Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Retorik og politik: The power of language

No description
by

Simon Nielsen

on 13 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Retorik og politik: The power of language

AT-8 Sproget som magtmiddel
Overordnet emne:
Retorik og politik: The power of language

Fagkombination:
Dansk (JT) og engelsk (HP)

Gruppemedlemmer:
Anna, Camilla, Jonathan, Simon N og Pernille S

Sag:
Legitimering af krig

Materiale:

Tale af Barack Obama fra d. 3/5 2011 vedrørende Osama Bin Ladens død
Tale af Lars Løkke Rasmussen fra d. 3/5 2011 vedrørende Bin Ladens død


Problemformulering
Kan en politisk tale retfærdiggøre krigshandlinger i kampen mod terrorisme?

Hermeneutisk spiral
Fordele
og
ulemper
Fordele
Får en dybere og bedre forståelse af materialet
Kan suppleres med kendt viden

Ulemper
Empirien bliver påvirket af ens forforståelse
Formindsker muligheden for at få et “friskt” indtryk af teksten.

Toulmins argumentationsmodel
Appelformerne
Logos eksempel:

“They agree that this is a good and historic day for both of our nations. “

Patos eksempel:
“On September 11, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. “

Etos eksempel:
“I, as Commander-in-Chief, have to sign a letter to a family that has lost a loved one, or look into the eyes of a service member who’s been gravely wounded”

Aktantmodellen
Det retoriske pentagram
Argumentationsanalyse
Toulmins model
Appelformerne
Aktantmodellen
Det retoriske pentagram
Fordele
og
Ulemper
Fordele
Er med til at skabe overblik
Man bliver opmærksom på, hvilke virkemidler der er taget i brug
Ulemper
Der kan risikeres overfortolkning af diverse virkemidler

Fordele
og
Ulemper
Fordele
At kunne læse, hvordan afsenderen påvirker sit publikum
At kunne rykke sit publikum
Argumenterne tilpasses til modtageren
Ulemper
Appelformerne kan overskygge det egentlige budskab

Obamas tale i år 2011 efter Osama Bin Ladens død
Fordele
og
Ulemper
Fordele
Man får et klart billede af hvem der er afsender samt modtager
Man får en indsigt i de omstændigheder som der ligger bag
Ulemper
Fordele
og
Ulemper
Fordele
Ulemper
Forkert analyse af subjekt/objekt, kan give en helt anden vinkel på materialet
Man får et klart billede af:
- Afsender
- Modtager
- Situation
Forkert analyse af omstændighederne, kan give materialet en helt anden vinkel
Konklusion
Regeringens forsøg på at skabe en forståelse hos borgerne og den omkring liggende verden
Det kan ikke alene overbevise - men er et vigtigt led i processen
Afhænger af individets livsværdier og holdninger
Anvendte metoder og arbejdsværktøjer
Den hermeneutiske spiral
Toulmins argumentationsmodel
Appelformer
Aktantmodel
Sproglig analyse
Kommunikationsanalyse
Diskursanalyse
Retorisk pentagram

Sproglig analyse
Taler på vegne af hele nationen.
Taler til de enkelte individer.
Taler særligt til amerikanerne pga. de amerikanske værdiforestillinger.
Paradigmer: Krig, frihed og religion.
kommunikationsanalyse
Diskursanalyse
Diskurs er en struktureret helhed af udsagn,
- sammenkædning af begreber, et betydningsunivers.
Fokus på sproget og betydninger
Fordele
og
ulemper
Fordele
Fokus på sproget. Man kan se om der er et skjult formål
Ulemper
Man kan blive for overanalyserende
Hvad kunne vi have gjort anderledes?
Indragelsen af andre fag:
Samfundsfag
Historie
Samfundsfaglige metoder der kunne inddrages
Kvantitative
Kvalitative
Fordele
og
Ulemper
ved metoden
Fordele
Stort antal deltagere
Sammenlignelige data
Objektiv

Ulemper
Ikke særlig uddybende svar
ingen mulighed for omformulerede spørgsmål
Der kan svares uærligt
Fordele
og
Ulemper
ved metoden
Fordele
troværdige svar da respondenten er i centrum
Muligt at omformulere og uddybe de enkelte spørgsmål og svar
Nuancerede data

Ulemper
Tidskrævende
Ressourcekrævende
Forskerne kan manipulere med respondenterne
og omvendt
Litteraturliste
“Osama bin Laden”, Den Store Danske, http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellemøsten/Mellemøsten_efter_1947/Osama_bin_Laden

“Osama bin Ladens død”, Statsministeriets hjemmeside, http://stm.dk/_p_13415.html

Osama bin Ladens death, The White House, http://www.whitehouse.gov/blog/2011/05/02/osama-bin-laden-dead

“President Obama on Death of Osama bin Laden”, Youtube,

Ibog: at.systime.dk, Line Holst og Anne Frederiksen, 2010

“Må man juble over bin Ladens død?”, Etik’s hjemmeside, http://www.etik.dk/krig-og-etik/må-man-juble-over-bin-ladens-død

“Demokraterne gør kur til kvinderne op til midtvejsvalget”, Jyllandsposten, http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE7166596/Demokraterne-g%C3%B8r-kur-til-kvinderne-op-til-midtvejsvalg/
Metoder fra historie som kunne have været inddraget
Kildekritik
Fordele
og
Ulemper
ved metoden
Fordele
Et bredere billede af eksempelvis politik gennem årene mod den vestlige verden
Osama bin Laden/terrorismens udviklingen gennem årene.
Har retfærdiggørelse af krig altid foregået som det gør i dag

Ulemper
Sagen får et meget bredt og uoverskueligt omfang
Teorier fra samfundsfag der kunne have været inddraget
Smart power
- Kombinationen af blød og hård sikkerhedspolitik
Konstruktivisme
- Sikkerhedsliggørelse
Idealisme
- Det ideelle samfund
Realisme
- Staterne er egoistiske og varetage kun egne interesser
Fordele
og
ulemper
Fordele
Giver overblik og grundlæggende struktur
Indblik i situationen og elementerne

Ulemper
Man mister detaljer
Støj

Fordele
og
ulemper
Fordele
Giver redskaber til at forstå meget forskellige udlægninger af én og samme ting.
Metoden afdækker den magt som ligger i sproget

Ulemper
Der forekommer fortolkninger, som derefter kan diskuteres
- Hans-Georg Gadamer,
tysk filosof
"Finde helheden i det enkelte og begribe det enkelte i helheden"
Perspektivering til studierapporten
AT-1 - Globalt medborgerskab
Engelsk
Tekstanalyse og den hermeneutiske spiral
AT-2 - Viden og sandhed i klimadebatten
Dansk
Kommunikationsanalyse
Argumentationsmodel
AT-4 - Engelsk
Medie og video
Sproglig analyse, kommunikationsanalyse og den hemeneutiske spiral
Full transcript