Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITLARI

No description
by

Ebru Kiraz

on 11 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITLARI

DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITLARI
KAPİTALİST TOPLUMSAL FORMASYON
Toplum sınıflar halindedir.
Sınıflar, üretim araçlarının hakimiyetine başka bir deyişle
sermayeye göre belirlenir.
Sermaye geniş çerçeveli üretimin sonucunda elde edilen kazanımdır,
yeni üretimlere olanak sağlar.
Üretim Koşullarının Yeniden Üretilmesi
Bir toplumsal oluşumun, üretimde bulunurken üretim koşullarını da yeniden-üretemezse, yaşamını bir yıl dahi sürdüremeyeceğini bir çocuk bile bilir.
Üretim Koşulları:
Üretimin sağlanması için gerekli koşullardır.
Bunlar üretici güçler ve üretim ilişkileridir.
Üretici Güçler:
Üretim araçları ve emek gücünden oluşur.
Üretim araçları; emek, iş aletleri, toprak, sermayeden oluşurken emek gücü insandır.
Üretim İlişkileri:
Üretimdeki toplumsal ilişkilerdir. Diğer bir deyişle üretici sınıfla üretici olmayan sınıf arasındaki ilişkidir.
Üretim Koşullarının Yeniden Üretilmesi
Üretici Güçlerinin Yeniden Üretilmesi
Üretim İlişkilerinin Yeniden Üretimi
Üretim Araçlarının Yeniden Üretilmesi
Emek Gücünün Yeniden Üretilmesi
Emek Gücünün Yeniden-Üretilmesi Nasıl Sağlanır?
"ÜCRET"le sağlanır.
Ücret
, ücretli işçinin emek gücünün yeniden-üretimi için vazgeçilmez olan (barınması, giyinmesi, yemesi) ve proleterin kendini emek gücü olarak yeniden-ürettiği çocuklarının eğitimi ve yetişmesi için vazgeçilmez olan her şeyi karşılar.
Emek gücünün yalnızca maddi yeniden-üretimi yeterli olmaz, aynı zamanda bu gücün
yetkin
olması da gerekir.

KAPİTALİST TOPLUMSAL FORMASYONDA DEVLET NEDİR?
Devlet, işçi sınıfının, kapitalist sömürüye boyun eğmesi için, egemen sınıfların işçi sınıfı üzerindeki egemenliğini güvence altına almasını sağlayan bir
baskı aygıtıdır.
Egemen sınıfların politik alandaki yansımasıdır.
Belirli toplumsal mekanizmalarla (hukuk vb) meşruiyet (rıza) sağlama aygıtıdır.
Devlet bu işlevlerini
İdeolojik Aygıtlarını

kullanarak yerine getirir.
İDEOLOJİ NEDİR?
Althusser, ideoloji kavramını egemen ideoloji üzerinden açıklar
.
Egemen İdeoloji
Egemen sınıfın idelojisidir.
Kişinin içine doğduğu toplumdaki zihinsel kalıplardır.
Herkesi kapsar, içine alır. Fakat herkesi bir diğerinden farklı hissettirir.
İDEOLOJİ
Tarihsizdir.
Maddidir.
Bireyleri özne olarak çağırır.
Devletin ideolojik Aygıtları
Devletin sınıfsal perspektifini kitleselleştirmek için kullanılır.
Kişiyi itaate çağırır, disipline eder.
Emek gücünün yetkinleşmesini sağlar.
Birbirinden ayrı, uzmanlaşmış kurumlardır.
Temel işleyişi egemen ideoloji üzerinden yürür.
Berbat koşullar içinde, “öğrettikleri” bilgide ve tarihte bulabildikleri tek tük birkaç silahı, ellerini kollarını bağlayan ideolojiye, düzene ve düzenin pratiklerine doğru çevirmeyi deneyen öğretmenlerden özür dilerim. Bir tür kahramandır onlar. Ancak çok azdır sayıları ve birçoğu (çoğunluğu) onları aşan ve ezen düzenin kendilerini yapmaya zorladığı “iş”ten kuşkulanmaya bile başlamamıştır: daha da kötüsü bu işi inanarak yaparken vicdanlarını sakınmadan seferber eder, olanca yürek ve becerilerini kullanırlar (şu meşhur yeni yöntemler!). Bundan o kadar az kuşku duyarlar ki, fedakarlıklarıyla, bundan birkaç yüzyıl öncesinde atalarımızın gözünde Kilise’nin, cömert, vazgeçilmez ve “doğal” olması gibi, Okul’u da çağdaşlarımızın gözünde aynı derecede “doğal” ve vazgeçilmez, yararlı, hatta hayırlı kılan bu ideolojik tasarımlamanın beslenmesine ve ayakta kalmasına adanmışlıklarıyla katkıda bulunurlar.
...O günden beri sanırım sevmenin ne olduğunu da öğrendim: atılganca kendi duyguları üstüne "abartmalı" iddialara girmek değil, karşıdakine özenle davranmak, onun arzularına ve ritmine saygı göstermek; hiçbir şey istememek, verileni kabul etmeyi öğrenmek; her armağanı yaşamın bir sürprizi olarak kabul etmek; aynı armağanı ve aynı sürprizi iddiasızca, hiçbir zorlamaya başvurmadan, karşıdakine de yapabilmek. Özetle, yalın özgürlük!
Demek ki yaşam, tüm dramlarına karşın, hala güzel olabilirmiş. Altmış yedi yaşındayım; kendim için sevilmediğimden gençlik tanımamış olan ben, şimdi kendimi hiç olmadığım kadar genç hissediyorum. Bu iş yakında bitecek olsa da.
Evet, bazen gelecek uzun sürüyor.
LOUİS ALTHUSSER (1918-1990)
AİLE
Emeğin yeniden üretildiği en küçük alandır.
Başta insan üretimi yapılır.
Üretilen yeni bireyin topluma katılımını
sağlar.
Eşitsizlik, hiyerarşi, çalışma, itaat gibi
egemen ideolojinin kavramları ilk burada üretilir.
Eğitim
Egemen DİA'dır.
Çocukların etkiye en açık oldukları çağlarda başlar.
Egemen ideolojiyle kaplanmış becerileri ya da saf egemen ideolojiyi çocukların kafasına yerleştirir.
Yurttaş olma bilinci, mesleki vicdan ve ahlak kurallarını yani sınıf egemenliğinin getirdiği düzene saygılı davranma
kuralları öğretilir.
Medya
Bilgiyi egemen sınıfların bakış açısıyla kitlelere ulaştırır.
Basın, radyo, televizyon yoluyla, tüm "yurttaşları" günlük milliyetçilik, şovenizm, liberalizm, ahlakçılık dozlarıyla besler.
DİN
Servet dağılımındaki eşitsizliği Tanrı'nın takdiri olarak sunar.
Olumsuz koşullara itaat edilmesi için telkinde
bulunur.
Bireylere mutlak güvence olarak maddi koşullar değil, cennet vaad edilir.
HUKUK
Üretimin kendisinin ve de aygıtların işleyişini düzenler ve denetler.
Bireye ödevler yükler.
Özel mülkiyeti ve düzenin işleyişini güvence altına alır.
Bireyin temel hakları dahi
bu mekanizmanın içerisinde tanımlandığı takdirde korunur.
SİYASAL
Egemen ideolojinin meşrulaştırılması için kullanılır.
Full transcript