Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározó

No description
by

Baloghné Márta

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározó

Zagyvarékas Község bemutatás.
Az intézmény bemutatása, külső és belső környezeti jellemzői.
Az óvodával kapcsolatban álló családok bemutatása, a gyermekek anamnézis lapjainak alapján.
A változások tükrében, összehasonlítva a 6 évvel ezelőtti adatokkal.
Az óvoda és a családok kapcsolatának alakulása, a szülők pedagógusok véleménye alapján. A családi napok, hatása a közösség formálására.
A pedagógiai tervező, szervező munkára gyakorolt hatások elemzése. Az elemzésekből adódó feladatok összegzése
A szakdolgozat fő tartalmi elemei:
Felmérés célja:
Mennyiben valósultak meg a kitűzött céljaink, a szülők véleményei alapján.
4.1. Az óvoda és a család kapcsolata
, 80% igen, jó, csak 2,5% szerint van alakulóban. Partnerek a nevelésben a családok.
4.2. Pedagógusok és a család kapcsolata
, 76% szerint bizalommal fordul a pedagógusok felé, mindösszesen 3% megnyerése a feladat.
4.3. Az óvodával a kapcsolattartási alkalmak
, amelyeken részt vesznek a szülők, családi napok 86%, nyitott rendezvények 77%, pályázatok 66,25%.
4.4. A legkedvesebb rendezvények
, Szüret, Farsang, Gyereknap.
4.5. A családi rendezvények hasznosak,
együtt töltött idő, gyermekük szereplése.
4.6.Aktivitás
68% szeret együtt tevékenykedni a gyerekével,66% örömmel érkezik, 5% nem vesz részt / időhiány, vallás /.
4.7. Hogyan tudnánk még jobban ápolni, alakítani a család és az óvoda kapcsolatát?
"Így jó ahogy van!” 
5. Az óvoda dolgozói és a család kapcsolata.
A dolgozók válaszai alapján. Kérdőív feldolgozása.
4. Az óvoda és a családok kapcsolata, a szülők válaszai alapján. Kérdőív feldolgozása.
1.1.Zagyvarékas község, lakosainak száma 3668 fő. Csökkenő.
1.2.Foglalkoztatottsága beszűkült, vonzáskörzetben gyérülő.
1.3.Alacsony iskolai végzettségűek száma növekszik.
1.4.Közfoglalkoztatás, közmunkaprogramban működik.
1.5. A veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek száma csökken- jól működik a védőnői, gyermekvédelmi szolgálat.
HH és HHH gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, nő. Egészségügyi, szociális, lakhatási helyzetük támogatásra szorul.
1.6. Közösségi élet működőképes, könyvtár, klubok, egyesületek, alapítványok, működnek. Helyi újság. Művelődési Ház. Sport.
1.7. Községünkben működő gyermekekkel foglalkozó intézmények
Bölcsőde 30 fővel, teljes felszereltséggel.
Általános Iskola, 8 évfolyamon, 1.-1. osztállyal.
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 100 fővel.
1 . A település bemutatása, társadalmi szociológiai környezete
Óvodám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára

Készítette: Baloghné Lakatos Márta

2.1. Az Óvoda
1943 óta működik a településen
2.2.A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda
2013-01-01óta működik
2.3. Helyi Nevelési Programunk
Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című program adaptálásával készült.
2.4. Az óvodai nevelés
tevékenység formák területén, kiemelve a környezetvédelmet, és hagyományápolást.
2.5. Az óvoda személyi feltételei
biztosítottak.
2.6. Az óvoda felszereltsége
2001.-ben épült. 4 csoport szoba, tornaszoba, öltözők,foglalkoztató.
2.7. Óvodánk sajátos feladatai
SNI,BTMN, IPR.
2.8. Óvodánk kapcsolatrendszere
2.9. Intézményünk speciális szolgáltatásai:
Nevelési időben, Logopédus,Pszichológus
Nevelési időn kívüli, Ovi-foci, Tehetségondozás
2. Az intézmény bemutatása, külső és belső környezete
3.1. A családok szerkezete
: 10,17% kevesebb a teljes család. 7,59%-al nőtt a nagyszülőkkel, 2,8%-ról 7% nőtt a más családtagokkal együtt élők száma
3.2. Testvérek száma
, változott nőtt az 1, és a 3-nál több gyermeket nevelő családok száma. Támogatások, családi pótlék ösztönzőleg hatott.
3.3. A családtagok anyanyelve,
magyar 100%.
3.4. A családok anyagi helyzete
, 29,3% nőtt az anyagi gondokkal küzdők száma, munkanélküliség 16,2%-al nőtt az érintett családok száma
3.5.Lakáskörülmények
.A komfort nélküli lakások száma
8,4% nőtt. Több generáció él együtt.
3.6. A nevelés
palettáján a dicsérettel nevelők száma 5,7%, a büntetéssel nevelők száma 12,68% nőtt. Egyre több a nevelési gondokkal küzdő szülők száma.
Tárgyi jutalmazással, édességgel, játékkal hatnak a gyerekre.
3.7. A család hobbyja, érdeklődési köre
36% nőtt : Szerteágazó, kert, horgászat, sport, állatok, gyűjtemények.
3.8. A művészetek
iránt 77% nem mutat érdeklődést, 12,55% kevesebb mint 6 éve. Zene, mazsorett tánc, film.
3.9. A legkedvesebb otthoni időtöltésük a gyermekükkel.
Játék 12% nőtt, TV nézés 28%, -1,9% nőtt, a számítógépezés 2,8%-ról 6% nőtt.
3.10. Hagyományos családi programok
, között megjelent a vásárlás, bevásárló központok látogatása.
3.11. A családok szabadideje
a legváltozatosabb, a játék,
a TV nézés, mellett főzés, séta, rokon látogatás is jellemző.
6.1. A megismert tényeknek megfelelő,megoldások keresése.
Vezetői feladatok:
A családi napok, közös programok beillesztése az éves tervbe. Partnerekkel, Szülői Szervezettel való egyeztetés. Hátrányok enyhítése.
6.2. A rendezvények előtti, és utáni feladatok.
Kollégákkal egyeztetés, felelősök rendszere. Egyénre szabott feladatok kiosztása. Ötletbörze. Értekezletek.
6.3. A rendezvények hatása a gyermekek-szülők kapcsolatára.
Folyamatos megfigyelés, értékelés, elemzés, reflexiók, kapcsolattartás.
6.4. A pedagógiai tervező és szervező munka változása
, a felmérés eredményeinek megfelelően. Tapasztalatok összessége, igények felmérése, szülők bevonása a közös tervezésbe, szervezésbe.
Közérdekű munka befogadása.

6. A pedagógiai tervező és szervező munka az óvodámban, a sikeres eredményes nevelés érdekében.
Cél:
Megismerni az intézményünkbe járó gyermekek körülményeit, a rájuk hatással lévő környezeti tényezőket.
Megkeresni a legmegfelelőbb a szervezési, tervezési feladatokat.
Távlati célok kitűzése.

Szakdolgozatom témája :
A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása az intézmény pedagógiai tervező és szervező munkájára.


Célom:
A Zagyvarékasi Óvoda természeti és társadalmi, környezetének bemutatása, az intézményben folyó nevelés legfontosabb jellemző jegyeinek, elemeinek ismertetése.
A kérdőíves kutató munkám elemzéséből adódó
szervezési tervezési feladatokat ismertetése.
3.A családok bemutatása, helyzete, jellemző jegyei
A felmérés célja:
megismerni a pedagógusok, és a segítők véleményét, hogy a szülők válaszaival együtt megkapjuk a választ eredményes volt-e a 6 évvel ezelőtti nyitás a családok felé. Szükséges a változtatás?
5.1. Az óvoda dolgozói és a család kapcsolata
68,75% szerint bizalommal fordulnak a szülők a pedagógusok felé.
5.2. A legkedvesebb rendezvény.
Gyermeknap, Szüret, Húsvéti játszóház.
5.3. A szülők és az óvoda
kapcsolattartásának alkalmai, amelyek leglátogatottabbak. Családi napok 100%, Nyitott rendezvények 68,78%.
5.4. A családi rendezvények hasznossága
a dolgozók szemszögéből. Mintát ad a szülőnek 75% szerint, együtt tevékenykedhet szülő gyerek 68,78% szerint.
5.5. Aktivitás
, 68,78% örömmel vesz rész ezeken az alkalmakon, 62% szívesen vállal feladatot is.
5.6. Hogyan tudnánk jobban alakítani a család és az Óvoda kapcsolatát?
Bensőséges beszélgetéssel,családi napokkal.
7. Az elemzésekből, felmérésekből származó eredményekből adódó feladataink összegzése, távlati céljaink kijelölése.
7.1. Kapcsolatépítő jól bevált alkalmak megszervezése
, megtervezése. Családi napok, nyitott ünnepek, szülők segítő szándékának elfogadása. Hagyomány ápolás.
7.2. Társas kapcsolatok építése ápolása
, a közösség alakítása, ennek megfelelően a patriotizmus erősítése.
7.3. Partneri kapcsolatok ápolása
. Helyi civil szervekkel, Intézményekkel.
7.4. Szülők megnyerése, az együttműködéshez.
A Szülői Szervezet. Szülőkkel kiépíteni a bizalmas jó kapcsolatot.
7.5. Hagyományok ápolása.
Szokásos évi rendezvényeink megrendezése.
7.6. Tervezés, szervezés , pontosítása.

Köszönöm a figyelmet!
BME GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARAlkalmazott Pedagógia és Pszichológia IntézetMűszaki Pedagógia TanszékKözoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
Full transcript