Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konflikt izraelsko-arabski. Kwestia powrotu uchodźców palestyńskich

No description
by

Sophia Tarkaniy

on 8 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konflikt izraelsko-arabski. Kwestia powrotu uchodźców palestyńskich

Konflikt izraelo-arabski.
Kwestia powrotu uchodźców palestyńskich Spośród wszystkich problemów, które napędzają konflikt arabsko-izraelski, żaden nie jest ważniejszy, bardziej trwały i skomplikowany niż kwestia osób znanych jako palestyńscy uchodźcy. Palestyńscy uchodźcy
to ludzie, których normalnym miejscem zamieszkania była Palestyna między czerwcem 1946 roku a majem 1948 i którzy stracili zarówno swoje domy jak i źródła utrzymania w wyniku konfliktu arabsko-izraelskiego w roku 1948 Źródła problemu Arabska wersja:
powstanie państwa Izrael spowodowało ucieczkę miliona pozbawionych nadziei arabskich uchodźców. Izrael spowodował ten problem, więc Izrael musi ten problem rozwiązać. Państwo Izrael zostało utworzone w drodze pokojowego i legalnego procesu autoryzowanego przez Narody Zjednoczone (ONZ). I nie z ziem Palestyńczyków, ale z ziem wydzielonych z tureckiego Imperium Otomańskiego. Plan podziału uchwalony przez Narody Zjednoczone w roku 1947
przewidywał utworzenie dwóch państw na pozostałych
20% Mandatu Brytyjskiego w Palestynie:
państwa Izrael dla Żydów i drugiego dla Arabów. Rządzący z ośmiu arabskich państw dokonały inwazji na nowopowstałe państwo Izrael, równocześnie na trzech frontach. Podczas gdy ledwo powstały Izrael wezwał do pokoju i zaoferował swoją przyjaźń i współpracę z państwami ościennymi,
arabscy dyktatorzy odrzucili tę ofertę
i odpowiedzieli na nią wojną. Po odniesionym zwycięstwie Izrael wydał ustawy prawne zezwalające uchodźcom arabskim na ponowne osiedlenie się w Izraelu,
Żydzi nie mają podobnej opcji do wyboru, aby stać się obywatelami arabskich państw, z których zostali wygnani. Rozmowy o zawieszeniu broni na Rodos
i konferencji w Lozannie w 1949 roku Bezpośrednią przyczyną problemu arabskich uchodźców jest agresja dokonana przez arabskie państwa i ich odmowa podpisania oficjalnych traktatów pokojowych oraz zaopiekowania się arabskimi uchodźcami. Uchodźcy żydowscy W latach 1949-1954 około 800 tysięcy Żydów zostało siłą zmuszonych do ucieczki z arabskich i muzułmańskich krajów.
Większość tych żydowskich uchodźców przybyła do Izraela.
Arabskie państwa, a także później Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), odmówiły przyjęcia arabskich uchodźców . Podczas wielu wojen XX wieku Europa i Azja wygenerowały 10 mln uchodźców.
Wszystkie takie problemy uchodźców zostały rozwiązane, z wyjątkiem 725 tysięcy Arabów, którzy opuścili Izrael podczas wojny 1948 roku i których arabskie państwa i Autonomia Palestyńska przetrzymują w obozach dla uchodźców. Problem uchodźców arabskich Izrael poradził sobie z problemem żydowskich uchodźców przeznaczając znaczne fundusze na edukację i integrację uchodźców ze społeczeństwem. Ci uciekinierzy nigdy nie stali się brzemieniem dla Narodów Zjednoczonych i nigdy ich cywilne i ludzkie prawa nie były kwestionowane przez gospodarza nowego kraju, w którym się znaleźli. *Los arabskich uchodźców jest całkowitym przeciwieństwem takiego pozytywnego rozwiązania. Arabscy przywódcy celowo trzymają swoich palestyńskich braci w obozach, aby ich wykorzystywać jako propagandową broń przeciwko Izraelowi i Zachodowi.
*Palestyńscy uchodźcy w Gazie w 1948 roku spotkali się z przemocą nie ze strony Izraela ale ze strony Egipcjan. Nigdy nie nadano im egipskiego obywatelstwa ani nie dano egipskich paszportów. *Uchodźcy w Libanie byli przetrzymywani w podobnych warunkach, choć spotykali się z mniej drastycznymi represjami. *Palestyńczycy, którzy opuścili Izrael w 1948 roku i wciąż żyją, nie mają prawa do legalnego powrotu do Izraela,
*ponieważ arabski establishment reprezentujący ich interesy jest nadal w stanie wojny z Izraelem, a zatem uchodźcy ci, znajdując się po stronie wroga, stanowią element zagrożenia. W 1949 roku arabscy uchodźcy, w zamian za traktat pokojowy, mieli okazję skorzystać z izraelskiej propozycji, ale ich przywódcy odrzucili ją. Agencja ONZ dla pomocy
Uchodźcom Palestyńskim W kwestii tych Arabów, którzy uciekli z terytorium brytyjskiego mandatu Palestyny Folke Bernadotte, mediator Rady Bezpieczeństwa ONZ, w 1948 roku , stwierdził że ONZ ma "obowiązek im pomóc", ponieważ to z powodu decyzji ONZ (ustanowienia Izraela), stali się uchodźcami. Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, założona w 1949 roku Jest to zarówno jedyna organizacja pomocy uchodźcom zajmująca się konkretną grupą jak i największa organizacja w ramach ONZ
(pod względem ilości zatrudnionych w niej ludzi). Szeregi uchodźców z Palestyny (które początkowo zawierały także pewną ilość Żydów), zmniejszyły się w ciągu ostatnich 64 lat. Przyjmując liczbę 750 tysięcy początkowych uchodźców według statystyk UNRWA, zaledwie 150 tysięcy spośród nich pozostaje
przy życiu. *W 1965 roku podjęto decyzję (nie zauważoną w szerszych kręgach), która rozszerzyła status "palestyńskiego uchodźcy" na potomków uchodźców w linii męskiej;
*Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło tą zmianę w 1982 roku, więc teraz definicja palestyńskiego uchodźcy zawiera status "potomkowie palestyńskich uchodźców w linii męskiej, w tym legalnie zaadoptowane dzieci". W przeciwieństwie do innych grup uchodźców, które zmniejszają się
populacja palestyńskich uchodźców wzrosła. Kiedy Agencja rozpoczęła pracę w 1950 roku, miała odpowiedzieć potrzebom około 750 tysięcy palestyńskich uchodźców.
Dziś, 5 milionów palestyńskich uchodźców ma prawo do korzystania z usług UNRWA Status palestyńskich uchodźców ma destruktywny wpływ na obie strony Izrael cierpi z powodu osób, których życie zostało zakłócone przez niemożliwy do spełnienia sen o powrocie do domów ich pradziadków;
a sami uchodźcy cierpią z powodu tego, że ich status zakłada ciągłą zależność, gniew, smutek i bezcelowość. Gigantyczny klucz góruje nad wejściem do obozu uchodźców Aida w Betlejem, przypominając mieszkańcom, by nalegali na swoje "prawo do powrotu" Podsumowanie faktów Przedłużający się kryzys arabskiego uchodźstwa jest kryzysem sztucznie podtrzymywanym przez 60 lat przez arabskich rządzących, jako fundament antyizraelskiej propagandy, sposób propagowania ośrodków szkoleniowych dla arabskich terrorystów. 60 lat temu w krajach arabskich Bliskiego Wschodu żyło około miliona Żydów - dziś w tych państwach nie ma niemalże ani jednego, a rasistowskie prawa apartheidu niektórych z tych państw zakazują nawet turystom żydowskim wjazdu na teren ich państwa. Dziś społeczność arabska w Izraelu liczy 1,4 mln. Mają 12 reprezentantów w izraelskim parlamencie, zasiadają na ławach sędziowskich sądów izraelskich i Sądu Najwyższego. Arabscy przywódcy stworzyli problem arabskich uchodźców w 1948 roku przez swoją agresywną wojnę przeciwko nowonarodzonemu państwu Izrael, legalnie powołanemu do istnienia przez Narody Zjednoczone.
Od tamtego czasu arabscy przywódcy sztucznie podtrzymują istnienie społeczności arabskich uchodźców i odmawiają im jakiejkolwiek możliwości normalnego życia w krajach arabskich. Przez te wszystkie kilka dekad obozy dla uchodźców i ich arabscy wyzyskiwacze byli finansowani przez Narody Zjednoczone, Stany Zjednoczone, Anglię, Unię Europejską i inne kraje i organizacje.
Full transcript