Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

4. Hvordan komme i gang

Presentasjon FUNNKe Tromsø 13.09.2010
by

Vidar Thomassen

on 9 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4. Hvordan komme i gang

2. Forankring
Prosjektet var godt forankret:

Lokal politisk forankring: Kommunestyre og hovedutvalg for helse og sosial
Lokal administrativ forankring: Rådmann og leder helse- og sosialsektoren
Nasjonal forankring blant annet gjennom Meldingsløftet
Vi ga opplæring til pilotgruppen i pleie og omsorg og til kommunikasjons-partner (fastleger)
Evaluere pilotperioden
Gjøre evt endringer
Bredde ut til fullskala drift
Gjøre avtale med de fastleger som ønsker å samhandle elektronisk med PLO
12. Evaluering og bredding
1. Prosjekt-beskrivelse
4. Oppkobling mot
Norsk Helsenett
Pilotgruppen testet med fiktive pasienter i en måneds tid
Deretter ca 3 måneders pilotperiode med ordinære pasienter
11. Pilotperiode
5. Virksomhets-
sertifikat
Sertifikatet ble anskaffet og installert
Sette opp adressering av meldinger i henhold til retningslinjer fra KITH
7. Adressering
10. Opplæring PLO og fastleger
Det ble vurdert hvilken type oppkobling som var hensiktsmessig
Deretter ble oppkoblingen bestilt, installert og konfigurert
Vi startet med å lage en prosjektbeskrivelse der vi blant annet hadde med:

Bakgrunn
Kartlegging/status
Mål og gevinst
Organisering/-prosjektgruppe
Forankring
Økonomi
9. Rutiner
3. ROS-analyse
En risiko- og sårbarhets-analyse ble laget tidlig i prosjektet.
Nødvendige tiltak som ble avdekket i analysen ble utført
8. Avviks-håndtering
Det ble utarbeidet rutiner for avvikshåndtering

Hvem er ansvarlig?
Hvor og hvordan meldes avvik?
Vi fikk på plass rutiner og prosedyrer for bruk av elektronisk meldings-utveksling.
6. Valg av meldingsmotor/meldingsserver
Vi så på funksjoner, pris, service før vi valgte leverandør

Deretter ble løsningen bestilt, installert og konfigurert
Hvordan
komme i gang
Full transcript