Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduktion til islam

No description
by

Sofie Nørsøller

on 7 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduktion til islam

- Axis mundi i islam (Kabaen)
- En ny tid
Muhammads liv og den formative islam i årstal
Udvandringen til Yathrib (Medina)
Erobringen af Mekka
Muhammads åbenbaringer blev ikke vel modtaget af majoriteten af indbyggerne i Mekka, særligt fordi Muhammads stærke monoteisme udfordrede den indbringende polyteistiske indtægtskilde omkring Kabaen.

Muhammad udfordrede også den sociale struktur, men gav også et alternativ til et fællesskab (al-umma) i en social brydningstid (individuel materialisme vs. beduinkultur)

Muhammad blev forfulgt, og udvandrede derfor til Yahtrib (Medina) i 622.

Dette årstal markerer en nytid, al-ummas konsolidering og en overgang fra at være en minoritet i Mekka til at være en majoritet i Medina.
Muslimernes vækst i Medina udgjorde en voksende trussel mod Quraish-stammen, som forsøgte at bekæmpe Muhammads lære (islam).

Efter flere militære konflikter kom en aftale dog i stand i 628, der sikrede Muhammads tilhængere mod ikke at blive forfulgt af Quraish.

Flere og flere tilsluttede sig Muhammad, som i 630 indtog Mekka med en hær. Han rensede, iflg. traditionen, Kabaen for afgudsbilleder og indviede den som helligsted for Allah.

Kabaen er 'axis mundi' for islam, og er dagligt qibla (bederetning) for verdens muslimer.
$125000
Mandag, 19 Februar, 2014
Vol XCIII, No. 311
Det præislamiske samfund
I hvilket miljø opstod islam?
- i meget grove træk!
Fra lokalreligion til verdensreligion
Den arabiske halvø var et yderområde ift. samtidens store kulturer (Det byzantinske rige + Sassanideriget/Persien), den nomadiske beduinkultur blev af disse betegnet som 'barbarisk'.

Mekka var omk. 600-tallet et rigt handelscentrum.

Mekka, særligt Quraish-stammen (som Muhammed var tilknyttet), levede godt af de ca. 360 gudestatuer (Al-lah, Hubal, Manaf, Wad, osv.) opstillet ved Kabaen, hvortil pilgrimme fra hele den arabiske halvø valfartede.

Det præislamiske samfund var altså et polyteistisk samfund før/under Muhammad, selvom denne polyteisme var i forfald allerede før Muhammads fødsel.

Dette skyldes bl.a. tilstedeværelsen af monoteistiske religioner i området - såsom jødedom, kristendom og zoroastrisme (iransk religiøs tradition).

En del jøder emigrerede f.eks. fra Palæsina efter år 70 (ødelæggelsen af det andet tempel) og efter det jødiske 'Bar Kokhba' oprør omk. år 135) ca. 50 pct. af befolkningen i Yahtrib var jøder omk. Muhammads fødsel.

Det byzantinske riges overherredømme over Syrien, Palæstina og Egypten gjorde dog, at den primære religiøse indflydelse på den arabiske halvø var kristendommen.

Islam voksede frem i en 'fordelagtig' tid, set ift. nogle af de store imperiers forfald (primært pga. krige, hvor imperierne udmattede hinanden).

Islam ekspanderede voldsomt i det første århundrede efter Muhammads død (632)

Efter Muhammads død var den direkte tilgang fra al-umma (det muslimske trosfællesskab) til Allah slut. Al-umma havde også brug for en ny leder, en kalif (sunni-islam).

Herudfra udvikledes et 'kalifat'. Det er en slags religiøst og politisk system/statsdannelse med en muslimsk leder, der anses som politisk og religiøs leder for hele det muslimske fællesskab og anses som arvtager til Muhammad. Kalifatets leder kaldes en kalif. I den nedenstående opdeling af kalifater er der tale om en ret grov forsimpling, da der har eksisteret flere forskellige kalifater på samme tid i forskellige områder - men, det giver et hovedrids.

Islams udvikling fra lokalreligion til verdensreligion ud fra fire forskellige faser:

1. Fase: Rashidun-kalifatet 632-661 (første arvtagere efter Muhammads død)
2. Fase: Umayyade-kalifatet 661-750 (stor militær succes, hovedstad Damaskus)
3. Fase: Abbaside-kalifatet 750-1258 (skriftkultur dominerende, hovedstad Bagdad)
4. Fase: Osmannerriget/Osmannernes kalifat 1362-1924 (skiftende former)

Symbolværdien ift. de tidligere islamiske stor-kalifater er enorm, og flere grupperinger har netop som mål at omvælte den eksisterende samfundsstruktur til fordel for et verdensomspændende kalifat. IS er et eksempel på en terrorgruppe, der har udnævnt et kalifat i dele af Irak og Syrien. Hizb-ut-Tahrir (Frihedspartiet/Befrielsespartiet) er et mindre radikalt parti, der stræber efter et verdensomspændende kalifat, men som stadig kan betegnes som islamistisk/fundamentalistisk.
FORMATIV ISLAM
570
: Muhammad bliver født (ifl. islam 'profeternes segl', det perfekte menneske til efterfølgelse, IKKE guddommelig, men alligevel unik som menneske).

610
: Muhammad begynder ifl. traditionen at modtage åbenbaringer via ærkeenglen Gabriel (Jibril) fra Allah. Åbenbaringerne finder i starten, iflg. traditionen, sted i Hirahulen i ørkenområdet omkring Mekka.

622
: Hidjra (brud). Muhammad møder modstand og advares om, at der er planer om at myrde ham - derfor tager han og Abu Bakr (den første kalif efter Muhammad) til Yathrib (Medina). Profetens forkyndelse af, at der kun er én gud møder modstand, bl.a. af økonomiske grunde (Kabaen som indtægtskilde) og fordi Muhammad forstyrrer den sociale orden. Denne begivenhed markerer starten på islams tidsregning.

628
: Hudaybiyyah-traktaten. Muhammad og Quraish-stammen indgår en fredsaftale. Muhammads følge vokser.

629
: Muhammad tager på valfart (Hajj) for første gang i Mekka.

630
: Muhammed indtager Mekka uden nævneværdig modstand, hvorefter han vender hjem til Medina.

632
: Muhammad dør, men når at foretage Hajj nogle måneder før sin død. Der opstår splittelse i fællesskabet omkring lederskab (sunni- og shia). De første fire kaliffer (kaldet 'Rashidun' på arabisk = de retledte) i sunni-islam er følgende:

1.
Abu Bakr
(632-634). Muhammads svigerfar - far til Aisha.
2.
Umar
(634-644). Muhammads svigerfar - far til Hafsa. Ses i sunni-islam somen af de største kaliffer og islam voksede voldsomt under Umars lederskab.
3.
Uthman
(644-656). Ifølge sunni-traditionen svigersøn til Muhammad (gift med Muhammads døtre Ruqayyah og Umm Kulthum). Nedsatte det udvalg, der skulle stå få at samle og nedskrive Koranen på baggrund af Muhammads åbenbaringer. Uthman blev myrdet af utilfredse officerer.
4.
Ali
(656-662). Muhammads fætter og svigersøn - gift med profetens datter Fatimah. Ali anses i Shia-islam som den første imam (dvs. shia-islam anerkender ikke Abu Bakr, Umar og Uthman som legitime ledere).

656-661
: Den første borgerkrig (fitna) i Rashidun-kalifatet. En gruppe ønskede Ali som kalif, hvilket umayyad-klanen ikke fandt sig i, hvorfor de kæmpede mod Ali - og vandt. Krigen endte med, at Ali blev myrdet og at et nyt kalifat, Umayyade-kalifatet, kom til (med Muawiya som første kalif)

680
: Alis søn, Husain, forsøgte i 680 at gøre oprør mod den sunni-muslimske kalif fra Umayyade-kalifatet, men forgæves. Husain opfattes som en stor martyer i Shia-islam og mindes årligt via ritualet Ashura, som er en slags ritualiseret sorg i shia-islam.
Full transcript