Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Matematik Tarih Şeridi

No description
by

Şimal Akay

on 5 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Matematik Tarih Şeridi

Şimal Akay MATEMATIK TARIH
SERIDI Thales Antik Yunan Matematikçileri Harezmi Arap Matematikçiler Johann Müler (1436-1476)

Cardano (1501-1576)

Napier (1550-1617)

Descartes (1596-1650)

Fermat (1601-1665)

Pascal (1623-1662)

Newton (1642-1727)

Leibniz (1646-1716) Rönesans Matematikçileri Daniel Bernouilli (1700-1782)

Leonard Euler (1707-1783) 18. yy Matematikçileri Marquis de Laplace (1749-1827)

Richard Riemann (1826-1866)

Georg Cantor (1845-1918)

Henri Poincaré (1854-1912) 19. Yy Matematikçileri Alan Turing(1912-1954)

John von Neumann(1903-1957)

Kurt Gödel(1906-1978)

Claude Shannon(1916-2001) 20. yy Matematikçileri Pisagor Öklid Arşimed Apollonius İskenderiyeli Heron Menalaus Eratosthenes Battani Carl F. Gauss (1777-1855) - ilk filozof (B. Russell'a göre)

- Rasyonel yaklasim

- Thales üçgeni - Çap çemberi iki eşit parçaya böler.

- Bir ikizkenar üçgenin taban açları birbirine eşittir.

- Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittir.

- Köşesi çember üzerinde olan ve çap gören açı, dik açıdır.

- Taban ve buna komşu iki açısı verilen
üçgen çizilebilir. - Sayıların babası

- Her şey matematikle ilgili

- Pisagor teorisi

- 10 önemli kavram Sınırlı-Sınırsız,
Tek-Çift,
Bir-Çok,
Sağ-Sol,
Erkek-Dişi Duran-Hareket eden,
Doğru-Eğri,
Aydınlık-Karanlık,
İyi-Kötü
Kare-Dikdörtgen’dir - Adı geometri ile özdeşleştirilir

- Öklid geometrisinin 5 aksiyomu - Aynı şeye eşit olan şeyler birbirlerine de eşittirler.
- Eğer eşit miktarlara eşit miktarlar eklenirse, elde edilenler de eşit olur.
- Eğer eşit miktarlardan eşit miktarlar çıkartılırsa, eşitlik bozulmaz.
- Birbirine çakışan şeyler birbirine eşittir.
- Bütün, parçadan büyüktür. - Konikler adı altında bugün bildiğimiz elips, çember, hiperbol ve parabol kavramlarını geliştirmiştir.

- Kopernik ve Kepler de faydalanmıştır. - "Evreka" ile tanınan kaldırma
kuvvetini keşfetmiştir.

- Kürenin yüzölçümünü ve hacmini
hesaplamıştır.

- "Bana bir dayanak noktası verin
Dünya'yı yerinden oynatayım." - Sıfırı bulmuştur

- Algoritma kavramını geliştirmiştir - En büyük başarısı Güneş Yılını 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüş olmasıdır.

- Trigonometrinin temelini oluşturmuştur.

- Kopernik'in araştırmalarında en çok faydalandığı isim - Dünya’nın çapını %5-%15 arasında bir hata sapmasıyla, gölge boylarını kullanarak ölçebilmiş bir kişidir.

- Enlem ve boylam kavramlarını geliştirmiştir. - İlk buhar türbünlü motoru keşfeden
kişi olarak da anılır. Menelaus teorisi:
AF/FB x BD/DC x CE/EA = 1

Jeodezi - Başta Cabin bin Eflah olmak üzere arap astrolog ve matematikçilerin çalışmalarını latinceye çevirmiştir.

- Optik, aritmetik ve cebir alanında önemli katkıları vardır.

- Sembolik cebiri geliştiren kişidir. - Rönesans döneminde yaşamış matematikçi, fizikçi, astrolog ve hekimdir.

- Practica Aritmetica adlı eseri aritmetiğin temel öğelerini anlatır ve ilk defa üçüncü dereceden denklemlerin anlatıldığı kitaptır.

- Üçüncü dereceden denklemlerin çözümünü arkadaşı Tartiegli'den öğrenmiştir.

- Dördüncü dereceden denklemlerin çözümünü öğrencisi Lodovico Ferrari ile başarmıştır.

- İyi bir kumarbazdı ve kart oyunlarındaki şans faktörünü rasyonel bir temele oturtmak için olasılık teorisini geliştirmiştir. - Amatör matematikçi

- Logaritmayı geliştiren kişi - 'Düşünüyorum, öyleyse varım!'

- Skolastik düşünceye karşı
şüpheci yaklaşım.

- Kartezyen koordinat sistemini
geliştiren kişi (apsis, ordinat)

- Değişkenlerin isimlerinin x, y ve z
olmasını önermiştir. - Sayılar teorisi, analitik geometri ve olasılık üzerine birçok katkıda bulunmuştur.

- Fermat’ın son teorisi olan
(n>2 ise xn + yn = zn)
hesaplamasının doğrulaması yaklaşık 300 yıl boyunca yapılamamıştır. - Apollonius'u okumuş ve 16 yaşında
konik şekiller üzerine kitap yazmıştır.

- 19 yaşında babasının hesaplarını
kolaylaştırmak için ilk mekanik hesap
makinesini icat etmiştir. - İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı.

- Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica adlı kitabı yazmıştır ve yerçekimi ile evrensel kütleçekimi teorisini açıklamıştır.

- İlk yansıtmalı teleskobu icat etmiştir, beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yarattığını bulmuştur, ışığın kırılması ile ilgili çalışmaları vardır.

- Diferansiyel ve integral hesaplarını geliştirmiştir.

- Üç hareket yasasını geliştirmiştir. - Hareketli bir cisim dışarıdan bir kuvvete maruz kalmazsa doğrusal hareketini sürdürür.
- Kütlesi m olan bir cisme uygulanan F kuvveti ile a ivmesi arasında F=ma bağıntısı vardır.
- Her etkiye karşı ona eşit bir tepki vardır. - Newton'dan bağımsız olarak diferansiyel ve
integral hesaplarını geliştirmiştir.

- Metafizik, felsefe ve mantık üzerine önemli
katkıları vardır. - Mühendislikte kullanılan Bernouilli
denklemi

- Babası ve amcası adi diferansiyel
denklemler kuramında, Daniel ise
kısmi diferansiyel denklemler konusunda
öncü sayılmaktadır.

- Akışkanların mekaniği kuramını geliştirmiştir. - 70 cilt kitap yazmıştır.

- Euler pek çok yeni kavram geliştirmiş, basit aritmetikten sayılar teorisi ve topolojiye kadar farklı alanlarda uzun süre kabul gören birçok teorem ispatlamıştır.

- Fonksiyon teorisini geliştirmiştir.

- Geliştirdiği teoriler astronomi, mühendislik ve ekonomi gibi çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. - Sayılar kuramı, analiz, diferansiyel geometri, jeodezi konusunda katkılarda bulunmuştur.

- "Non-euclidean", öklidyen olmayan geometrinin kurucularından biridir ve bu konuya en çok katkı sağlayan isimlerden biridir. - Determinizm ilkesini geliştirmiştir.

- Laplace denklemi ve Laplace dönüşümü gibi mühendislikte ve astronomide sıkça kullanılan teoriler geliştirmiştir.

- Napoléon'un yakın arkadaşıydı. - Analitik ve diferansiyel geometriye katkıda
bulunmuştur.

- Riemann hipotezi, Riemann manifoldları ve Riemann yüzeyleri gibi kendi adını taşıyan teorileri geliştirmiştir.

- İzafiyet teorisinin altyapısını hazırlayan çalışmalar geliştirmiştir. - “Sonsuz küme” kavramına rasyonel bir açıklama getirmiştir.

- Kümeler kuramının kaşifidir. - Ölümüne kadar Sorbonne'da profesörlük yapmış matematikçi.

- Elektromanyetizma, hidrodinamik, gök mekaniği, termodinamik, olasılık ve topoloji (yüzey bilimi) alanında birçok katkısı olmuştur. - Almanların ENIGMA teknolojisini kırmayı başarmış ve Nazi ordusunun şifreli mesajlarının anlaşılabilmesini sağlamıştır.

- Tarihte ilk dijital bilgisayar olarak kabul gören makinayı ve bilgisayar işlemcisini geliştirmiştir.

- Bilgisayar programlama dillerinin yapısını oluşturan mantığı geliştirmiştir. - Atom ve nükleer fizik için çok önemli olan “Kuantum Mekaniğinin Matematik Temelleri” adlı kitabı henüz 25 yaşındayken yayınladı.

- Poker oyununa olan ilgisiyle olasılık ve strateji hesaplarını inceleyen, ayrıca iktisat bilimi için de çok önemli rol oynayan “oyun teorisi” konseptini geliştirdi.

- İkinci Dünya Savaşı sırasında ise amerikan ordusu için geliştirilen ENIAC’ın yapımında çalıştı. Bu bilgisayar, ilk elektronik veri işleme kapasitesine sahip bir cihazdır.

- Atom bombasından 1000 katlı güçlü olan hidrojen bombasının yapımı için de yeni fizik teorileri geliştirmiştir. - Kendi ismiyle anılan Gödel’in Eksiklik Teorisi’ni geliştirmiştir. Bu teoriyle bir sistemin aynı zamanda hem tutarlı, hem de eksiksiz olamayacağını gösterdi.

- Princeton Üniversitesi’ndeki çalışmaları sırasında da Einstein’la birlikte ortak çalışmalar yaptı ve hatta Einstein’ın bazı teorilerindeki hataları ve eksiklikleri bularak bu teorilerin geliştirilmesinde yardımcı oldu. - Bilgi teorisini buldu.

- MIT'deyken yazdığı yüksek lisans tezi, tarihin en önemli tezlerinden biridir.

- Bilgi teorisi internet, kablosuz iletişim, elektronik telefon gibi birçok yeni teknolojinin temelini oluşturdu. Son (Genel anlamda yerkürenin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme işlemlerini konu edinen bir bilim dalıdır.) Kaynakça:
1)Kısa Matematik Tarihi, Dirk J. Struik (2011) Doruk Yayınları
2)Matematik Tarihi, Marcel Boll (2008) İletişim Yayınevi
3)Matematiğin Öyküsü ve Serüveni 7. Cilt Fransız Matematikçiler (2005) Toplumsal Dönüşüm Yayınları
4)Web sitesi: http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/matematik_tarihi
5)Web sitesi: http://www.ozetbilgiler.com/matematik-tarihi-gecmisi
6)Matematik tarihi, Prof. Dr. İsmail Naci Cangül: http://homepage.uludag.edu.tr/~basri/ders/eskinot.pdf
7)Web sitesi: http://matematik60.blogspot.com/
Full transcript