Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Syntetisering i forskningsöversikt

Syntes-analys eller analys-syntes? Booth et.al. menar att syntes föregår analys...
by

Magnus Ottelid

on 28 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Syntetisering i forskningsöversikt

Tematisk syntes
Används för att sammanställa studier som har att göra med att man frågat människor om deras tankar, perspektiv på saker, deras erfarenheter av något.

Tre steg:
1. Gå igenom del för del, mening för mening och och koda det man finner på något sätt
2. Organisera dessa koder mera ingående
3. Utveckla någon form av analytiska teman
I denna presentation...
... koncentrerar vi oss på sådant som har med sammanställning av kvalitativa data att göra, undersökningar och artiklar med kvalitativ inriktning - Meta-analys t.ex. är därför inte med, inte heller integrativa modeller (kvant+kval).

Traditional narrative approach och Narrative synthesis
Thematic synthesis
(Framework synthesis)
Tabular presentation
Syntes-analys eller analys-syntes?
Booth et.al. menar att syntes visserligen FÖREGÅR analys (s. 126), men samtidigt hänger de verkligen ihop!
Syntes svarar på frågan VAD FORSKNINGEN SÄGER - genom att sammanställa den på något sätt
Analys svarar på frågan VAD sammanställningen av RESULTATEN BETYDER, hur den ska tolkas, vad det hela kan ha för konsekvenser...
Att sammanställa och upptäcka något nytt
Syntetisering
INTE BARA en grov sammanställning av de i översikten ingående artiklarna eller studierna
Utan också ett kreativt arbete
Det finns en lång rad
av möjligheter, men...
Man söker efter
mönster,
överensstämmelser
bekräftande och motsägande studier
Vad innebär syntetiseringsprocessen?
För denna kurs blir det lite begränsningar
I en s.k. "scoping review" kan man nöja sig med att (till en början) helt enkelt sammanställa saker som
typ av forskningsdesign
exakt fokus för studien
population - antal, karaktär
var studien är gjord
osv. osv.
Uppgiften denna vecka är just en enklare sammanställning
Ni ska välja tre eller fyra av era artiklar och fundera över hur dessa kan sammanställas i en
tematisk syntes
i enlighet med föreläsningens innehåll. Läs artiklarna noga .Tänk på att syntes är ett kreativt arbete!

Mönster? Överensstämmelser? Motsägelser? Olikheter? Likheter? Kolla resultatdelar, metoddelar, utgångspunkter... allt.... :-)

Ställ samman i tabellform där era teman är kolumner och artiklarna är rader.
Och glöm inte
vad
forskningsöversiktens fråga
var... vägledning även i denna del... Plus att det inte gör så mycket i denna kurs om det blir blandning av studier (kvalitativa och kvantitativa data)
Ett exempel
Börja här - det här har ni egentligen redan gjort i förra uppgiften
Full transcript