Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хөдөлмөр хамгаалалтын хэрэгсэл

No description
by

Ж. Батхүү

on 3 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хөдөлмөр хамгаалалтын хэрэгсэл

Хөдөлмөр хамгаалах хэрэгслийн тухай ойлголт ангилал
2.Тусгай хамгаалах хэрэгсэл
Хувь хүн, тодорхой эрхтэн системийг үйлдвэрийн тохиромжгүй хүчин зүйлүүдээс хамгаалах зориулалтаар хэрэглэж байгаа тусгай хувцас, хэрэгслийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл юм. Барилга төлөвлөлтийн арга хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн хийц, үйлдвэрлэлийн үйл явцын зохион байгуулалт болон нийтийн хамгаалах хэрэгслээр ХАБ,ЭА-н шаардлага хангагдахгүй байгаа тохиолдолд тусгай хамгаала хэрэгслийг хэрэглэнэ.
Нүд хамгаалах хэрэгслийн тухай үндсэн ойлголт
Нүд хамгаалах хэрэгсэл буюу нүдний шил нь гадны биет, хурц гэрэл, хортой туяа, химийн бодис, температурын нөлөөллөөс нүдийг хамгаалах зориулалтай хэрэгслийг хэлнэ.
Нүдний шилний үндсэн ангилал:
-Энгийн нүдний шил
-Хурц гэрэл, туяанаас хамгаалах шил
-Дуулганд бэхлэгдсэн нүдний шил
Хөдөлмөр хамгаалах хэрэгслийн хангалтанд тавигдах шаардлага
Ажил олгогч нь ажилтныг хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах асуудлыг шууд хариуцах бөгөөд дараах үүргийг хүлээнэ.
Үүнд:
-Ажилтныг түүнйи хөдөлмөрийн нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах.
-Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг турших, худалдаж авах, хадгалах, угааж цэвэрлэх, засварлах, ариутгах зардлыг хариуцана.
-Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж бүрдүүлэх
- Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах
-хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгслийг ханган нийлүүлэгч нь тухайн хэрэгслийн үйлдвэрлэгч буюу борлуулах эрх бүхий хуулийн этгээд / диллер, дистрибьютер байх /.
Хөдөлмөр хамгаалалтын хэрэгсэл
У. Жавхлант-Од
Ц.Болортуяа
Б. Нямдаваа
Б.Сандагдорж
Я.Ган-Эрдэнэ
1Хөдөлмөр хамгаалах хэрэгсэл

Хөдөлмөрийн үйл ажилагааны явцад үүсэж буй үйлдвэрлэлийн хортой ба аюултай хүчин зүйлээс ажилтны бие махбодийг хамгаалах, тэдгээрийн нөлөөллийг бууруулж тохиромжтой болгох, хөдөлмөрийн хэвийн нөхцлөөр хангах зориулалт бүхий хэрэгсэл юм

Хамгаалах хэрэгслийн ерөнхий ангилал
Хэрэглэж байгаа байдлаар нь 2 төрөлд ангилна.
Үүнд: -Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл
- Тусгай хамгаалах хэрэгсэл

Нийтийн хамгаалах хэрэгсэл
Ажлын байр, талбайг бүхэлд нь үйлдвэрлэлийн тохиомжгүй хүчин зүйлүүдээс хамгаалах зориулалтаар хэрэглэж байгаа техник, технологийн хэрэгслийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл 2 ба түүнээс дээш тооны ажилтныг зэрэг хамгаалах зориулалттай.
1. Нийтийн хамгаалах хэрэгслийн ангилал
Зориулалтаас нь хамааруулан
-Ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн орчны агаар, бичил цаг уурыг хэвийн байлгах хэрэгсэл
-Ажлын байр болон гэрэлтүүлгийг хэвийн байлгах хэрэгсэл
-Тоос/нянгаас/ хамгаалах хэрэгсэл
-Дуу, шуугианаас хамгаалах хэрэгсэл
-Хэт өндөр дуунаас хамгаалах хэрэгсэл
-Доргионоос хамгаалах хэрэгсэл
-Орчны өндөр ба нам температураас хамгаалах хэрэгсэл
-Хэт улаан, ягаан туяанаас хамгаалах хэрэгсэл
-Цахилгаан соронзон цацрагаас хамгаалах хэрэгсэл

Тусгай хамгаалах хэрэгслийн ангилал
Эрхтан системийг хамгаалах байдлаар нь
1. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
2. Ажлын тусгаы хувцас, хэрэгсэл
1.Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
Үүнд:
- Толгой хамгаалах хэрэгсэл
-Нүүр хамгаалах хэрэгсэл
-Нүд хамгаалах хэрэгсэл
-Амьсгалын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл
-Сонсголын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл
-Арьс салст хамгаалах хэрэгсэл
-Өндрөөс хамгаалах хэрэгсэл
-Эрхтэн тус бүрийг тусгаарлан хамгаалах хэрэгсэл
2.Ажлын тусгай хувцас хэрэгсэл
Үүнд:
-Ажлын тусгай хувцас
-Ажлын тусгай гутал
-Гар хамгаалах хэрэгсэл
-Тусгаарлагч костюм
Толгой хамгаалах хэрэгсэл буюу дуулга
Гадны болон механик биет, халуун, хүйтний нөлөөллөөс толгойг хамгаалах хэрэгслийг хэлнэ.
Толгой хамгаалах хэрэгслийн ангилал:
1. Толгой хамгаалах дуулга
2. Нэмэлт хамгаалах хэрэгсэлтэй дуулга /сонсгол, нүд, нүүр нүд хамгаалах хэрэгсэлтэй/
3. Нүүр, нүд, сонсгол хамгаалах хэрэгсэлтэй/ иж бүртдэл/-тэй дуулга.


Бүтэц
Толгой хамгаалах дуулгын их бие
Толгойд өмсөх бүслэвч
Толгойд тохируулах цагираг
Толгойн оройноос
хөндийрүүлэх татуурга
Толгойн хөлс шингээгч жийргэвч
Толгой хамгаалах дуулгыг хэрэглэхэд тавигдах шаардлага
1. Бүрэн бүтэн байдал, зөв угсарсан эсэх, техникийн үзүүлэлт, хөдөлмөрийн нөхцөлд тохирч байгаа эсэхийг нар тогтооно.
2. Өмсөх бүслэвчийг өөрийн толгойнд тохируулан өмсөх, хөдөлгөөнгүй суулгаж, толгойг хамгаалсны дараа ажлаа эхэлнэ.

Нэмэлт хамгаалах хэрэгсэлтэй дуулга
Сонсгол хамгаалах хэрэгсэлтэй дуулга
-Толгой хамгаалах хэрэгсэл нь дуулгын үндсэн эд ангиудыг багтаана
-Чихэвч суулгах хоног
-Стандарын чихэвч
-Чихэвчийг тохируулах холбоос
Нүд хамгаалах хэрэгсэлтэй дуулга
-Толгой хамгаалах дуулгын үндсэн эд ангиудыг багтаана
-Нүдний шил тогтоогч суурь
-Ногоон , шар нүдхий шил
Нүүр, нүд хамгаалах хэрэгсэлтэй дуулга
-Толгой хамгаалах дуулгын үндсэн эд ангиудыг багтаасан
-Нүүрэвч тогтоох бүс
-Нүүрэвчний хөдөлгөөнийг тохируулах тэнхлэг
-Нүүрэвчийг тэнхлэгт
бэхлэх түгжээ
-Цагаан, өнгөт металлын
нүүрэвчүүд
-Нүд хамгаалах
хэрэгсэл
Иж бүрдэл буюу
сонсгол, нүд, нүүр хамгаалах хэрэгсэлтэй дуулга
Нүүр хамгаалах хэрэгсэл буюу нүүрэвч үндсэн ойлголт ангилал
Үйлдвэрлэлийн явцад үүссэн жижиш биет, гэрэл, химийн бодис, дулааны нөлөөллөөс нүүр болон эрхтэн тогтолцоог хамгаалах зориулалтын хэрэгслийг хэлнэ.

Нүүр хамгаалах хэрэгслийн бүтцээр нь
- Дан нүүрэвч
Дан тунгалаг нүүрэвч
Дан өнгөт нүүрэвч
-Дуулгатай нүүрэвч
Дуулгатай тунгалаг нүүрэвч
Дуулгатай өнгөт нүүрэвч
Дуулгатай металл торон нүүрэвч
Энгийн нүдний шилний бүтэц
-дан шил
-нүдний шилний хүрээ
-бэхлэгч
оосор
-агааржуулагч
хавхлага
Хурц гэрэл, туяаас хамгаалах шил
-Энгийн шилний үндсэн эд ангиуд багтана
-Тогтоогч хавчаар
-Хурц гэрэл, туяаны нөлөөг бууруулах шил
Дуулганд бэхлэгдсэн нүдний шил
Дуулганы их бие
-Толгойд углах бүслэвч ба тохируулагч цагираг
-Толгойн оройн хөндийрүүлэгч татуурга
-Хөлс шингээгч жийргэвч
-Зориулалтаас хамааран шилийг сонгоно
Сонсголын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл
Шуугианы хүч 85дБ-ээс их үед хэрэглэх шуугианаас сонсголын эрхтэн хамгаалах зориулалтын хэрэгслийг хэлнэ.
Ангилал:
-Энгийн
-Чихэвч
-Дуулганд бэхлэгдсэн чихэвч
Энгийн бөглөө
Энэ нь агшиж тэлэх чадвартай хэрэглэхэд авсаархан, багаж тоног төхөөрөмж үйлдвэрийн дамжлага , өрөө тасалагаанд шуугианы хүчийг 35,4дБ-44,8дБхүртэл бууруулах сонсгол хамгаалах хэрэгсэл юм.
Чихэвч
-Чихэвч
-Чихэвчийн холбоос
-Холбоосонд бэхлэгдсэн зөөлөвч
Гар хамгаалах хэрэгсэл
Гадны биедийн механик үйлчлэл, химийн бодис, цахилгаан хүчдэл болон бусад таагүй нөлөөллөөс гар хамгаалах зориулалттай.
Ангилал:
-Механик үйлчлэлээс гар хамгаалах хэрэгсэл
-Химийн бодисоос гар хамгаалах хэрэгсэл
-Дулааны үйлчлэлээс гар хамгаалах хэрэгсэл
-Цахилгаан хүчдлээс гар хамгаалах хэрэгсэл
-Доргионоос гар хамгаалах хэрэгсэл
Ажлын тусгай хувцас
Гадны нэг болон хэд хэдэн таагүй нөлөөллөөс хамгаалах зориулалтаар хийсэн хувцас юм. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэлийн хортой ба аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс ажилтны бие мах бодийг хамгаалах зориулалт бүхий хувцас юм.
Ажлын тусгай хувцсыг хэрэглэх нь
1. Ажлын тусгай хувцсыг зориулалтын дагуу зөвхөн ажил хийх үед хэрэглэнэ.
2. Ажлын тусгай хувцас нь биед нягт бариувтар таарсан байх бөгөөд хувцасны зах, ханцуйг бүрэн товчилж, унжсан зүйлийг далдлана.
Ажлын тусгай гутал
Механик биет , химийн бодис, цахилгаан, ус , чийг, онцгой нөхцөлд тохиолдож болзошгүй осол, гэмтлээс хөлийг хамгаалах, хүний эрүүл мэндэд тохирсон зориулалтын хэрэгслийг хэлнэ.
Ангилал:
1. Механик биетээс хамгаалах гутал
2.Ус чийгнээс хамгаалах гутал
3. Химийн бодисоос хамгаалах гутал
4. Тусгай зориулалтын гутал / онцгой осол, уршгийг арилгах үед хэрэглэх гутал/

Ажлын тусгай гутлыг хэрэглэх нь
1.Ажлын тусгай гутлын техникийн үзүүлэлт, хөдөлмөрийн нөхцлийн зохицолтыг шалгасны дараа гутлаа өмсөж, ажил гүйцэтгэхэд гутлын дотор хөл хэр тохиромжтой байгааг шалгана.
2. Ажлын тусгай хувцсыг зориулалтын дагуу зөвхөн ажил хийх үед хэрэглэнэ.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript