Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Wielcy hetmani Rzeczypospolitej w XVII w.

No description
by

Dominika Biernaczyk

on 12 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wielcy hetmani Rzeczypospolitej w XVII w.

Wielcy hetmani Rzeczypospolitej w XVII w.
Wazowie na tronie Rzeczypospolitej
Zwycięzca spod Kircholmu
Kłuszyński sukces, cecorska klęska
Przeciwko Tatarom i Szwedom
1626r. - Atak Gustawa II Adolfa na Prusy Królewskie
1627r. - Bitwa pod Oliwa
1629r. - Bitwa pod Trzciana
- Rozejm w Starym Targu
Bohaterowie i antybohaterowie czasów potopu
Jerzy Sebastian Lubomirski
Lew Lechistanu
W 1672r. wybucha wojna Polski z Turcją.
Po kapitulacji twierdzy w Kamieńcu Podolskim Rzeczypospolita podpisuje traktat w Buczaczu (Turcja zyskała Podole i część Ukrainy).
1673r. - wojsko Sobieskiego pokonuje korpus turecki.
Wojska tureckie pod wodzą Kara Mustafy oblężają Wiedeń. Siły chrześcijańskie połączone pod wodzą Jana III odniosły zwycięstwo.

Sławni Hetmani
Wojskami Rzeczypospolitej Obojga Narodów dowodzili hetmani. Do ich obowiązków należało zaciąganie żołnierzy, dbanie o finanse armii i wypłatę żołdu, a przede wszystkim dowodzenie różnymi rodzajami wojsk- piechotą, artylerią i kawalerią. Kilku z nich poznaliśmy przed chwilą m. in. Stanisława Żółkiewskiego czy Jana Karola Chodkiewicza,
ale warto też wspomnieć o:
Hetman wielki litewski, znakomity strateg, zaliczany do największych praktyków sztuki wojskowej swoich czasów.
Najważniejsze bitwy Jana Karola Chodkiewicza:


Ze Szwecją
- Bitwa pod Kircholmem (
1605r.
)
Hetman polny stoczył bitwę z wojskami króla Szwecji – Karola IX Sudermańskiego.
Nieprzyjacielski obóz został całkowicie zniszczony.


Z Moskwą

W latach
1617-1618
odbył wyprawę do Rosji w celu opanowania tamtejszej stolicy i zdobycia tronu dla Władysława Wazy. Wyprawa zakończyła się niepowodzeniem.


Z Turcją
– Obrona twierdzy chocimskiej (
1621r.
)
Chodkiewicz został otoczony przez dwukrotnie liczniejsze siły sułtana i poniósł śmierć. 24 września.
Zdeterminowanym Polakom, żądnym zemsty za śmierć wielkiego dowódcy, udało się utrzymać miasto i zmusić przeciwników do podjęcia rokowań.Jan Karol Chodkiewicz
Stanisław Żółkiewski
Żył w latach 1547-1620.
Polski magnat, hetman wielki koronny, wojewoda kijowski, kasztelan lwowski, sekretarz królewski i zwycięzca w wielu wyprawach przeciw Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom. Poległ z bronią w ręku w nocy z 6 na 7 października 1620 roku w bitwie pod Cecorą.
Kłuszyński sukces
4 lipca 1610- dowodzona przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego polska armia pokonała kilkakrotnie liczniejsze wojska rosyjskie pod dowództwem Dymitra Szujskiego.
Cecorska klęska
1620 rok
Bitwa stoczona pomiędzy armią turecko- tatarską, a polskimi wojskami koronnymi pod Cecorą. Z powodu braku dyscypliny polscy dowódcy zarządzili odwrót. Wróg podążył za armią koronną i zaatakował ją. Próba obrony zakończyła się klęską
1587-elekcyjnym monarchą Rzeczypospolitej został Zygmunt III Waza
1599-detronizacja Zygmunta III Wazy z tronu szwedzkiego
Władysław IV
(panował 1632-1648)
Jan Kazimierz
(panował 1648-1668)
Zygmunt III Waza-król Polski (1587-1632)
i Szwecji (1592-1599)
Przedstawienie postaci:

• Żył w latach 1616-1667
• Był wszechstronnie wykształconym i bardzo zdolnym dowódcą wojskowym
• Swoją karierę wojskową rozpoczął pod rozkazami Koniecpolskiego
• W 1657 roku otrzymał buławę hetmana polnego koronnego
Militarne osiągnięcia:

•Brał udział w potopie szwedzkim (1655-16600.
W początkowej fazie potopu prowadził rokowania z Karolem Gustawem, jednak opowiedział się po stronie Jana Kazimierza i walcząc przeciwko Szwedom, wraz z Czarnieckim osaczyli Karola Gustawa w widłach Wisły i Sanu
• Brał udział w wygranej bitwie pod Warką i w odzyskiwaniu Warszawy
• Przeprowadził najazd na Siedmiogród i zmusił Jerzego II Rakoczego (tamtejszego władcę) do wycofania się z antypolskiej koalicji
• Największą sławę zyskał w czasie walk z Rosjanami i Kozakami
• W 1660 roku odniósł zwycięstwo pod Cudnowem (kampania cudnowska uznawana jest za jedną z najsprawniej przeprowadzonych akcji militarnych Rzeczypospolitej w XVII wieku)

Ocena postaci

• Ocena Lubomirskiego jako bohatera narodowego jest dość sporna.
W kilka lat po swoich największych sukcesach, wystąpił zbrojnie przeciwko królowi.
Choć Lubomirski był wybitnym hetmanem, jego działalność polityczna nie pozwala traktować go jako bohatera narodowego.

Jan III Sobieski
Hetman, po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego został królem Polski. Szczególnie wsławił się w bitwach pod Chocimiem i Wiedniem.
Stanisław Koniecpolski
Żył w latach 1591-1646.
Zasłynął jako pogromca Gustawa II Adolfa w bitwie pod Trzcianą w 1629r.; z powodzeniem walczył też z Moskwą, Turkami i Tatarami.

Stefan Czarniecki
Żył w latach 1599-1665.
W latach 1655-1660 skutecznie prowadził wojnę podjazdową przeciwko Szwedom, których zwyciężył m.in. w 1656r. pod Warką.
Full transcript