Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Istilong Modern Language Association

No description
by

Jerina Ecleo

on 17 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Istilong Modern Language Association

Istilong Modern Language Association
Karaniwang walang dahon ng pamagat sa istilong MLA dahil ang pamagat ay bahagi na ng unang pahina kung saan makikita ang pangalan ng estudyante sa unang linya isang pulgada mula sa kaliwang taas ng bahagi ng papel, sa sumusunod na linya ang pangalan ng propesor ng kurso o subject, ikatlong linya ang pangalan ng kurso, at sa ikaapat na linya ang petso ng pagsusumiti ng papel.
Kalahating pulgada mula sa itaas sa kanang bahagi ng papel ay inilalagay ang apelyido ng estudyante na sinusundan ng bilang ng pahinang nasa bilang arabik. Sa sumusunod na linya pagkatapos ng petsa ay makikita ang pamagat na nakasulat sa gitna ng papel at sumusunod na linya ay ang thesis statement.
Pagkatapos nito, ay an balangkas o nilalaman ng papel ngunit walang pahinang makikita sa kanang dulo ng bawat paksa. Ang mga sumusunod na bawat pahian ay gumagamit ng ganoon ding istilong may
running header
- apelyido ng estudyante na sinusundan ng bilang ng pahina hanggang sa huling pahina.
Ang istilong MLA ay nabuo ng samahan ng mga nagtuturo ng wika sa America na tinatawag na Modern Language Association of America
Ang istilong ito ay malawakang ginagamit ng mga estudyanteng gumagawa ng pananliksik sa wika, literatura at humanidadis.
Di gumagamit ng total justiication- sa halip ay hindi pantay-pantay ang mga linya sa kanan. Ang mga pamagat ng libro, magasin, at iba pang babasahin ay may salungguhit ngunit dependi sa instruksyon ng titser, maari itong isulat sa pamamagitan ng italics o bold
Gumagamit ang MLA ng dokumentasyong parentetikal sa loob ng teksto. Ang apelyido lamang ng Author ang napapaloob sa parentesis na sinusundan agad ng bilang arabik para sa pahina na kung saan ito makikita ng walang pagitang kuwit. Ngunit kung nababanggit na ang pangalan ng author sa teksto (maaaring buong pangalan o apelyido lamang), ang bilang na lamang para sa pahina ang napapaloob sa parentesis na hindi ginagamitan na daglat na p. o anumang tanda.
Kung may dalawang awtor na pareho ang apelyido, ang kanilang kumpletong pangaan ay binabanggit upang malaman kung alin sa dalawa ang ibig sabihin. Kung pamagat lamang ng akda ang nabanggit, ito ay sinasalungguhitan o kaya ay nasa italics o bold.
Gumagamit din ng pinaikling pamagat sa istilong MLA. Kung ang pamagat halimbawa, ay ang Batayang Konsepto sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Wika, ay magiging batayang konsepto na lamang ito. Madali naman itong matutunan sa bibliograpi kung ito ay tinitingnan o hahanapin na, sumusunod ang mga halimbawa.
Samantala, ang magiging bibliograpikal na entri para sa mga itaas na parentetikal na dokumentasyon ay ang sumusunod:
Aquino, Gaudencio V. Fundamentals of Research. Mandaluyong City: National
Books Store, 1992.

Magracia, Emma B. “Ang Batayang Konsepto sa Pagtuturo at Pagtuto ng Wika.”
Kawika. II. 1 (1983) 130-139.

Nachmias. Chava F. at David Nachmias. Research Methods in Social Sciences,
5th ed. London: Arnold, 1996.

Santos, Angelina L., Nerissa L. Hufana, at Emma B. Magracia. Ang Akademikong
Filipino sa KOmunikasyong: Teksbuk- Workbuk sa Filipino 1. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc., 2009.

Ang entri galing sa internet ay magiging ganito ang hitsura.
National Science Foundation Standard Grant 9121331. "Integration
of Visual and Echoic Information." Louis N. Herman, investigatior. Univ. of Hawaii, Manoa. Aug.1992- July 1994. 24 Oct. 1996. http://www/ref.gov/flp/awards91/awd912/9121331.txl
Works Cited o Gianagamit na nga Akda- para sa listahan ng mga akda (libro, akticulo, pelikula, recording, internet at iba pa) na sinipi sa papl pananaliksi.

Works Consulted o Mga Kinunsultang Akda- para sa listahang hindi lamang nauukol sa mga siniping giinamit kundi maging sa kinunsultang akda o materyales.

Annotated Bibliography o Bibliograping Anotasyon- para sa listahang may deskripsyon ng nilalaman ng bawat materyal.

Bibliograpi- para sa kumpletong listahan ng lahat ng materyal kaugnay sa paksa.
Piling bibliograpi- para sa listahan ng mga babasahin tungkol sa paksa.
BY: Nina Rhea Claire Sala :)
Full transcript