Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduktion til islam

No description
by

Sofie Nørsøller

on 7 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduktion til islam

- Det perfekte menneske
- Axis mundi i islam
- En ny tid
Muhammads liv i årstal
Udvandringen til Yahtrib (Medina)
Erobringen af Mekka
Muhammads åbenbaringer blev ikke vel modtaget af majoriteten af indbyggerne i Mekka, særligt fordi Muhammads stærke monoteisme udfordrede den indbringende polyteistiske indtægtskilde omkring Kabaen.

Muhammad udfordrede også den sociale struktur, men gav også et alternativ til et fællesskab (al-umma) i en social brydningstid (individuel materialisme vs. beduinkultur)

Muhammad blev forfulgt, og udvandrede derfor til Yahtrib (Medina) i 622.

Dette årstal markerer en nytid, al-ummas konsolidering og en overgang fra at være en minoritet i Mekka til at være en majoritet i Medina.
Muslimernes vækst i Medina udgjorde en voksende trussel mod Quraish-stammen, som forsøgte at bekæmpe den nye religion.

Efter flere militære konflikter kom en aftale dog i stand, der sikrede Muhammads tilhængere mod ikke at blive forfulgt af Quraish.

Flere og flere tilsluttede sig Muhammad, som i 630 indtog Mekka med en hær. Han rensede Kabaen for afgudsbilleder og indviede den som Allahs helligsted.

Kabaen er 'axis mundi' for islam, og er dagligt qibla (bederetning) for alle verdens muslimer.
$125000
Mandag, 19 Februar, 2014
Vol XCIII, No. 311
Det præislamiske samfund
Hvad er islam?
- I grove træk
Fra lokalreligion til verdensreligion
Den arabiske halvø var et yderområde ift. samtidens store kulturer (Det byzantinske rige + Sassanideriget/Persien), den nomadiske beduinkultur blev af disse betegnet som 'barbarisk'.

Mekka var omk. 600-tallet et rigt handelscentrum.

Mekka, særligt Quraish-stammen (som Muhammed var tilknyttet), levede godt af de ca. 360 gudestatuer (Al-lah, Hubal, Manaf, Wad, osv.) opstillet ved Kabaen, hvortil pilgrimme fra hele den arabiske halvø valfartede.

Det præislamiske samfund var altså et polyteistisk samfund før/under Muhammad, selvom denne polyteisme var i forfald allerede før Muhammads fødsel.

Dette skyldes bl.a. tilstedeværelsen af monoteistiske religioner i området - såsom jødedom, kristendom og zoroastrisme (iransk religiøs tradition).

En del jøder emigrerede f.eks. fra Palæsina efter år 70 (ødelæggelsen af det andet tempel) og efter det jødiske 'Bar Kokhba' oprør omk. år 135) ca. 50 pct. af befolkningen i Yahtrib var jøder omk. Muhammads fødsel.

Det byzantinske riges overherredømme over Syrien, Palæstina og Egypten gjorde dog, at den primære religiøse indflydelse på den arabiske halvø var kristendommen.

Islam voksede frem i en 'fordelagtig' tid, set ift. nogle af de store imperiers forfald (primært pga. krige, hvor imperierne udmattede hinanden).

Islam ekspanderede voldsomt i det første århundrede efter Muhammads død (632)

Efter Muhammads død var den endelig åbenbaring fra Gud til menneske slut, men det muslimske fællesskab (al-umma) havde efter Muhammads død brug for en ny leder, en kalif (sunni-islam)

Herudfra udvikledes 'Kalifatet' - et politisk/religiøst system, der blev dannet efter Muhammads død i 632. Det betegner en form for 'statsdannelse', der har som formål at samle alle muslimer under sig i en politisk og religiøs enhed. Kalifatets leder kaldtes en kalif. Der er i den nedenstående opdeling tale om en ret grov forsimpling, da der har eksisteret flere forskellige kalifater på samme tid i forskellige områder - men, det giver et hovedrids.

Man kan opdele islams udvikling fra lokalreligion til verdensreligion ud fra fire forskellige faser:

1. Fase:
De fire retledte kaliffer 632-661 (første arvtagere efter Muhammads død: 'Rashidun')
2. Fase:
Umayyade-dynastiet 661-750 (stor militær succes, hovedstad Damaskus)
3. Fase:
Abbaside-kalifatet 750-1258 (skriftkultur dominerende, hovedstad Bagdad)
4. Fase:
Osmannerriget 1362-1924 (skiftende former)

Der har ikke siden det sidste kalifat været seriøse muslimske fælles anstrengelser for at skabe et nyt kalifat, men symbolværdien er enorm, og flere grupperinger har netop som mål at omvælte den eksisterende samfundsstruktur til fordel for et verdensomspændende kalifat.


INTRODUKTION TIL ISLAM
570: Muhammad bliver født (ifl. islam 'profeternes segl', det perfekte menneske til efterfølgelse, IKKE guddommelig, men alligevel unik som menneske).

610: Muhammad begynder ifl. traditionen at modtage åbenbaringer via ærkeenglen Gabriel (Jibril) fra Allah. Åbenbaringer finder sted i Hirahulen i ørkenområdet v. Mekka.

622: Hidjra (brud). Muhammads forkyndelse af, at der kun er én gud møder modstand (bl.a. af økonomiske grunde pga. Kabaen som indtægtskilde, og fordi Muhammad forstyrrer den sociale orden). Denne begivenhed markerer starten på islams tidsregning.

630: Muhammed indtager Mekka uden nævneværdig modstand, hvorefter han vender hjem til Medina.

632: Muhammad tager på pilgrimsrejse til Mekka (Hajj), og dør kort tid efter.
Full transcript