Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Route 2014

No description
by

sector Strategie

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Route 2014

De overheid heeft een belangrijke, maar bescheiden rol.

Samenwerken met bedrijfsleven en maatschappelijke partners, in stad en regio.

Uitgaan van behoeften in de stad.

Gemeente faciliteert en stimuleert.Van buiten (wat is nodig?) naar binnen kijken. Route
2014 Conclusie Wat vraagt dat van ons? veranderende rol overheid
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
financiele situatie tenminste 12 miljoen bezuinigen in 2014 Gezamenlijke agenda van de triple helix. Topclusters versterken en verbinden Samenwerking regionale netwerken Goede basis en doorontwikkeling nieuwe clusters basics, business & people
= ons werkveld Wat komt er op ons af? Schaalsprong van de stad Regionalisering Toename van vitale coalitie Verschuiving van publieke taken naar privaat terrein De-institutionalisering Spagaat tussen ambities en realisatiemogelijkheden Groeiende connectiviteit De strategie én het programma voor Zuidoost-Nederland als koploper in de internationale kenniseconomie. Stadsvisie 2.040 Proeftuin
Open
Wereldse Stad
Hoger, sneller, beter
Lef en leiderschap
Samenwerken Cocreatie Prioritaire ambities Organiseren van eigenaarschap, een dynamisch proces met een netwerk van partijen in de stad Sociale domein (Leren en werken) Ruimtelijk fysiek domein Bestuur en organisatie Kerncompetenties "De betaalbaarheid van de stad staat onder druk.
We moeten op zoek naar nieuwe verdienmodellen". Rob van Gijzel Teruglopen van structurele en incidentele inkomsten. We moeten/willen blijven investeren in de stad t.b.v. onze ambities en t.b.v. het op orde houden van de huidige 'staat van de stad'. Integraliteit Leiderschap Huidige problematiek: disbalans tussen private en publieke verantwoordelijkheid dit is op termijn onbetaalbaar. Het zelfoplossend vermogen moet worden versterkt. Burgerkracht en samenkracht (WIJ Eindhoven). Bescheiden rol voor de overheid:
meer op afstand
transitie in professionaliteit
uitgaan van vraag en niet van aanbod
focus op resultaten en niet op voorzieningen (kwaliteit van de Stad) Thema's veranderende rol:

focus naar buiten
kwaliteit
vernieuwend en inspirerend
samen met anderen
met juiste mensen en middelen Coalitieakkoord college Betaalbaarheid van de stad Gemeente zet in op: Belangrijke ontwikkelingen:

Groeiende internationale oriëntatie: China, Taiwan, India, Turkije, Duitsland, België

We staat nationaal goed op de kaart: 7 topsectoren vertegenwoordigd in Brainport

Eindhoven is de tweede economie van Nederland

E3-samenwerking op economische gebied met Amsterdam en Rotterdam

Krachtenbundeling met Campusgemeenten op topeconomische gebied: internationale acquisitie, topvoorzieningen, aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt aantrekkelijk vestigingsklimaat

randvoorwaarden voor goed onderwijs

goed functionerende arbeidsmarkt Toenemend aantal samenwerkingsverbanden Nieuwe strategieën voor maatschappelijke vraagstukken

Waar zijn we van en waar zijn we niet (meer) van?

Gemeentelijke slagkracht, flexibiliteit en wendbaarheid vraagt een niet-hierarchische manier van werken:

koers zetten naar een hybride netwerkorganisatie Steeds meer horizontale vraagstukken Steeds meer horizontale vraagstukken Economisch domein Veranderende arbeidsmarkt vergrijzing en ontgroening

verwachte krapte op de arbeidsmarkt

imago van de overheid Context maatwerk op basis van vraag

laagst maatschappelijke kosten, hoogst maatschappelijke baten

wat simpel kan, organiseren we simpel

verbinden, cocreëren en opereren in een netwerk

duurzaamheid als basis

alles wat we doen moet SMART en direct bijdragen aan de stad daarvoor passen we de organisatie aan.
Full transcript