Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

příklad: Smyslová soustava

No description
by

Petr Novotný

on 23 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of příklad: Smyslová soustava

LIDSKÉ TĚLO
SMYSLOVÁ SOUSTAVA

ZRAK
Slepá skvrna
Slepá skvrna je místo na sínici, kde od bulvy odstupuje zrakový nerv.
V tomto místě nejsou prakticky žádné světločivné buňky.
OČNÍ POZADÍ
Žlutá skvrna
Žlutá skvrna je místo nejostřejšího vidění. Důvodem je to, že se zde koncentruje největší množství čípků.

Objekty, na které se díváme zpříma, se promítají do tohoto místa.
Tyčinky
- světločivné buňky
- jsou citlivější na světlo než čípky
- slouží k vidění za šera a v noci
- činnost umožněna zrakovou červení -
rhodopsin
Čípky
- světločivné buňky
- méně citlivé na světlo než tyčinky
- slouží k vidění za světla
- schopnost rozeznávat barvy
barvocit
- tři druhy čípků rozlišující tři druhy barev: červenou, zelenou a modrou
Cévnatka
- je střední vrstva mezi sítnicí a bělimou
- obsahuje množství cév a také pigmentovou vrstvu, která pohlcuje světelné záření
- vpředu přechází v řasnaté tělísko a duhovku
Bělima
- tuhá vazivová blána zaujímající 4/5 oka
- upínají se do ní okohybné svaly a vzadu z ní odstupuje oční nerv
- na přední části oka přechází do rohovky
Rohovka
- průhledná vrstva na přední části oka
- není prostoupena cévami
- je inervovaná
- podráždění způsobí reflex sevření víček
Optická soustava oka
- optickou soustavu tvoří: rohovka, komorový mok, čočka, sklivec

Čočka
- dvojvypuklá spojka
- tahem řasnatého tělíska je zplošťována (pozorování vzdálených předmětů)
- naopak při pozorování blízký předmětů se více zakřivuje - má schopnost
akomodace

PŘÍDATNÉ ORGÁNY OKA
Okohybné svaly
Horní a dolní víčka
Spojivka
Slzné ústrojí
- příčně pruhované svaly (ovládané vůlí), jsou 4 přímé a 2 šikmé
- pohybují oční koulí
- důvodem pohybu je, aby se obraz promítal na žluté skvrně
- podkladem je kruhovitý sval
- na okrajích jsou opatřeny řasami, do jejichž pochvy ústí mazové žlázy

- tenká bláná pokrývající vnitřní steranu víček a bělimi až po rohovku
- zvlhčuje stěnu oka a zabraňuje infekci
- slzy jsou produkovány slznou žlázou a pohyby víček roztírány po očnici
- slzy jsou odváděny odvodnými slznými cestami do dutiny nosní
ZRAK
SLUCH
ČICH
CHUŤ
ČICH
PRŮŘEZ DUTINOU NOSNÍ
ČICHOVÁ OBLAST ve stropu dutiny nosní
Čelní průřez dutinou nosní
CHUŤ
Umístění jazyka v dutině ústní
Jazyk - stavba a centra chuti
Jazykové papily - průřez sliznicí jazyka
Chuťový pohárek
SLUCH
Stavba sluchového ústrojí
zeleně
-
zevní ucho
(boltec,zevní zvukovod a bubínek)
červeně
-
střední ucho
(sluchové kůstky, Eustachova trubice, oválné okénko)
fialově
-
vnitřní ucho
(kostěný a blanitý labyrint)

Ušní boltec

- zachycuje zvukové vlny
- podkladem je elastická chrupavka pokrytá kůží
Bubínek
-zakončení zevního zvukovodu
-rozhraní mezi zevním a středním uchem
- je na něm připevněno kladívko
Sluchové kůstky
Stavba blanitého hlemýždě
Cortiho orgán
ROVNOVÁŽNÉ ÚSTROJÍ
Stavba vestibulárního aparátu
Statická část
- vejčitý a kulovitý váček
- vnímají polohu hlavy
- na povrchu jsou vysoké buňky s jemnými vlásky a nad nimi množství vápenatých krystalků - jsou aktivované pohybem vápených krystalků (otolitů)
Kinetická část
- tři polokruhovité kanálky
- vnímají pohyb
- v ampulách jsou políčka s vysokými buňkami opatřenými dlouhými vlásky - jsou aktivované pohybem endolymfy
Oční komory
-
přední oční komora
- mezi rohovkou a duhovkou
-
zadní oční komora
- mezi duhovkou a čočkou
- sklivec
Řasnaté tělísko
- paprsčitě uspořádaný val z hladké svaloviny
- na povrchu výběžky - na ně tenkými vlákny zavěšena čočka
HMAT
KOŽNÍ SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ
STAVBA KŮŽE
Kožní smyslové analyzátory
Kožní ústrojí slučuje několik receptorů (kožní analyzátor):
-
vnímání chladu a tepla

-
vnímání dotyku a tlaku
- na jejich činnosti závisí hmatová schopnost (kůže, vlasové pochvy,některé orgány)
-
vnímání bolesti
- zajišťují volná nervová zakončení (kůže i většina vnitřních orgánů)
volné nervové zakončení
chladový receptor
tepelný receptor
hmatový receptor
OBRANNÝ REFLEX
Prostřednictvím smyslových orgánů získává organismus informace nejen o svém okolí, ale i o stavu vnitřního prostředí

- smyslové orgány jsou úzce spjaty s nervovým systémem
- přijímají podněty z vnějšího i vnitřního prostředí
- smyslový orgán =
čidlo

- smyslové receptorové buňky =
receptory


Receptory dělíme:
1) dle jejich umístění na:
-
exteroreceptory
(čich, chuť, hmat, sluch, zrak) – podněty zvnějšku
-
interoreceptory
(chemoreceptory, baroreceptory, proprioreceptory) – podněty z vnitřku těla

2) dle charakteru podnětu:
-
mechanoreceptory
(hmat, rovnováha, sluch) – mechanické podráždění
-
fotoreceptory
(zrak) – podráždění světlem
-
chemoreceptory
(čich, chuť) – podráždění chemickými látkami
-
termoreceptory
– změny teploty (chlad, teplo)
-
nociceptory
– bolest

adekvátní podnět
- jaký druh energie (světelná, mechanická, ...) vede k reakci receptoru
prahová hodnota intenzity podnětu
- nejnižší energie nutná pro vyvolání nervového impulsu
Onemocnění očí
1. KRÁTKOZRAKOST A
DALEKOZDRAKOST

2.ŠEDÝ ZÁKAL

3.ZELENÝ ZÁKAL

4.PORUCHY BARVOCITU
ZOPAKOVÁNÍ
1) Přiřaď:
slepá skvrna nejostřejší vidění
žlutá skvrna nulové vidění

2) Mezi přídatné orgány zraku patří:

3) Onemocnění charakterizované:
a) zakalením čočky se jmenuje -
b) tím, že postižený vidí dobře na dálku se jmenuje -
c) tím, že postižený vidí dobře na blízko se jmenuje -
OPTICKÉ KLAMY
ZOPAKOVÁNÍ
1) Z jakých 3 částí se skládá sluchové ústrojí?
2) Popiš, jak je přenášen zvuk (kterými částmi ucha postupně prochází)?
3) Kde je uložen rovnovážný orgán?
4) Co všechno vnímáme (jaké dva stavy)rovnovážných ústrojím?
Full transcript