Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analitikus szerkezetek egy kanadai magyar beszélőközösség ny

No description
by

Mat Huber

on 6 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analitikus szerkezetek egy kanadai magyar beszélőközösség ny

Kérdésfeltevés
szintetikus
Módszer
SHOH-kérdőív
(cél: összehasonlítható adatok)
64 kérdőív
- 37 elsőgenerációs + 27 kanadai születésű nyelvhasználó
2011
nyara,

valamint
2012/2013
tele
saját adatgyűjtés Molnár Timea adataival kiegészítve
58 nyelvi feladatból 9
-ben analitikus szerkezetek
3 mondatszintű alternatívaválasztás
2 mondatmegítélés
4 kifejezésszintű alternatívaválasztás
Eredmények 1
Mondatszintű alternatívaválasztás
Kifejezésszintű alternatívaválasztás
Analitikus szerkezetek egy kanadai magyar beszélőközösség nyelvhasználatában
Huber Máté Imre
SZTE

analitikus
magyar
angol
(valamint a környező országokban használt többségi nyelvek)
Lanstyák & Szabómihály (1994), Göncz (1999):
a környezeti nyelv hatására több analitikus kifejezés
Kérdés, hogy ez a vizsgált kanadai magyar közösségben is így van-e.
Elméleti háttér
Milyen analitikus kifejezésekről van itt szó?
szintetikus
analitikus
tagdíj
buszozás
Kimehetek?
hegedül
szépítkezik
tagsági díj
utazás busszal
szépíti magát
Ki tudok menni?
hegedűn játszik
Kutatási előzmények
SHOH: A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén
c. kutatási projekt
Adatgyűjtés
az 1990-es évek derekán
publikáció
csak az ezredfordulón, ill. később
Csernicskó:
Kárpátalja
(1998)
Göncz:
Vajdaság
(1999)
Lanstyák:
Felvidék
(2000)
Benő és Szilágyi N.:
Erdély
(2005)
Kontra (szerk.):
Őrvidék és Muravidék
(2012)
ill. egynyelvű
magyarországi
magyar kontrollcsoport
+ ezeken alapulva Polgár:
Toledo, OH
(2001)
Az adatgyűjtés
nyelvi és szociolingvisztikai adatokra
egyaránt irányult - előbbinek egyetlen szeletét képezik az analitikus kifejezések.
Mondatszintű alternatívaválasztás
503. (1) Befizetted már az idei tagsági díjat?
(2) Befizetted már az idei tagdíjat?
507. (1) Unom már ezt a sok utazást busszal.
(2) Unom már ezt a sok buszozást.
514. (1) Tanító néni, fáj a fejem. Kimehetek?
(2) Tanító néni, fáj a fejem. Ki tudok menni?
Mondatmegítélés
AZ ALÁBBI MONDATOK KÖZÜL KARIKÁZZA BE AZ EGYIKET - AZT, AMELYIKET TERMÉSZETESEBBNEK ÉRZI.
JÓNAK TARTJA-E A KÖVETKEZŐ MONDATOKAT?
532. Nem tudom, a banki számláján mennyi pénz van.
(a) jónak tartom
(b) rossznak tartom, jobb így: ......................................
.................................................................................
536. Ha szellőztetni akarok, így kérek engedélyt: Ki tudom nyitni az ablakot?
(a) jónak tartom
(b) rossznak tartom, jobb így: ......................................
.................................................................................
Kifejezésszintű alternatívaválasztás
KARIKÁZZA BE AZ (1)-T VAGY A (2)-T ASZERINT, HOGY MELYIK ILLIK BELE JOBBAN A MONDATBA!
603. A repülőgépek megsértették Svájc ......................... .
(1) légi terét (2) légterét
605. Fáj a fejem, mert a szomszéd egész délután ......................... .
(1) hegedűn játszott (2) hegedült
607. Mindjárt kész az ebéd, .........................
(1) ne légy türelmetlen! (2) ne türelmetlenkedj!
613. A tükör előtt hosszan ......................... .
(1) szépítette magát (2) szépítkezett
503. (1) Befizetted már az idei tagsági díjat?
(2) Befizetted már az idei tagdíjat?
507. (1) Unom már ezt a sok utazást busszal.
(2) Unom már ezt a sok buszozást.
514. (1) Kimehetek?
(2) Ki tudok menni?
Mondatmegítélés
Eredmények 2
532. Nem tudom, a banki számláján mennyi pénz van.

536. Ki tudom nyitni az ablakot?

Eredmények 3
603. A repülőgépek megsértették Svájc ......................... .
(1) légi terét (2) légterét
605. Fáj a fejem, mert a szomszéd egész délután ......................... .
(1) hegedűn játszott (2) hegedült
607. Mindjárt kész az ebéd, .........................
(1) ne légy türelmetlen! (2) ne türelmetlenkedj!
613. A tükör előtt hosszan ......................... .
(1) szépítette magát (2) szépítkezett
Következtetések
Eredmények összefoglalva
sokkal inkább
analitikus preferencia
, mint Magyarországon (egyetlen kivétel)
erőteljesebb analitikus jelleg
, mint a Kárpát-medence határon túli területein (az esetek 2/3-ában)
USA:
nagyon hasonló
arány (kevés adat)
a Kanadában születettek
esetében a legerőteljesebb az analitikus preferencia
Generációs összehasonlítás
A kiindulási hipotézis beigazolódni látszik: nyelvkontaktus analitikus preferencia
tengerentúl vs. Kárpát-medence
generációk közötti különbség


a háromgenerációs nyelvcsere újabb jele (vö. Huber 2014)
Irodalomjegyzék
Benő, Attila és Szilágyi N. Sándor. 2005. Hungarian in Romania. In: Fenyvesi, Anna, szerk. Hungarian language contact outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language. Amsterdam és Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 133-162.
Csernicskó, István. 1998. A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris Kiadó és MTA Kisebbségkutató Műhely.
Göncz, Lajos. 1999. A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest és Újvidék: Osiris Kiadó, Forum Könyvkiadó és MTA Kisebbségkutató Műhely.
Huber, Máté Imre. 2014. A magyar mint örökségnyelv generációk közötti továbbadása Kanadában: A hamiltoni magyar közösség makro-szociolingvisztikai vizsgálata. In: Vajda Zoltán, szerk. Tehetségek a tudomány horizontján: Válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara hallgatóinak tudományos munkáiból. Szeged: SZTE BTK, 38-60.
Kontra, Miklós (szerk). 2012. A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. Budapest, Alsóőr és Lendva: Gondolat Kiadó, Imre Samu Nyelvi Intézet és Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.
Lanstyák, István. 2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest és Pozsony: Osiris Kiadó, Kalligram Könyvkiadó és MTA Kisebbségkutató Műhely.
Polgár, Etelka. 2001. Language maintenance and language shift: A sociolinguistic analysis of a Hungarian-American community. Szakdolgozat. Szeged: Szegedi Tudományegyetem.
Lanstyák, István és Szabómihály Gizella. 1994. Standard – köznyelv – nemzeti nyelv. Szabad Újság, 1994. dec. 7., 9.


Köszönöm a figyelmet!
Full transcript