Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fra strategi til pædagogisk og organisatorisk implementering

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fra strategi til pædagogisk og organisatorisk implementering

Hvilken vej?
De tre første trin i
overskrifter

På vej mod en it-målsætning i 2013 Claes Mørkeberg
Mål
Trin 1
Teknologiforståelse
Fokus i processen:
Initiering af forløb
Teknologiforståelse
Grundlæggende it-kompetence
Interaktive tavler, tilknyttet software (Activ Inspire) og pc
Trin 2
Udvikling en it-pædagogik
2 processer i udviklingen af en it-didaktik
Debat og kurser med fokus på:
Værdigrundlag, dannelse med it
Voksen og sprogpædagogik, voksnes læring
E-didaktik
Organisationsformer og lærerens web 2.0 kompetencer.
Videoklip af undervisning, fokus på deifinition af voksenpædagogiske problemstillinger
Eksterne oplægsholdere til de 4 temaer

Lokal udvikling og vidensdeling
Deling af erfaringer fra forsøg/modelforløb internt
Definition af nødvendige it- kompetencer
Mål: Definition af den gode it-integrerede undervisning (Glovers kategori 3)Trin 3
Konsolidering af it-kompetencer i lærergruppen
Redidaktisering af undervisningsforløb
Udvikling af pædagogiske materialer
Drøftelse af kvalitet i undervisningen og it-ens rolle
Videndeling/materialedeling
Definition af et nyt sprogsyn, sprogtilegnelsen medieret med it
Lokale forsøg
Opfølgning på den enkelte lærers IT-kompetencer via MUS og surveys
Reorganisering af skolens undervisning og tilpasning af skolens organisation
Organisering af kontinuerlig udvikling af metoder og integration af it i forløb
Gentænke hensigtsmæssige procedurer og supportsystemer
Digitale undervisningsmaterialer
Etablering af nye forsøg med undervisning og it
Markedsføring
Justering af visioner om Det digitale sprogcenter
Fokus i trin 2
Definition af pædagogisk it anvendelse, opstilling af e-didaktik samt øget integration af it i hverdagen
Pædagogiske kurser
Digital dannelse
Pædagogik og it-ens placering i voksenpædagogikken
e-didaktik
Organisationsformer
Diverse refleksionsopgaver og surveys
Udvikling af teknisk kapacitet
Support, servicedeklaration
Fildeling og biblioteksstruktur
LMS/LSS
BYOD
E-learning/virtualisering af klasserum
Displaynote
Interne forsøg
Interne forsøg med it/programmer og vidensdeling af erfaringer:
Udvalgte hold/tablets
E-læring
LSS/LMS
Diverse webapps didaktiske forsøg
Interaktive tavler/software
mange fl.

Mål trin 2:
Definition af nye undervisningsmodeller
Udvikling af e-didaktiske modeller
Vurderingsredskab til didaktiske læremidler A+B
Øget integration af it i hverdagen for lærere og kursister
Trin 3
Konsolidering af lærerkompetencer
Udvikling af teknisk kapacitet
Forsøg med it
Konsolidering
Kurser i webapps
Kurser i www
Kurser i LSS
Kurser i e-didaktik

Teknisk udvikling
BYOD netværksopgradering
Intranet platform
Reduktion af administrative it-systemer
Single sign on
Digital infrastruktur
Forsøg
Webapps m.m.
Diverse devices
LSS sociale fora online
it-administrative systemer
Nye forberedelseskulturer
Mål:
at styrke integrationen af de nye erfaringer og den nye viden i den daglige undervisningspraksis.
At tilpasse organisationen til at yde den bedst mulige support til både offline og onlineskolen
TPFV (TPACK)
YES!
YES!
YES!
Udvikling de kommende år
7 tendenser de næste år 2-3 år:

1.Mobile enheder vil blive den primære platform. De vil fx kunne bruges synkront i undervisningen og lokalt hente småkurser og materiale på nettet eller skolens server. Gode at samarbejde med og nemme at lave et indhold med, lyd, video og tekst

2.Træning og læring kan ske i proces (performance support) fx via undervisning efter projektmetoden med fokus på selv at didaktisere på indhold fremstilling og præsentation (Metakommunikerende artefakter/systemer). Materialet vil være tilgængeligt når det behøves i processen
Augmented reality vil vinde mere indpas fx Vejle museumsprojektet www.madsbokristensen.dk/?p=896

3.Tablets bliver det foretrukne it-redskab i undervisningen. Smartphones overtager stadig større dele af markedet

4.LMS systemer vil ændre karakter til at blive supportsystemer i undervisningen fremfor management systemer (LMS –Learning Management System). Øget mulighed for tracking og nye muligheder for assessment af kursister via deres brug af LMSens indhold og ressourcer) Det bliver også lettere at øge funktionaliteten og tilpasse indholdet i LMS på baggrund af trackingen

5.Spil, læringsspil. Nye billigere spildesignprogrammer vil gøre det lettere at lave spil eller simulationer.

6.Nye typer skrive - og redigeringsværktøjer

7.Personal Learning Agents, Lærings indhold mediatorer. Monitorerer nettet efter særlige søgekriterier og finder materiale og ressourcer
Mål Trin 1:
Etablering af en concensus til it-projektet
Fokus på interne og eksterne faktorer der påvirker processen
Definition af samtidsrelevante it-færdigheder
Øge teknologiforståelse
Træning af grundlæggende it færdigheder
Træning af færdigheder i interaktive tavler.
Selvevaluering
Den reflekterende praktiker
Kurser for alle lærere
Forløbet:
Intro ved Rita Houmann, foredrag
Fælles kurser AVC
Individuelle kursusforløb, 6 kurser med superbrugere, evaluering og ønskeliste
Personlige færdigheder i fokus
Organisering og support i skolen og hjemme
Pædagogiske dage it-temarelaterede
Indsatser
Interaktive tavler (Hvis en del af strategien)
Fildeling-facilitering fx. medieserver/fjernskrivebord
Devices fx Ipads/tablets
LMS/LSS
E-laerning/online holdrum
Streaming/deling lærer-kursistdevices
Hjemmesider/blogs
Webapps/programmer
I-bog
Superbrugerkurser
Superbrugere -interne kurser ved ekstern konsulent
Interne kurser
Afholdelse af efteruddannelseskurser for kolleger
Opstilling af mål for udvikling af egne færdigheder
Individuel evaluering

Fokus trin 1
Planlægning af den samlede indsats i 2013-2014
Udvikling af kompetencer i lærerkollegiet
Udvikling og planlægning af teknisk kapacitet
Design af procesforløb
Det digitale sprogcenter
2.0 Læringsformer...
Transformation til 3.0 læringsformer
Mobilitet
Connectivitet
Remediering
Redidaktisering
Onlineskolen/offlineskolen
It i og mellem sprogpædagogik og voksenpædagogik
På vej mod læring 2.0
i Dansk som andetsprog for voksne

Processen omkring definition og udvikling af:
It kultur
It anvendelse
It kompleksitet
Facilitering af udviklingen
Styrende faktorer for udvikling med it i sprogcentret

Samfundets krav og udvikling:
Samtidsrelevante it- færdigheder
Digitaliseringens udviklingshastighed
Teknikkens udviklingshastighed
Kulturtransformationer

Læringskulturer genereres af nye digitale muligheder

Skolen som læringsmiljø:
- Forandringsberedskab til at følge med
- Pædagogisk og fagfagligkompetence, redefinering
- Sensibilitet
- Kreativitet
- Literacies
- Pervasive teknologier

Læring 2.0:
- e-læring-virtuelt klasserum/klasserum
- sociale netværk
- flipped classroom
- voksenpædagogik
Rammer for forløbet
Økonomiske rammer, investeringer
Tid
Ressourcer og kompetencer
Kompetenceudvikling
Udfordringer
Modstand:
Nye krav, frygt
Tid,- stress
"Det er bare tavlen, der er blevet digital".
Lærerrollen under forandring
Nyt pædagogisk fokus på faget/"flugten fra det pædagogiske fokus til it-fokus eller sprogpædagogikens fokus
Opfølgning på den enkelte lærers udvikling
Fordele
Kvalitet
Rationalisering
Markedsføring/markedsandele
Bedre læring
Øget frekvens af vidensdeling
Nyt fokus på pædagogik og didaktik
Nye samarbejdsformer og relationer
Personlig udvikling
Nye færdigheder, nye muligheder

IT redskaber, en integreret del af undervisningen
Udvikling af nye former for læring
Tilgængelighed, uafhængigt af tid og sted
Bedre differentiering (metode og indhold)
Større variation i metoder
Øge motivation for læring
Nye kommunikations og formidlingsformer (multimodale og medierede)
Glovers 3 kategorier
*Glovers tre kategorier:
A) Traditionel undervisning. Det vil typisk være lærerformidling til kursisterne uden brug af den interaktive del af boardets muligheder, fx fremvisning af et billede af den store Jellingsten.
B) Teknologistøttet/interaktiv undervisning. Teknologien understøtter den traditionelle un-dervisning. Her vil det også typisk være læreren, som er den aktive og som bruger de in-teraktive muligheder i formidlingen af stoffet til kursisterne, fx zoome ud og ind på et histo-risk maleri, fremhæve med streger og pile bestemte ting på maleriet, klippe stillbilleder ud fra en film etc.
C) Udvidet interaktiv/innovativ undervisning. Teknologien bliver brugt understøttende i for-hold til at skabe mulighed for refleksion, aktivere kursisternes sproglige opmærksomhed, skabe debat etc. Hvis man fx tænker på tavlen som værktøj ”udvidet interaktiv/innovativ undervisning”, kan den konkret indgå som en ”station” eller et ”værksted”, hvor en gruppe kursister arbejdede sammen om en opgave.
Om organisatorisk og pædagogisk implementering af en it-strategi
På vej mod det digitale sprogcenter
Proces:
Identifikation af forventninger og rammer, løbende. Prioritering af næste skridt.
Trin 1:
A.Teknisk kapacitet/fremskrivning
B. Teknologiforståelse
Trin 2:
A. Teknisk kapacitet/support
B. Redefinition af pædagogik og didaktik
Trin 3:
A. Support udvikling
B. Ændring af organisation og forberedelseskulturer
Trin 4:
A. Udvikling/konsolidering
B. Udvikling/connectivisme/konsolidering
Trin i oversigt
Glover, M. M. (2007). The evolution of an effective pedagogy for
teachers using the interactive whiteboard in mathematics and
modern language: an empirical analysis from the secondary
sector. Learning, Media and Technology(1), s. 5-20.
Full transcript