Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

It-tielet, ir-raba' u l-ħames kapitli

No description
by

Davinia Sammut

on 9 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of It-tielet, ir-raba' u l-ħames kapitli

"Int se ssikkithom, jew tridni nġib l-ixkupa u naqbad intihom biha, u lilek magħhom?"
Marija ma kinitx damet isservi l-palazz tal-Baruni, għax Wenzu tal-ħaxix, sab lil Marija..
"Fil-ħarsa kaħlija ta' Marija kien hemm għajnejn l-oħra..."
X'ġara??

Reviżjoni
Ir-rakkont ta' Marija ;
1. Il-Ħarsa f'għajnejn Marija
L-ewwel waħda
minn ulied Karmenu li żżewġet. Wara ż-żwieġ Wenzu xtara l-ħanut tax-xorb.
It-tielet, ir-raba' u l-ħames kapitli
Ambjentat fil-ħanut tal-inbid ta' żewġha Wenzu. Il-post fejn kienu jiltaqgħu l-irġiel fejn kienu jixorbu u jiddiskutu.

Saħnet il-qigħa dwar l-argument tal-gwerra bejn l-Ingliżi u l-
Buweri
fl-Afrika ta' Isfel.
min kienu l-Buweri?
1900
"Il-parruċċani
nġabru, bħalma kienu jagħmlu kujum għal dik il-ħabta, fil-ħanut ta' Wenzu, bil-ħsieb li jderru u jistrieħu xi ftit hemmhekk wara jum ħidma iebsa u jagħmlu xi ħabba jew tnejn bil-morra."
"
Intom se tisktu
??" bdiet tgħajjat Marija, tagħmel minn kollox biex leħinha jwassal aktar minn tal-oħrajn.

X'qed tinnota mill-karattru ta' Marija?
Marija qalet lil żewġha Wenzu
"
Iħarsu huma wkoll, jitbissmu jaraw u jiflu l-fjur -xempju tal-emanċipazzjoni tal-irġiel.

U tbissmu aktar għax dawk l-għajnejn kienu jafu sew x'imħabba u rispett kien hemm bejn
Marija
, bint Karmenu l-għażiż tagħha, u żewġha
Wenzu
, u b'liema għaqal it-tnejn kienu qegħdin irabbuha l-familja tagħhom, u b'hekk iseddqu dik l-imħabba kbira ta' darba, dik tal-bidu nett...
"
Personifikazzjoni
għall-għajnejn
...
Il-Baruni ż-Żghir kien għamilha bi kbira li Marija kienet se tieqaf minn xogħolha fil-palazz minħabba li kienet se tiżżewweġ.
Għaliex?
Min kien Wenzu?
- Minn Ħad-Dingli
Għall-ewwel ma ridux iżewġuhom għax kienu għadhom żgħar wisq.

Wenzu niżżel lil Marija f'bir bla ilma u minn
hemm widdeb liż-żewġ familji u lill-kappillan li jekk ma jgħidux iva mhux se jtellagħha mill-bir.
Binha
Pietru
... kienet ġa taf x'isarraf. Il-ħarsa tagħha kellu; il-
ħarsa tal-għarfien
.

"Il-ħarsa tagħha, flimkien ma' dik ta' binha
ċkejken, it-tnejn jagħtu fl-ikħal,
kienu l-ħarsa ta' Rużann li dak il-ħin kienet
qiegħda tifraħ tara lil din Marija ta' Karmenu u lurenz tiqfilhom lil min ma riedx jaf b'raġuni. Mara waħedha, iżda b'aktar melħ f'moħħha mill-irġiel kollha".
imp
edukazzjoni
" U l-flus irrid nonfoqhom biex liż-żgħar tagħna, bħal dan Pietru hawn, nibagħtuhom l-iskola, fhimt?

Imma jien skola ta' nies irrid għal uliedi, hawn għal Pietru tagħna, għax irridhom jimxu 'l quddiem u mhux joqogħdu jinħlew wara l-bieb
IL-ĦARSA F'GĦAJNEJN PIETRU;
-
l-Ewwel Gwerra Dinjija
- Pietru qed josserva dak kollu li qed jiġri sa ma tiġi Salvina.
- Pietru ġuvnott li laħaq għalliem.
- Kien beda joħroġ ma' Salvina, li kienet laħqet għalliema wkoll minn meta kienu għadhom tfal kien iltaqa' magħha.

" Dik se tkun marti, issa tara" -
1916
Pietru jistqarr li l-Maltin kien jixirqilhom aħjar mill-ħakkiema tagħhom u kien għalhekk li bdew jipprotestaw il-Maltin.

Għaliex?

Kif kien ir-rapport li kellu Pietru ma' Ġina?
Kif Rużann baqgħet tgħix f'uliedha u wlied uliedha?

L-Edukazzjoni wasslet sabiex jipprotestaw- isiru għalliema.
IL-ĦARSA F'GĦAJNEJN ĠINA
Ġina
- dilettanta tat-tpinġija u tal-pittura.
Kienet tħoss li kien hemm qisu ħaddieħor qed ipinġi minflokha.

Ġina kibret u meta żżewġet mill-ewwel romlot iżda minn dan iż-żwieġ nibtet
Luċija
.

Ġina kienet ħabrieka u ħadmet bis-sħiħ favur il-progress tal-mara fis-soċjetà u ħadmet ħafna fit-Tieni Gwerra Dinjija biex ittaffi l-inġustizzji soċjali sakemm f’Malta ħadna l-ħelsien. Kienet għenet lil xi nies li kienu sfaw bla dar fin-naħiet tal-Kottonera u ħasset ħtieġa kbira għall-volontarjat.

Ġina turi l-ħtieġa li tiġi f’kuntatt mal-ispirtu ta’ Rużann, xewqa li kienet ilha ġġorr tul ħajjitha kollha.

Darba fost l-oħrajn meta
Luċija
kienet miexja fil-kampanja ta’ Ħad-Dingli, semgħet il-ħsejjes tal-antenati tagħha, Rużann u Mark Antonin, u għarfet minn dak iż-żmien sal-lum f’Malta kienu saru ħafna tibdiliet kbar għall-aħjar ...kien seħħ dak kollu li kienu jisħqu fuqhom l-ewwel nies ...u se jibqgħu jkomplu jseħħu bl-għajnuna tan-nies li għad iridu jiġu mill-familja li nbdiet, taħt il-protezzjoni ta’ għajnejn Rużann.

Ġina ssejjah lil bintha Luċija bl-isem ta’
Rużann
u Luċija tagħmel triq sħiħa tipprova ssib raġuni għal dan .
Il-konklużjoni:
L-għeluq tar-rumanzett bil-kliem
BLA TMIEM
juri li l-familji Maltin iridu jibżgħu għal dak li kisbu, ikomplu jaġġornaw irwieħhom biex b’hekk ikunu kapaċi jiffaċċjaw il-problemi li se jkollhom il-ġenerazzjonijiet li għad iridu jiġu.
Full transcript