Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EMP2 U11 Creixement intern i extern - Part 1

Localització i creixement
by

JC Llari

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EMP2 U11 Creixement intern i extern - Part 1

1. Criteris de localització i dimensió empresarial

Demanda del mercat
: si en la zona on es vol instal•lar l’empresa hi haurà interès pel producte que es vol oferir (futurs consumidors) i si la demanda ja està coberta per empreses competidores.


Disponibilitat de les matèries primeres
necessàries en quantitat i qualitat, considerant aspectes com el cost i la facilitat d’obtenir-les (terminis de lliurament, facilitat de pagament,...).


Accés al mercat de treball
: disponibilitat dels treballadors necessaris considerant altres aspectes com el costos salarials, coneixements dels treballadors, situació́ social, laboral i legal, ...

Comunicacions i transport
: si la zona disposa de mitjans de transport utilitzables i si és un lloc de fàcil accés per al transport en general.


Accés als subministraments
(aigua, llum, telèfon, connexions a Internet, ...), considerant el seu cost i també la seva qualitat (sobre tot en casos, com l’aigua).


Cost dels terrenys i la construcció
, molt variables (especialment pel que fa referència als solars) en funció de les poblacions.

La legislació
: normativa legal fiscal (per exemple, impostos), mercantil (per exemple, quant a la creació de la societat), laboral (per exemple, en relació al grau d’associacionisme dels treballadors) o social (per exemple, la normativa mediambiental).


Accés al mercat de capital,
per tal d’obtenir els recursos econòmics necessaris i el finançament necessari per afrontar les inversions.


Desenvolupament econòmic de la regió
, ja que si aquest és positiu pot ajudar a l’empresa a tirar endavant.
L'empresa ha de decidir
on s'ubica
i quina mida o
dimensió
adoptar. Normalment aquestes decisions es prenen
de forma conjunta.
El reduir al màxim el
cost de fabricació
sol ser el principal factor a considerar en la
localització industrial.
La
dimensió
és la seva
capacitat productiva potencial
, el que pot arribar a assolir al màxim de les seves possibilitats, mentre que
ocupació
és la
capacitat productiva realment utilitzada
en un moment determinat.
La
facilitat d'accedir al client
sol ser el factor determinant en la
localització comercial.
.
Però, en realitat, la decisió final depén de tot un seguit de criteris, com ara:
u11
creixement intern i extern

Tot i que aparentement la deslocalització no té història, tenim una bonica i molt il·lustrativa història sobre (des)localització empresarial aquí: http://goo.gl/J4WGk)
Apple employs
43,000 people in the United States and 20,000 overseas
, a small fraction of the over 400,000 American workers at General Motors in the 1950s, or the hundreds of thousands at General Electric in the 1980s.
Many more people work for Apple’s contractors: an additional
700,000 people engineer, build and assemble iPads, iPhones and Apple’s other products
. But almost
none of them work in the United States.
La
deslocalització
és un fenomen que sorgeix de la globalització. Significa
traslladar
alguna de les fases de la cadena de producció, o tot el
procés de producció
d’una empresa a un altre
país menys desenvolupat
, amb l’objectiu principal de reduir costos, obtenir incentius fiscals o financers... per tal d’
augmentar la rendibilitat empresarial.

A foreman immediately roused 8,000 workers inside the company’s dormitories, according to the executive. Each employee was given a biscuit and a cup of tea, guided to a workstation and within half an hour started a 12-hour shift fitting glass screens into beveled frames. Within 96 hours, the plant was producing over 10,000 iPhones a day.
All iPhones contain hundreds of parts, an estimated 90 percent of which are manufactured abroad. Advanced semiconductors have come from
Germany
and
Taiwan,
memory from
Korea
and
Japan,
display panels and circuitry from
Korea
and
Taiwan,
chipsets from
Europe
and rare metals from
Africa
and
Asia.
And all of it is put together in
China.
For Mr. Cook, the focus on Asia “came down to two things,” said one former high-ranking Apple executive. Factories in Asia “
can scale up and down faster
” and “
Asian supply chains have surpassed what’s in the U.S.
” The result is that “we can’t compete at this point,” the executive said.
Another critical advantage for Apple was that China provided engineers at a scale the United States could not match. Apple’s executives had estimated that about 8,700 industrial engineers were needed to oversee and guide the 200,000 assembly-line workers eventually involved in manufacturing iPhones. The company’s analysts had forecast it would take as long as nine months to find that many qualified engineers in the United States.

In China, it took 15 days.
“The entire supply chain is in China now,” said another former high-ranking Apple executive. “You need a thousand rubber gaskets? That’s the factory next door. You need a million screws? That factory is a block away. You need that screw made a little bit different? It will take three hours.”
Nothing like
Foxconn City
exists in the United States.

The facility has 230,000 employees, many working six days a week, often spending up to 12 hours a day at the plant. Over a quarter of Foxconn’s work force lives in company barracks and many workers earn less than $17 a day. (...)

Foxconn employs nearly 300 guards to direct foot traffic so workers are not crushed in doorway bottlenecks. The facility’s central kitchen cooks an average of three tons of pork and 13 tons of rice a day. (...)

Foxconn Technology has dozens of facilities in Asia and Eastern Europe, and in Mexico and Brazil, and it assembles an estimated 40
percent of the world’s consumer electronics fo
r customers like Ama
zon, Dell, Hewlett-Packard, Motorola, Nintendo, Nokia, Samsung and Sony.
http://goo.gl/LKWds
Els
clústers
són
concentracions geogràfiques d'empreses interconnectades
, subministradors especialitzats, proveïdors de serveis, unitats empresarials de sectors afins i institucions connexes, que
competeixen però que també cooperen
.
De fet, l'equilibri adequat entre cooperació i competència, és
el factor clau
de l'èxit d'un clúster
http://goo.gl/ocmnR
El creixement intern presenta diversos avantatges com ara:

• Permet l’adquisició de factors més recents (maquinària tecnològicament més avançada, personal amb formació més actualitzada, dissenys més innovadors, etc.)

• En constituir una ampliació gradual de la dimensió de l’empresa, aquesta via permet una millor planificació del creixement.
2. Creixement intern i extern
El
creixement intern
de l’empresa consisteix en
l’ampliació de la seva capacitat
i del seu volum d’operacions per mitjà d
’inversions en la seva pròpia estructura
. Sovint s’anomena també creixement natural o orgànic.
El
creixement extern
consisteix en
l’ampliació de la seva capacitat
i del volum d’operacions per mitjà de
l’adquisició, la participació o el control d’altres empreses
ja existents.
Per contra, els avantatges del creixement extern serien:

•Un important estalvi de temps, ja que és molt més ràpid que el creixment intern i permet augmentar la dimensió des del mateix moment en que es tanca la negociació d’integrar la nova empresa.

•Pot ser l’única manera de superar una determinada barrera d’entrada a un sector o un mercat geogràfic en el qual el creixement intern resultaria impossible.

•És una via més fàcil en el cas de mercats o sectors madurs, ja que normalment aquests es troben sobredimensionats i no tindria sentit afegir més sobredimensió mitjançant el creixement intern d’una empresa.
En general, el creixement extern és
més car
que el creixement intern, ja que cal de pagar un sobrepreu pel fet de comprar una empresa en funcionament.

A més, els processos de creixement extern poden presentar
problemes d’integració
de dues empreses que poden ser molt diferents entre elles.
Les principals vies de creixement extern son:
A. Integració de societats
- Per fusió
- Per absorció
B. Participació de societats
C. Cooperació d'empreses
En la
fusió pura
d’empreses s’uneixen diverses societats per crear-ne una de nova, de manera que
desapareixen les empreses o formes jurídiques anteriors
. L’empresa que sorgeix com a fruit de la negociació de les altres assumeix els drets i les obligacions de les que es dissolen (sense liquidar-se) i formen un patrimoni únic.
En canvi,
en l’absorció, una de les empreses implicades desapareix
i s’integra totalment en el patrimoni de l’empresa absorbent.
Participació
en societats es dona quan una empresa
compra part del capital social
d’una altra empresa amb la intenció de controlar-la, ja sigui de manera parcial o total. Cap de les empreses no perd la seva capacitat jurídica.
Les principals modalitats de cooperació empresarial són:

-
Join venture
(aventura conjunta). acord comercial d'inversió conjunta a llarg termini entre empreses.
-
Venture capital (
capital risc). Una empresa participa de manera temporal en el capital d'una altra de caràcter innovador.
-
Spin-off. E
mpresa que sorgeix de l'escissió d'una les seves parts, a fi d'externalitzar i especialitzar activitats.
-
Franquícia.
Acord per utilitzar el nom, marca o sistema comercial a canvi d'una compensació.
-
Unió temporal d'empreses
(UTE). Acord per a la realització d'un projecte conjunt de durada limitada.
-
Cartel.
Conveni entre diverses empreses similars per evitar la mútua competència i regular la producció, venda i/o preus.
Finalment, es poden donar diverses formes de
cooperació
entre dues o més empreses que mantenen
personalitats jurídiques separades i sense interacció accionarial
One former executive described how the company relied upon a Chinese factory to revamp iPhone manufacturing just weeks before the device was due on shelves. Apple had redesigned the iPhone’s screen at the last minute, forcing an assembly line overhaul. New screens began arriving at the plant near midnight.
Les principals característiques d’un clúster són, doncs :

- Concentració geogràfica de l’activitat econòmica.
- Especialització en un sector econòmic concret.
- Efecte “taca d’oli”, atès que la seva activitat beneficia a tota la regió.
- Triple hèlix: sistema administració-universitat-empresa.
- Equilibri entre competència i col·laboració per part dels seus membres.

Tots aquests elements fan que els clústers siguin elements dinàmics de l’economia que generen oportunitats, ocupació i riquesa.
Full transcript