Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Mendtogtokh Mongon

on 21 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

"Монголын нууц товчоо" радио жүжгийн зохиолоос түүвэрлэсэн үндэсний онцлогт үгс aнгли хэлэнд орчуулагдсан байдал Дүгнэлт
“Монголын нууц товчоо радио” жүжгийн зохиолын үндэснийонцлогт үгсийг англи хэлнээ орчуулагдсан байдалд анализ хийхэд нийт 177 үндэсний онцлогт үг судлагдсан ба эдгээр үндэсний онцлогт үгсээ орчуулгын хэлэнд ямар аргаар орчуулагдаж буйг цааш нь судлахад:
Транслитерацийн аргаар орчуулагдсан үгс –76 үндэсний онцлогт үгс буюу нутаг ус, овог аймаг, газрын нэр болон хүний хэр заасан үгсэд энэхүү аргыг ашигладаг байна.
Транскрипцийн аргаар – 1 үндэсний онцлогт үг.
Ойролцоо орчуулгын аргаар - 28 үндэсний онцлогт үг.
Хуулбарлан буулгах орчуулга – 29 үндэсний онцлогт үгс
Үгчлэх аргаар – 43 үндэсний онцлогт үгс
Тайлбарлах аргаар – 36 үндэсний онцлогт үгс тус тус ангиллаа. Монголын нууц товчооноос түүвэрлэсэн үндэсний онцлогт үгсийг графикаар үзүүлэх нь Судалгааны ажлын онол практикийн ач холбогдол
Бид англи хэл суралцагч оюутан залууст үндэсний онцлогт үг хэллэгийг англи хэлнээс монгол хэлнээ, монгол хэлнээс англи хэлнээ орчуулах арга боломжийг нээн өгөх, орчуулагдсан байдалд анализ хийн цэгцлэн нэг мөр болгох нь энэхүү ажлын онолын ач холбогдол оршино. Судалгааны ажлын бүтэц
Бакалаврын зэрэг горилсон энэхүү дипломын ажил нь 2 бүлэг, 4 дэд бүлэг, дүгнэлт, ном зүй зэргээс бүрдэнэ. Судалгааны ажлын шинэлэг тал:
Бидний судалсан “Монголын нууц товчоо” радио жүжгийн зохиолд үндэсний онцлог үгс хэрхэн орчуулагдсаныг гаргаж ирэх. Зорилт
Монгол хэлний үндэсний онцлогт үгсэд ямар үгс багтах талаар ерөнхий ойлголттой болох.
“Монголын нууц товчоо” радио жүжгийн зохиолоос үндэсний онцлогт үгсийг түүвэрлэх
“Монголын нууц товчоо” радио жүжгийн зохиолын үндэсний онцлогт үгсийн орчуулагдсан байдалд анализ хийх
Түүвэрлэн авсан үндэсний онцлогт үгсийг аж байдлын хэрэглээнд ангилах
Үндэсний онцлогт үгсийг орчуулгын хэлэнд дамжуулах аргуудад ангилан, ямар орчуулгын арга давамгай хэрэглэгддэгийг харьцуулан судлах.
Монголын нууц товчоо радио жүжгийг англи хэлэнд хэрхэн дүйцэн орчуулагдаж буй ерөнхий шинж байдлыг харьцуулан судалж, эхийн бүтцээс үндэсний онцлогт үгсийг түүвэрлэх. Судалгааны зорилго
Англи хэл судалж буй бүх шатны суралцагсдад орчуулгын үндсэн мэдлэг, орчуулах арга барилыг олгох зорилгоор үндэсний онцлогт үгс харь хэлэнд хэрхэн дүйцэж орчуулагдаж байгааг судлахыг зорилоо. Судалгааны ажлын үндэслэл
Хүний оюун ухааны бүтээлч үйлийн нэг хэлбэр болох орчуулга нь хүн төрөлхтөний хоорондын харилцаа холбоог хөгжүүлэх, тухайн ард түмний соёл утга зохиолыг бусад оронд дэлгэрүүлэх, улс түмний утга зохиолыг баяжуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсээр ирсэн билээ.
Мөн сүүлийн жилүүдэд дэлхий нийтэд даяаршлалын чиг хандлага өргөжин тэлж, нэн ялангуяа манай оронд аялал жуулчлалын салбар асар хурдацтайгаар хөгжиж байгаа энэ үед өөрийн орны ард түмний ахуй амьдралын хүрээнд хэрэглэгддэг, үндэсний онцлогт үг хэллэгийг гадаад хэлэнд тэр дундаа англи хэлэнд хэрхэн оновчтой дүйцүүлэн орчуулагдаж буйг мөн орчуулгын ямар ямар аргуудыг түлхүү ашигладаг болох, түлхүү ашигласан орчуулга орчуулгын хэлэнд хэр оновчтой хүртээгдэж байгаад судлах болно. Судалгааны ажлын хэрэглэгдэхүүн материал арга зүй.
Энэхүү судалгааны ажлын хэрэглэгдэхүүнийг “The secret history of the Mongols”, орчуулгын онол, орчуулгын онол дадлагын гарын авлага, монгол хэлний товч тайлбар толь, орчуулгын хэл найруулгын тухай зэрэг номнуудаас үйлдэж хийсэн болно. МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООНООС ТҮҮВЭРЛЭСЭН
ҮНДЭСНИЙ ОНЦЛОГТ ҮГ ХЭЛЛЭГ
Full transcript