Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ammatillinen koulutus työpaikoilla

Graafisen opinpolun pohdintaa
by

Jari Välkkynen

on 2 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ammatillinen koulutus työpaikoilla

Data oppimisen edistäjänä
Visuaalisesti helposti ymmärrettävä opiskelijan oma opinpolku jota pystyy omien valintojen kautta muokkaamaan.
Opiskelija ymmärtää, mitä hän jo saavuttanut sekä mitä hänen pitää seuraavaksi tehdä.
Opiskelutehtävät ovat saavutettavissa ja tehtävissä ajasta ja paikasta riippumatta.
Tavoite
Merkkien pohja, valitut tutkinnon osat näkyvät "harmaina"
Suoritetut oppimismerkit näkyvät opiskelijalle väreissä.
Oppimismerkin saavuttaminen
Tehtävät löytyvät Pintakillan sivustolta, jonne on listattu sekä ammattitaitovaatimukset että ko. merkin suorittamiseksi hyväksytyt tehtävät.
Harjaantumismittari
Tutkinnon osan etenemistä esittävä jana
Opiskelija merkitsee itse suorittamansa tehtävät, joista hän saa aina yhden suorituksen mittariin. Kun mittari on täysi koko tutkinnon osan kohdalla ja kaikki oppimismerkit on saavutettu, hän voi täyttää ammattiosaamisen näytön lomakkeen(tai tutkintotilaisuussuunnitelman) ja sopia näytön ajankohdan.
Opiskelijan blogissa tehtävän reflektointi
Blogipäivityksiä käytetään todentamaan tekemistä.
tehtäviä voi tehdä sekä koulussa että työpaikalla.
Opettaja "kuittaa" koko tutkinnon osan tehtävät ennen tutkintotilaisuutta tai näyttöä
- Kun tutkinnon osan oppimismerkit on saavutettu ja harjaantumismittari on täynnä, opiskelija saa automaattisesti koko tutkinnon osan oppimismerkin.
- Kun ammattiosaamisen näyttö on suoritettu tai tutkintotilaisuus läpäisty, niin opiskelijan suihkupuhdistuksen oppmismerkille "kasvaa siivet" eli hän saa Suihkupuhdistuksen tutkinnon osan osaamismerkin.
Osaamismerkin saa myös brodeerattuna merkkinä haalareihin.
Pintakäsittelijän tutkinnon osat, lähtötilanne
Esimerkkinä suihkupuhdistuksen tutkinnon osa
"etusivulle" päivittyvät suoritetut tutkinnon osat. Suihkupuhdistuksen tutkinnon osien osat tässä vaiheessa suoritettu, näyttö puuttuu
Suoritetut tutkinnon osat päivittyvät etusivulle. Kun kaikki tutkinnon osat ovat suoritetut, pintakäsittelijän merkki tulee värilliseksi.
Kun tutkinto on suoritettu, opiskelija saa pintakäsittelijän merkin
Kaikki mahdolliset tutkinnon osat näkyvät tässä vaiheessa, opiskelija voi valita esim. ohjauskeskustelun jälkeen ne tutkinnon osat, jotka sopivat parhaiten hänelle. Myös tutkinnon osat toisista tutkinnoista.
Ammattitaitovaatimusten tunnustaminen
Samasta ja eri tutkinnosta tulisi pystyä tunnistamaan jo opitut ammattitaitovaatimukset, jotka tulisi tunnustaa toisessa tutkinnon osassa esim. siten, että opettaja "kuittaa" ko. ammattitaitovaatimukseen vastaavat jo tehdyt työsuoritukset. Jos opiskelija on unohtanut tekemänsä suorituksen, harjoitellaan lisää jotta ammattitaitovaatimuksen vaatima osaaminen on saavutettu. On huomioitava eri tutkinnon osien ammatilliset laatuvaatimukset ja harjaantumisen tärkeys.
Jatkuva oppimisen arviointi
sanallisella palautteella

Määrätyt kokonaisuudet oppimismerkein
=> opiskelijahallintajärjestelmä
http://www.oph.fi/julkaisut/2015/arvioinnin_opas_2015

s.6
Arvioinnilla voidaan ohjata opiskelijaa toimimaan tutkinnon ammattitaitovaatimusten
ja osaamistavoitteiden mukaisesti ja kannustaa häntä ”edistysaskelien
saavuttamiseen”. Ohjaava ja kannustava arviointi on yhteistyötä, johon voivat
osallistua kaikki oppimistapahtumassa mukana olevat, kuten opiskelija itse,
opettajat, työpaikkaohjaaja ja muut opiskelijat. Ohjaava ja kannustava arviointi
on jatkuvaa eri osapuolten välistä vuorovaikutteista keskustelua, jossa kuunnellaan
toisten mielipiteitä ja keskustellaan niistä luottaen siihen, että kaikki pyrkivät
edistämään opiskelijan oppimista. Ohjaavassa ja kannustavassa opiskelijan
arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset ratkaisut muun muassa
osaamistavoitteiden asettamisessa, oppimisen etenemisessä sekä oppimismenetelmissä.
Ohjaavaa ja kannustavaa arviointia toteutetaan oppimisen aikana
sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa että näyttötutkintoon valmistavassa
koulutuksessa.
s. 10
Arviointisuunnitelmaa laadittaessa on muistettava erottaa oppimisen arviointi
ja osaamisen arviointi. Oppimisen arviointi on oppimisen edistymisen seuraamista
ohjaamalla ja kannustamalla opiskelijaa. Osaamisen arvioinnissa todetaan
perustutkinnon perusteissa olevien arviointikriteerien perusteella, minkä osaamisen
tason opiskelija on oppimisvaiheensa jälkeen saavuttanut
s. 39
Oppimisen arviointi on opiskelijan oppimisen etenemisen seuraamista tukemalla ja ohjaamalla
opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa
sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Oppimisen arvioinnin perusteella
tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen
parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi.

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja
mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin
ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.
Oppimisen arviointi on ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja
opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja palautteen antamista lähinnä sanallisesti.

Mihin suuntaan reformi vie ammatillista koulutusta?
Tavoitteena ymmärrettävä, visuaalinen opinpolku
Ammatillisen koulutuksen reformi 1/2018
Yksilölliset opintopolut: opinnot etenevät omaan tahtiin
= ei ryhmiä

=> opiskelijan oppimisen eteenemistä seurataan
Mitä muuta kertyvästä datasta voisi analysoida?
Osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen koulutus
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyminen: vuorottelu oppilaitoksessa, koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa oman suunnitelman mukaan.
=> opiskelija kerryttää omaa sähköistä portfoliotaan
Kuvakkeet helpottavat navigointia
Karttakuvakkeesta aukeaa Pintakillan työtilojen kartta.
Navigointi on helppoa, kunkin työtilan kohdalla on kuvaus tutkinnon osasta, jota siinä tilassa opiskellaan.
Vapaasti liikuteltava ja zoomattava näkymä oppimisympäristöstä.
Oransseja nuolia seuraamalla siirrytään toisiin työpisteisiin.
Navigointi pohjapiirustuksen avulla
Pintakilta 360 ympäristö
linkitys Pintakillan digitaaliseen aineistoon
Opintoaineistot on määritelty viikkotasolle moduloituina ThingLink-kuvien päälle. Kuvakkeet ilmaisevat erilaisia toimintoja linkeissä.
Linkkien takaa voi aueta mm. uusia ThingLink-kuvia, joista linkit oppimateriaaleihin ja videoihin. Materiaalit ovat saavutettavissa paikasta ja ajasta riippumatta.
Ville-oppimisympäristössä suoritetaan hankkeen pilotti, pintakäsittelyalan OPS:n mukainen modulointi otetaan tulevana syksynä käyttöön laajemmin.
Kirjautuminen Villeen AO Tavastian opiskelijatunnuksilla.
Edistyminen omissa kursseissa näkyy Villessä vihreänä, etenevänä palkkina
Ville oppimisympäristön linkki Pintakillan sivustolla
Erilaiset opiskelumallit
Opetuksen tarjoaja, pedagoginen vastuu
Tutkintotavoitteinen täydennyskoulutus
Tietyssä yrityksessä toteutuva, yrityksen sisäinen koulutus
Yritystä ja henkilöstöä kehittävä
OPS tavoitteet <> Yrityksen tarpeet
Osin omat opiskelumateriaalit > räätälöity yrityksen tarpeiden mukaiseksi
Näyttötutkinto
Lähipäivät yrityksessä, opettaja menee yritykseen opettamaan
Säästö materiaaleissa ja kalustossa, kun käytetään yrityksen tiloja ja materiaaleja
Yhteiset verkkoluennot käytettävissä
Esimerkkinä teollinen pintakäsittely
Alueellinen oppisopimuskoulutus
Yhteistyössä alueen OPSO-toimiston ja yritysten kanssa
Tutkintotavoitteinen oppisopimus
Samat opiskelumateriaalit ja -tehtävät kuin työsalissa opiskelivilla
lähipäivät kohdepaikkakunnalla, kouluttaja matkustaa pitämään lähipäivät
Tutkintotilaisuuden arvioijat rekrytoidaan yrityksistä, joista on mukana opiskelijoita
Verkkoluennot samat kuin kaikilla muillakin samaa tutkinnon osaa opiskelevilla
- Yrityksissä tapahtuva opetus tutkinnon osittain
Yhteistyöyrityksissä tapahtuva omien perustutkintolaisten "laajennettu työssäoppiminen"
Opiskelija on yrityksessä kunnes saavuttaa yrityksen kanssa sovitun osaamistason, mahdollisesti koko tutkinnon osan
Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön jakson päätteeksi
Jos yritys haluaa, opiskelijan opiskelu voidaan muuntaa 2 + 1 mallin mukaiseksi oppisopimukseksi.
yhteiset materiaalit ja verkkoluennot käytettävissä opiskelun tueksi.
Oppilaitos-satelliitit
Toisen oppilaitoksen työsalissa tapahtuva opetus, vaatii substanssin osaavan ammatillisen ohjaajan
Opettaja käy pitämässä lähipäivän esim. kerran viikossa, jonka aikana jaetaan työtehtävät työsalissa ja tarkastetaan opiskelijoiden edistyminen
Yhteiset verkkoluennot
Samat tehtävät kuin omilla perustutkintolaisilla
Samat materiaalit kuin omilla perustutkintolaisilla
Työssäoppimisen valvoo koulun oma ammatillinen ohjaaja
Nykyisen kaltainen oppisopimus- ja VOS-koulutus
Toimii kuten tähän asti, mutta lisätään itseopiskelun todentamista
Lähipäivät oppilaitoksessa TAI lähellä kotikuntaa olevassa OPSO-ryhmässä
Verkkoluennot
Verkkomateriaalit
Satelliittikoulut
samanlaiset opiskelumateriaalit paikasta riippumatta,
Ville-ympäristössä automaattisesti tarkastettavat tehtävät ja itseohjautuvuus
Automaalaamo
Korroosionestomaalaamo
Oppilaitos
Vientiteollisuuden tuotemaalaamo
Alihankintakonepajan
maalaamo
Henkilökohtaistaminen yrityksessä tapahtuvien tutkinnon osien mukaan
Ops:n tavoitteet >< Yrityksen tarpeet
Eri tutkintojen osien sisällä
samoja ammattitaitovaatimuksia:
Ville-ympäristössä automaattisesti opettajan hyväksynnän jälkeen samat osiot kuitataan tehdyiksi
Opiskelija voi edetä halutessaan nopeammin tutkinnon osien tietopuolisessa oppimisessa
Yhteinäinen, tasalaatuinen opetus

Tutkinnon osat Ville-ympäristössä
Opiskelijan oma näkymä.
Oman opiskelun tila graafisessa muodossa ymmärrettävissä yhdellä silmäyksellä.
Mitä olen jo tehnyt, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?
Myös opettajien täydennyskoulutukseen ovat merkit suunnitteilla
Valmiita fyysisiä merkkejä, artefakteja myös opettajille
Kuulun johonkin, olen saavuttanut jotakin
Merkin saamiseen on omat kriteerinsä
http://prezi.com/1t9qftjko6u7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Työpaikoilla tapahtuva koulutus
Kouluttaja kiertää työpaikoilla kouluttamassa
Koulutetaan alueellisesti opiskelijoita yrityksissä -> luodaan alueryhmät, jotka voivat kouluttautua esim. vuoron perään kunkin opiskelijan työpaikalla.
Koulutetaan niitä asioita, joista on selvästi hyötyä opiskelijan työtehtävässä.
Pyritään samalla parantamaan toiminnan laatua asiakasyrityksessä
Tietopuolinen opetus tapahtuu opiskelijan omassa työpisteessä tai vastaavissa tiloissa
"henkilökohtaistetaan" myös yritys, mitkä ovat yrityksen tarpeet?
10.8.2017
lehtori Jari Välkkynen

Kiitos kuulijoille!
Lisätietoa:
www.pintakilta.weebly.com
www.kiltakoulut.fi
Tutkintorakenne Villessä
Opiskelijalle valitaan tarvittavat kurssit, henkilökohtaistetaan siten, että vain ne ammattitaitovaatimukset opiskellaan mitä hän ei vielä osaa.
Käytännössä
Opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa, oman henkilökohtaisen opinpolun mukaisesti
Oppilaitoksessa opitaan teemoja ja ammattitaitovaatimuksia: Esimerkiksi syksyn opinnot alkavat teemalla "työturvallisuus", jokaisella on oman polkunsa mukainen ammattitaitovaatimus toisena määrittävänä tekijänä.
Full transcript