Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2009-06-11_HASA-julkistamistilaisuus

description
by

Jouni Wallander

on 8 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2009-06-11_HASA-julkistamistilaisuus

Tuotteistaminen on palvelutuotannon jaottelua, yhdistelyä ja ryhmittelyä asiakkaiden kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi, joihin päättävät tahot voivat ottaa kantaa kustannustietoisesti
- Vertailtavuus ja kustannusvastaavuus

Terveydenhuotopalveluiden tuotteistuksessa on monia erityishaasteita:
- Tulkinnanvarainen tehokkuusmääritelmä
- Tietointensiivisyys ja asiantuntijuuden tärkeys
- Moniselitteinen asiakkaan määritelmä
- Sekä julkista että yksityistä palvelua

Tuotteistusmalleja on useita, ja
valinta riippuu monesta seikasta,
mm. organisaation toimintamuodosta
- HASA:n useimmissa yksiköissä oma
(käyttämättä jäänyt) tuotteistusmalli
- Näyttää, että TILTU-mallissa
toimittaessa on valtakunnallinen
DRG-tuotteistusjärjestelmä
otettava käyttöön Potilasvirtojen hallinnan tehostaminen:
TOTEUTUS POTILASVIRRAT JA NIITÄ TUKEVAT TIETOVIRRAT HATANPÄÄN SAIRAALAN POTILASVIRRAT Potilasvirtojen hallinnan tehostaminen
Hatanpään kantasairaalassa
&
Hatanpään kantasairaalan
palvelujen tuotteistaminen TUTKIMUSRAPORTTIEN
JULKISTAMISTILAISUUS YHTEENVETO Palvelujen tuotteistaminen:
TOTEUTUS TUOTTEISTAMIS-
PROSESSI TERVEYSPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN JA DRG POTILASVIRTOJEN HALLINNAN TEHOSTAMISPROSESSI Pirkanmaan terveydenhoitoverkoston tehottomuus ja jäsentymättömyys vaikeuttavat Hatanpään kantasairaalan (HASA) jokapäiväistä toimintaa
Erikoissairaanhoitoa tarjoava sairaala ei pääse keskittymään ydinosaamiseensa, sillä iso osa sen nykyisistä potilaista kuuluisi hoidettavaksi johonkin muuhun hoitoyksikköön
Toiminnan kirjavuus hankaloittaa myös tuotteistamista – kun hoidetaan kaikkea mahdollista, on selkeiden tuotteiden muodostaminen haastavaa

Pirkanmaalla suurin tehostamismahdollisuus ei piile yksittäisissä toimijoissa, vaan niiden muodostamassa kokonaisuudessa
HASA:n potilasvirtojen tehostamiseksi ja palvelujen tuotteistamiseksi tulisi sen rooli Pirkanmaan hoito- verkostossa määritellä nykyistä tarkemmin

Haasteisiin on jo reagoitu ja suosituksia on siirretty käytäntöön
Yhtiöittämissuunnitelmien strategisten päämäärien joukossa jonojen lyhentäminen ja osaoptimoinnin vähentäminen yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa '
POTILASDATA '
POTILASVIRRAT Kesäkuu 2008 – maaliskuu 2009

Vankka teoreettinen tausta
- Mm. jono- ja verkostoteoriat

Laaja empiirinen tutkimusaineisto
- 26 haastattelua (HASA:n yksiköt sekä tärkeimmät sidosryhmät)
- Runsaasti tilastoja yms. potilasvirtoihin liittyen (Tietohallinto)

Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin diplomityö
- Jani Väihinpää: Potilasvirrat hoitoverkostossa

Tutkimus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä HASA:n henkilöstön kanssa

Tämä esitys keskittyy tutkimuksen loppuraportin tuloksiin ja suosituksiin "Vertailukelpoiset ja kustannusvastaavat tuotteet" TAVOITTEET:
Kartoitetaan DRG-tuotteistuksen nykyvaihe sekä kansallisella tasolla että HASA:ssa
Määritellään parhaat menetelmät DRG-tuotteistuksen määrittelytyöhön ja käyttöönottoon liittyen
Kyseessä on esiselvitys, joten varsinaista DRG-määrittely- työtä ei tehdä HAASTEET:
Tavoitteena on DRG-tuotteistuksen käyttöönotto HASA:n erikoissairaanhoidon palveluille Tilaajan vaatimusten mukaisesti
Tehtävä on haastava, sillä tuotteistus on sekä kaupallinen, lääketieteellinen että tekninen haaste
Lisäksi aikataulu on tiukka Palvelujen tuotteistaminen:
HAASTEET JA TAVOITTEET "Oikeat potilaat oikeassa paikassa oikeaan aikaan" TAVOITTEET:
Kartoitetaan makrotason potilasvirrat volyymeineen ja ongelmineen, sekä selvitetään kuinka niitä tällä hetkellä hallitaan
Määritellään parhaat käytännöt ja mittarit potilasvirtojen hallinnan tehostamiseksi
Selvitetään, voisiko potilasvirtojen hallintaa tehostaa mallinnus- ja simulointimenetelmin HAASTEET:
Muuri Taysin ja HASA:n välillä
Muuri HASA:n ja laitos- hoidon välillä
Ristiriitoja hoidollisen ja logistisen ajattelun välillä
Remontti: yksiköiden hajasijoitus ja laskenut kapasiteetti
Ongelmien seurauksena jonot ja siten siirtoviivemaksut Potilasvirtojen hallinnan tehostaminen:
HAASTEET JA TAVOITTEET To 11.6.2009 klo 13 - 16
Tampereen yliopisto, Pinni B, luentosali B1097 TUOTTEIDEN MUODOSTAMINEN JA HINNOITTELU DRG:SSÄ DRG:N KÄYTTÖÖNOTON VAIHTOEHDOT Toiminnan
eheyttäminen '
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
SAIRAALA ORGANISAATION TOIMINTASTRATEGIA ULKOISET TEKIJÄT SISÄISET TEKIJÄT Potilaiden
tarpeet Markkinoiden reunaehdot Organisaation ydinosaaminen Käytössä olevat resurssit TUOTTEIDEN MUODOSTAMINEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU TUOTTEIDEN VERTAILU JA ARVIOINTI TUOTE 1 TUOTE 2 TUOTE 3 Moduuli A Moduuli B Moduuli C Moduuli A Moduuli A Moduuli C Moduuli A Moduuli C Moduuli C POTILAS-RYHMITTELY TIETOJÄRJESTELMÄT TEHOSTAMISTOIMET Moduulien tunnistaminen Ryhmittely ja luokittelu Prosessien automatisointi Kustannuslaskenta Riskianalyysit DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 '
POTILAS-
INFORMAATION KÄYTTÖ Henkilöstö Tilat Laitteet Materiaalit Aineeton pääoma Raportointi & mittaus Mallinnus & simulointi POTILASVIRTOJEN HALLINNAN TEHOSTAMINEN Mahdollistaa Tuottaa Syötteenä Päätöksenteon tukena Hoitoyksikkö Hoitoyksikkö Hoitoyksikkö Hoito-kirjaukset Hoito-kirjaukset Hoito-kirjaukset Kustannus-kirjaukset Kustannus-kirjaukset Kustannus-kirjaukset Hoito-kirjaukset Kustannus-kirjaukset POTILAS
(DRG-ryhmä X) POTILAS
(terve) DRG-ryhmittelijä Hoidon kok. kustannukset Sairaalan kokonais-kustannukset DRG-ryhmä X:n
paino-
kerroin DRG-ryhmä X:n
keskim. kustannukset DRG-ryhmä X:n
hoidon
hinta DRG-HINNASTO DRG-ryhmä X Vertailu-sairaala Vertailu-sairaala '
'
'
'
- Hoitaja-aika (*)
- Lääkäriaika (*)
- Tila-aika (*)
- Lääkkeet ja hoitotarv.
- Laiteaika (*)
- Vyörytykset (*) Kustannus määräytyy osuutena ko. resurssin kokonaiskustannuksesta '
'
'
- Päädiagnoosi
- Sivudiagnoosit
- Päätoimenpiteet
- Toimenp. tekotapa
- Poistumistapa
- HETU (ikä ja sukup.) DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 TAI TAI TAI Mikä on todellinen lähtötilanne? Mitkä ovat
reunaehdot? Mikä tuotteistus-
malli valitaan? Mitä tuotteita
tarjotaan? Mahdollisuudet ja rajoitteet? - remontit
- tilikarttamuutokset
- henkilöstövaihdokset Neuvottelut
Tilaajan kanssa - toimintamuoto
- profiloituminen
- tilaussopimuksen sisältö Toimintamuodon
valinta - yhtiömuoto
- liikelaitos
- nykyinen malli
- yhdistyminen PSHP:hen Profiloituminen
hoitoverkostossa - suur-Hatanpää
- nykyinen malli
- timantti-Hatanpää Tietojärjestelmä-
kartoitus 2-10 vuoden prosessi: edellyttää
laajaa tietojärjestelmäkehitystä ja
potilaskohtaista kustannuslaskentaa.
Tuotteet vertailukelpoisia ja täysin
kustannusvastaavia. Täysimittainen
DRG-tuotteistus Vaihtoehtoinen tuotteistusmenetelmä 1-3 vuoden prosessi: edellyttää
tietojärjestelmäkehitystä, mutta ei
potilaskohtaista kustannuslaskentaa.
Tuotteet vertailukelpoisia ja melko
kustannusvastaavia. Painokertoimiin perustuva DRG-tuotteistus Nopein prosessi: ei edellytä suurta
tietojärjestelmäkehitystä eikä
potilaskohtaista kustannuslaskentaa.
Tuotteet melko vertailukelpoisia, mutta ei kustannusvastaavia DRG:n kaltaisten tuotteiden manuaalinen hinnoittelu Moniosaajatiimin
muodostaminen
toteutusprosessin
läpiviemiseksi Hinnaston laatiminen
ylilääkäreiden,
talousjohdon ja
Hoitohenkilökunnan
yhteisponnistuksena Tietojärjestelmien
ja laskutusketjujen
mukauttaminen
järjestelmään Ylilääkäreiden ja
muun henkilökunnan
kouluttaminen ja
sitouttaminen
järjestelmään Varmennuslaskelmat
ja benchmarking 1. KARTOITTAVAT TOIMET 2. VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSPROSESSIT 3. TUKEVAT
TOIMET DI JOUNI PAAVILAINEN
Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
Tampereen teknillinen yliopisto DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 KIITOS! LISÄTIETOJA:

DI Jouni Paavilainen
Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
Tampereen teknillinen yliopisto
Puh. 044 554 2782
Email. jouni.paavilainen@tut.fi

Esitys: prezi.com/100347 DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 Syyskuu 2008 – toukokuu 2009

Vankka teoreettinen tausta
- Mm. palvelutarjooman tuotteistuksen teoria

Laaja empiirinen tutkimusaineisto
- 12 haastattelua (HASA:n yksiköt sekä kaksi vertailuyksikköä)
- Runsaasti aineistoa nykyiseen tuotteistukseen liittyen (HASA:n yksiköt)

Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin Pro Gradu -työ
- Kristian Valkama: Tervedenhuoltopalvelujen tehostaminen
tuotteistamalla - Case Hatanpään kantasairaala

Tutkimus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä HASA:n henkilöstön kanssa

Tämä esitys keskittyy tutkimuksen loppuraportin tuloksiin ja suosituksiin TILAAJA:
Sairaalan johtaja Juha Räsänen

VASTUULLINEN JOHTAJA:
Professori Jorma Mäntynen

TIIMI:
Tutkija, DI Jani Väihinpää
Tutkija, DI Jouni Paavilainen (projektipäällikkö)
Tutkija, DI Jussi Myllärniemi
Tutkija, KTK Kristian Valkama TUTKIMUSTIIMI: TILAAJA:
Sairaalan johtaja Juha Räsänen

VASTUULLINEN JOHTAJA:
Professori Jorma Mäntynen

TIIMI:
Tutkija, KTK Kristian Valkama
Tutkija, DI Jouni Paavilainen (projektipäällikkö)
Tutkija, DI Jani Väihinpää
Tutkija, DI Jussi Myllärniemi TUTKIMUSTIIMI: Kirjaamiseen liittyvät ongelmat:
- Potilasdatan kirjaamisessa päällekkäistä työtä
- Kirjauskäytännöt vaihtelevia
- Kirjaaminen nähdään turhana työnä

Tehtyihin kirjauksiin liittyvät ongelmat:
- Yhteisötarkenteiden puuttuminen
- Kirjattujen tietojen ristiriitaisuus (kirjausohjeiden
vastaisuus, tekniset syyt, ohjeistuksen puutteellisuus)
- Jotkin tulkintavirheet Ohjeistuksen parantaminen (täsmällisyys, yhdenmukaisuus, yhdestä lähteestä tuleva ohjeistus)
Käyttäjien koulutus
Tekniset parannukset (yhteisöjen kattavuus, SAP:n ja Pegasoksen käytettävyys)
Yhdenmukaiset pelisäännöt esim. seuraavista:
- Mitä potilastietoa tulee kirjata
- Mikä potilastieto on kriittistä organisaatiolle
- Kuka potilastietoa tarvitsee, miten ja milloin
- Kenen vastuulle potilasdatan kirjaaminen kuuluu ONGELMAT SUOSITUKSET Datasta ei voi päätellä todellista kysyntää johtuen Pirkanmaan hoitoyksiköiden huonosta keskinäisestä profiloinnista
Hoitoyksikködata on puutteellista (mm. sisään- ja ulostulovirtojen kirjaukset)
Data ei palvele myöskään potilaiden mallintamista Mallinnus- ja simulointimenetelmät tarjoavat paljon mahdollisuuksia päätöksenteon tueksi. Niiden hyödyntäminen kuitenkin edellyttää:
Hoitoyksiköiden parempaa keskinäistä profilointia
Potilaiden parempaa luokittelua (DRG)
Potilasvirtoihin liittyvien kirjausten kehittämistä (mm. JAHOLE) POTILAS ENSIAPU SISÄTAUDIT LAITOSHOITO KOTIHOITO Kiireellisyysluokka
Sairaus-/tautiryhmä Ikäryhmä
Sukupuoli Ikäryhmät
Sukupuolet Kiireellisyysluokat
Sairaus-/tautiryhmät Kapasiteetti, hoitoaika, jne TIETOA TUTKIMUKSESTA TAUSTAA TULOKSILLE TÄRKEIMMÄT TULOKSET JA SUOSITUKSET DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 DI Jouni Paavilainen / 11.6.2009 Tutkimuksessa on tarkasteltu HASA:n potilasvirtojen nykytilaa sekä sairaalan että erikoisalojen tasolla
- Sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen analyysi

Analyysin perusteella
voidaan tunnistaa
merkittävimmät virrat sekä
suurimmat ongelmat

Puuttuvien kirjauksien
lisäksi ongelmana on
"näkymätön potilasvirta"
- Konsultaatiot yms., jotka
aiheuttavat työtä, mutta
eivät näy tilastoissa Koko sairaalan kvantitaviinen analyysi Potilasvirta muodostuu terveydenhuoltotoiminnoista (vastaanotto, toimenpide, jne.) sekä niitä yhdistävistä virroista
Potilasvirtoja – kuten mitä tahansa tuote-/palveluvirtoja – hallitaan tietovirtojen avulla Palveluorganisaation virrat: Potilasvirta: Toiminto: POTILASVIRRAN
ARVON LISÄYS POTILASVIRTOJEN HAL-LINNAN TEHOSTAMINEN '
RESURSSIT Tutkimuksessa ei suoraan tarkasteltu käytössä olevia resursseja tai niiden riittävyyttä. Joitakin asioita kuitenkin nousi esille:

Kapasiteetin käyttö
- Jonottamisongelma
- MRSA-potilaiden eristäminen monen
hengen huoneisiin
Peruskorjaus
Hoitajapula Tutkimuksessa ei suoraan tarkasteltu käytössä olevia resursseja tai niiden riittävyyttä. Joitakin suosituksia kuitenkin nousi esille:

Potilaskoordinaattori Taysin ja kaupungin välille
Yhteyshenkilö Hatanpään kantasairaalan ja tietohallinnon välille
Hoitoketjun suunnittelun yhteydessä mainitut suositukset kapasiteetin käyttöön ONGELMAT SUOSITUKSET ONGELMAT SUOSITUKSET ONGELMAT SUOSITUKSET PROFILOINTI
Toimijoilla erilainen käsitys, mihin potilaat kuuluvat
Hasan osastoilla epätietoisuutta, ketä tulisi hoitaa
Terveyskeskustasoinen hoito iso kysymys POTILAIDEN SIIRTOKÄYTÄNTÖ
Uusi siirtoviivekäytäntö kangistanut entisestään
Potilaan tilanteen arvioinnissa tehdään päällekkäistä työtä (riippumatta lähetteiden laadusta) YLIMÄÄRÄISET POTILASSIIRROT
Hasa ei ole pystynyt ottamaan kaikkia tarjottuja potilaita vastaan -> käännyttäminen
Lyhyet jatkohoitoon siirrot osaoptimointia
Lisäävät MRSA-bakteerin leviämistä HOITOKETJUJEN SUUNNITTELU
”Askel askeleelta” -toimintatavasta kokonaisvaltaiseen hoidon suunnitteluun
Oikean hoitopaikan määrittäminen
Hyvänä esimerkkinä tekonivelpotilaan hoito- ja palveluketjuprojekti Vercox JONOTTAMINEN
Sitoo ison osan kapasiteetista
Hoidon aloittaminen viivästyy
Geriatristen potilaiden laitostuminen
Taloudellisena ongelmana siirtoviivemaksut POTILASSIIRTOJEN VÄHENTÄMINEN
MOP-osaston kaltainen osasto on myös tulevaisuudessa tarpeellinen, mutta jatkossa sen tulisi olla aidosti vaihtoehtoinen hoitopaikka
Hoidon porrastuksesta johtuvien lyhyiden potilassiirtojen välttäminen TARKEMPI PROFILOINTI
Hatanpään kantasairaalan roolia tarkennettava Tampereen hoitoverkostossa ENNUSTETTAVUUDEN LISÄÄMINEN
Hoitoaikojen ennustaminen
Ennakkoilmoituksen tekeminen jatkohoidon tarpeesta Seurannan puute (puutteellinen mittaristo)
Tunnuslukujen luotettavuusongelmat
- Seurattavien asioiden vääristynyt tulkinta
(mm. osastojen käyttöaste, keskim.
hoitoaika, paikkamäärätieto)
Tietotarpeiden määrittelemättömyys
- Heijastuu hoitohenkilöstöön; ei tiedetä miksi tilastoidaan
SAP:n ongelmat
- Lukujen korjailu, väärinkirjaukset Pegasokseen,
SAP:n tekniset ongelmat
- HASA:n ja Tietohallinnon välissä muuri ONGELMAT Organisaation toimintatapojen muokkaaminen (vrt. potilasdatan suositukset)
On otettava kantaa mm. seuraaviin asioihin, jotta mittaamista kyetään kehittämään:
- Missä tilanteissa potilasinformaatiota
käytetään, kuka tätä tietoa käyttää
- Hyödynnetäänkö potilastietoa riittävän
laajasti päätöksenteossa
Edellisten pohjalta potilasvirtoihin liittyvät mittariston päivittäminen (katso kuva) SUOSITUKSET DRG on keskihintajärjestelmä:
- 500 tuotetta (ClassicDRG, sis. osastohoito) /
1000 tuotetta (FullDRG, sis. myös avohoito ja päiväkirurgia)

Paljon haasteita:
- Hyvin työläs prosessi (mm. tietojärjestelmähaasteet)
-> aikajänne oltava riittävän pitkä ja vaiheistettu
- Toiminnasta riippuen tuotteiden määrittely voi olla hyvin hankalaa
- Tuotteiden vertailukelpoisuus todellisuudessa kyseenalaista
-> Tilaajan osattava järjestelmä yhtä hyvin kuin tuottajan

Suomessa vain HUS on siirtynyt kokonaan DRG:hen, monella on prosessi kesken
- Loppuraportissa esitelty vertailukohteina Tays ja Kantahämeen keskussairaala
-> Molemmat haastavia ja pitkiä prosesseja

TILTU-mallin kannalta hyvä puoli on, että DRG:ssä riski jakautuu tasan tilaajan ja tuottajan kesken: DRG
Full transcript