheid in evaluatie
In de evaluatie wordt onderscheid gemaakt tussen een product- en een procesevaluatie.
De productevaluatie geeftf antwoord op de eerste twee vragen: Is het doel bereikt? Zijn we uitgekomen waar we wilden zijn?
De procesevaliatie geeft antwoord op vragen als: Hoe is de weg daar naartoe verlopen? Was het een goed plan? Was de gekozen werkwijze de goede manier? Was de begeleiding juist gekozen?
Alle stappen passeren in dit themanummer de revue. Het is belangrijk je te realiseren dat de stappen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je kunt de ene stap niet zetten zonder de andere!
Welke stappen moeten gezet worden?
Inleiding
Als je methodisch te werk gaat, dan werk je volgens een methode, volgens een vaste, weldoordachte manier om een bepaald doel te bereiken. Methodisch te werk gaan is een essentieel kenmerk van het sociaal agogisch werk.
Conclusie
Kenmerken van het methodisch handelen:
Er is sprake van een doel en er wordt naar een doel toegewerkt. (doelgericht werken)
Er is sprake van een plan. De weg waarlangs gewerkt gaat worden, wordt in een plan uitgewerkt en er gaat volgens een systeem gewerkt worden.
Er is sprake van een proces. Tijdens de uitvoering van een activiteit wordt naar het doel gewerkt.
Bij het aanbieden van activiteiten denk je na over de doelen die je voor de hulpvrager wilt bereiken en over de werkwijze.
Beginsituatie beschrijven
Allereerst moet je een beeld krijgen van de hulpvrager voor wie je iets voorbereidt: Wie is de hulpvrager, welke hulpvraag heeft hij, hoe ziet zijn achtergrond eruit, welke behoeften, interesses en mogelijkheden heeft hij? Je beschrijft dan de beginsituatie.
Doelen formuleren
Na het beschrijven van de beginsituatie ga je de doelen formuleren. Je staat stil bij het doel dat je voor de hulpvrager voor ogen hebt:waar wil je uitkomen, wat moet de client uiteindelijk bereiken? Pas als je weet waar je met deze client naartoe wilt en waar je uit wilt komen, kun je een plan maken.
Een plan maken
Daarna ga je een plan maken. In het plan staat hoe je naar het doel wilt toewerken en de weg waarlangs je naar het doel toe gaat. Je stippelt de route uit. Je regelt de zaken zo, dat je het plan kunt uitvoeren: je zorgt ervoor dat alles er is wat je nodig hebt. Je weet wat je gaat doen tijdens de activiteit en hoe je dat gaat doen. Ook weet je wat de client gaat doen. Als je dat weet, ben je klaar de uitvoering van het plan.
Uitvoeren
Voordat je daadwerkelijk het plan uitvoert, informeer je de client. Tijdens de uitvoering van de activiteit begeleid je de client goed. Je houdt tijdens de uitvoering van de activiteit het proces in de gaten, je begeleidt de client op een door jou (vooraf) gekozen wijze.
Evaluatie
Het terugblikken op de gehele activiteit. Is het doel bereikt? Zijn wij uitgekomen waar we wilden? Hoe is de weg daar naartoe verlopen? Was het een goed plan? Was de gekozen werkwijze de goede manier? Was de begeleiding juist gekozen? Van tevoren stel je vast hoe je wilt evalueren en met wie?
Full transcript