Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ТЕХНИКИ наспроти МЕТОДИ

No description
by

Tina Zourla

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ТЕХНИКИ наспроти МЕТОДИ

ТЕХНИКИ наспроти
МЕТОДИ
Начинот на кој прикажуваме и даваме инструкции-
КАКО?
МЕТОД
Видови на методи:
Аудио-Лингвален
Метод на превод
Комуникативен
Кооперативно учење
Учење во заедница
Тивок приод
Директен метод
Настава базирана на задача
Настава базирана на содржина
TPR-Total Physical Response
ТЕХНИКА
Специфични вежби,
задачи и

активности

кои се применуваат во
наставата

за да се постигнат целите и
задачите на часот
ШТО?
Тактилни:
(сетиво за допир)
моделирање, изработка на
предмети од различни материјали сложувалки,употреба на манипулативи
Кинестетични:
(движења на телото)
скокање со јаже, танцување,
употреба на флеш карти, пантомима
Бура на идеи
Техники при читање (T/F statements)
Пополнување на празни места во реченици
Мемориње
Употреба на зборови во реченици
Читање на глас
Дијалози
Конверзација
Читање на глас
Прашање-Одговор
Диктати
Пишување на параграф
Креирање на мапи
Самооценување
Комплетирање на дијалог
Игра
Превртени зборови и реченици
Драматизација
Приказни низ слики
Мнемоники
Применливи техники во наставата
по англиски јазик
МЕТОД
Начинот на кој прикажуваме и даваме инструкции или изведуваме активности во врска со дадените инструкции

КАКО ?
„Никого не можам да натерам под присила да учи, но секого можам да натерам да размислува.“
Цицерон

Успешната настава е една третина подготовка и три третини претстава.
Аудио-Лингвален метод
- Учење преку вежбање. (Граматика )
Метод на превод
-Учење преку дефиниции и објаснувања
Комуникативен метод
: Се нагласува комуникацијата и интеракцијата во текот на наставата
Учење во заедница/Кооперативно учење
(peer learning): Учење заедно, меѓусебна интеракција на учениците за постигнување на одредена цел
Тивок приод
(the Silent Way): Улогата на наставникот е пасивна.Учење преку откривање.
Директен / Природен метод
:
Наставата се изведува непосредно, без теоретски објаснувања туку со демонстрирање и вежбање.
Настава базирана на задача
: Учениците имаат слобода да пристапат кон решавање на проблеми и задачи според сопствен избор
Настава базирана на содржина
: Учење преку содржини од други предмети и област. (дигитални игри, проектни задачи)
TPR:
Ученикот одговара на задачите со движења на телото. Погодна за деца на мала возраст.

Техники во наставата
Аудио-визуелни
(сетиво за вид и слух)

видео,филм,песна,
стихотворба,дијалог,
квиз,читање во парови
е-книги
Употреба на мнемоники
во содржините по математика

Пример:
Кога на добар човек му се случува добро -
тоа е ДОБРО (+x+=+)
Кога на лошиот му се случува добро
тоа е ЛОШО (-x+=-)
Кога на добриот му се случува лошо-тоа е Лошо (+x - =- )
Кога на лошиот му се случува лошо-тоа е ДОБРО (-x-=+)

Full transcript