Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Югозападен регион: Стопанство

No description
by

Dimitar Zhelev

on 14 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Югозападен регион: Стопанство

Югозападен регион: Стопанство
План
1. Първичен сектор
2. Вторичен сектор
3. Третичен сектор
4. Регионални различия
5. Екологични проблеми

Цели
1. Да се усвоят знания за териториалното разположение на основните стопански дейности в региона.
2. Да се усвоят умения за разграничаване на отделни части от региона по степен на обществено развитие.
3. Да се осъзнаят последствията от стопанската дейност върху околната среда.
Основни черти
1. Най-голям дял от БВП за България.
2. Най-висок БВП/човек, 1,7 пъти по-висок от средния за страната.
3. Силни диспропорции на стопанските показатели по общини.
4. Изразен модел "Център-Периферия"
5. Водещо значение на столичния град.
6. Благоприятно влияние на международните граници и летище "София".
Първичен сектор
Добив на полезни изкопаеми.
2,3 % от общото стопанство.
Най-слабо развити растениевъдство (12,4 от земеделския фонд)
Средно 3 дка на жител (6,7 за страната).
Основно - зърнени култури, но недостатъчни количества.
Първенец по производство на фасул.
Повсеместно отглеждане на слънчоглед.
Тютюнопроизводство по Места и Струма.
Зеленчукопроизводство пак там.
Парниково земеделие и топлолюбиви култури в южните части.
Картофи в котловините.
Ябълки и череши в Кюстендилско.
Лозарство по Струма и Места.
Животновъдство - висок дял на пасищата (планински релеф).
Крайградско животновъдство.
Екстензивно земеделие.
Дърводобив.
Събирачество.Вторичен сектор
36,4% от промишленото производство на България.
Широка гама от подотрасли.
Специализиращи отрасли: металургия, ХВП, енергетика, машиностроене.
Химическа промишленост.
Дървопреработваща и мебелна промишленост.
ХВП - мелничарска, колбасарска, консервна, винарска, пивоварна.
Лека промишленост
Полиграфическа промишленост

Третичен сектор
Най-голямо дялово участие.
На първо място в страната по осигуреност на жител с лекари и стоматолози, по брой потребители на интернет, концентрация на културни, образователни и финансови институции.
Водеща роля на транспорт, финанси и търговия.
Разнообразни туристически дейности.
Туризъм
?
?
?
?
?
?
Регионални различия
?
Екологична проблематика
?
Хубав ден!
Full transcript