Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Unang Yugto ng Kolonyalismo sa Asya

No description
by

Vyneza Garcia

on 9 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Unang Yugto ng Kolonyalismo sa Asya

Karamihan sa mga lupaing unang nasakop ng mga kanluranin ay ang mga nasa baybaying dagat. Pangunahing dahilan nito ay nagsisilbing daungan at lugar ng kalakalang pandagat ito. Dahil dito, nagagawa nilang makontrol ang ruta ng kalakalan.
Noong ika-14 na siglo, nakontrol ng Seljuk Turk ang pinakamahalagang ruta ng kalakalang nag-uugnay sa silangan at kanluran-- Ito ang rehiyon ng Dagat Mediterrano.
Mga italyano lamang ang pinayagang mangalakal sa relihiyon. Dahil dito, tanging mga Italyano lamang ang nakabibili ng mga produkto muka sa mga Asyano.
Maraming nagnais na magpunta sa Asya dahil sa mga isinulat ni Marco Polo.
Ang Unang Yugto ng Kolonyalismo sa Asya
Si Marco Polo ay isang manlalakbay
mula sa Venice tungkol sa kanyang
nakita at naranasan habang siya ay
nasa lupain ng mga Asyano.
Ang paglungsad ng Krusada
Ang

Krusada

ay banal na pakikipagdigma ng mga kristyanong Europeo laban sa mga muslim.
Ang

Jihad

naman ang tawag ng mga
muslim sa banal na pakikipagdigmang
ito. Kinabibilangan ito ng mga
maharlika, kabalyero at ilang mga
mangangalakal na Europeo.
Inilunsad ito upang palayain ang mga lupaing Kristyano na sinakop ng mga Muslim. Sa kanilang paglalakbay, nagkaroon ng kaalaman ang mga nagkrusada tungkol sa mga lupaing Asyano.
Ang Pagpapalit ng Europa ng sistemang pang ekonomiya
Ang KRUSADA at JIHAD
Sa sistemang ito, dami ng ginto at pilak ang batayan ng yaman at kapangyarihan. Dahil dito, naging masidhi ang paghahangad ng mga bagong tatag na estado ng Europe na maparami ang kanilang ginto at pilak.
Mula sa sistemang
Piyudalismo
na ang batayan ng yaman at kapangyarihan ay lawak ng lupa, naging
Merkantilismo
ang sistemang pang-ekonomiya ng Europe nang sumibol ang mga bayan at lungsod at naging malawakan ang kalakalan.
Ang paglalakbay ni Marco Polo
.
Nang maitatag ng mga Mongol ang
Dinastiyang Yuan
sa China, nag anyaya si
Khublai Khan
ng mga dayuhan mula sa kanluran upang bumisita sa China at saksihan ang yama at gara ng kanyang nasasakupan.
Khublai Khan:
Isa si
Marco Polo
sa mga Europeo na dumating sa China sa panahong ito. Isa siyang manlalakbay mula sa Venice, Italy. Nang siya'y nasa China, binigyan siya ng posisyon sa pamahalaan ni Khublai Khan. Nanirahan siya ng matagal sa China.
Sa kanyang pagbabalik sa Europe,
isinulat ni Rustichello (Rusticiano) ang
kanyang aklat na
The Travels of Marco Polo
.
Travels of Marco Polo
> Naglalaman ito ng kanyang mga naging karanasan at mga lupaing nasaksihan sa kanyang paglalakbay at paninirahan sa China. Inilahad rin niya rito ang kultura at yaman ng silangan lalo na ang China. Dahil dito, napukaw ang interes ng mga taga-Kanluran na makarating sa Asya.
Pananakop ng mga Seljuk Turk
Pangunahing produktong Asyano nakinasasabikan ng ibang bansa sa Europe ay ang rekado o pampalasa. Bunga nito, kinakailangang maghanap ang ibang bansang Europeo ng bagong rutang pangkalakan patungo sa Silangan
Ang pagsibol ng kultura ng nabigasyon sa Iberian Peninsula
Nakalatag ang lupain ng Portugal at Spain ssa Iberian Peninsula. Nakaharap ang peninsula sa Karagatang Atlantic. Dahil sa kanilang lokasyon sa Iberian Peninsula umunlad ang kultura ng paglalayag sa pagitan ng Spain at Portugal.
Nakaragdag din sa pag-unlad ng kultura ng paglalayag ang mga makabagong imbensyong kagamitang panlayag tulad ng
astrolabe, compass, portolani, at malalaking barko.
Pinakilala sa mga ito si
Prince Henry, the Navigator
ng Portugal. Upang lalo pang mapaunlad at mapayaman ang kaalaman sa paglalayag, magpatayo rin ang mga hari ng mga unibersidad ng pangnabigasyon.
Mga dahilan ng mga Bansang Europeo sa Pananakop
Sinasabing tatlo ang pangunahing dahilan ng pananakop ng mga Europero ng mga lupaing Asyano. Tinatawag ang mga kadahilanang ito bilang 3Gs (God, Gold, and Glory). God, para sa panrelihiyong dahilan; Gold, para sa pang-ekonomiyang dahilan; at Glory, para sa pampulitikang dahilan.
Pang-Ekonomiyang Kadahilanan
Dahil sa sistemang pang-ekonomiyang mekantelismo, naging kuhanan ng mga taga-Europe ng mahahalagang metal lalung-lo na ang ginto at pilak ang Asya.
Naging mahalaga rin ang pampalasa o rekado na kung saan ay mayaman ang mga lupaing Asyano lalo na ang Moluccas na tinatawag na
Spice Island.
Pampulitikang kadahilanan
Compass
Malalaking Barko
Astrolabe
Portolani
Sa paghahangad ng mga Europeo na maging makapangyarihan at mangingibabaw sa lahat ng mga bansa, pinalawak ang kanilang mga lupain sa pamamagitan ng kolonyalismo at imperyalismo.
Kolonyalismo
ay termino na kung saan ang isang makayarihang bansa ay nanakop at namuno ng isang bansa o rehiyon. Layunin nitong kontrolin ang pulitika at ekonomiya ng sinakop na bansa.

Ang
Imperyalismo
ay pananako ng lupain upang magtayo ng isang imperyo, pagpapalawak ng lupaing saklaw sa pamamagitan ng pananakop ng mga karatig-lupain o rehiyon.

Panrelihiyong Kadahilanan
Kasama sa layunin ng mga taga-kanluran sa pananakop ng mga lupaing Asyano ay upang ipalaganap ang kanilang paniniwala--Ang
Kristyanismo
.

Sa mga panahong iyon, kasabay ng pagpapalaganap ng Kristyanismo ang pagpapalaganap din ng mga Muslim sa kanilang relihiyon--Ang
Islam.

Mga Lupaing Nasakop ng mga kanluranin sa Asya
Maharlika
Kabalyero
Mangangalakal
Portugal
Spain
Karaniwang mga baybaying lugar ang nasakop ng Portugal sa Asya. Nakasakop ito ng mga lupain ng Timog Silangang Asya tulad ng Ternate sa Moluccas at Malacca sa Malaysia.
Dahil sa mga lupaing nasakop ng Portugal sa Asya, nagawa nitong kontrolin ang kalakalan sa pagitan ng Asya at Europe maging ang kalakalan sa iba't ibang rehiyon sa Asya tulad ng India, Indonesia, China at Japan. Ang tagumpay na ito ay sinundan pa ng pagdating ng mga Heswita sa Asya upang ipalaganap ang Kristyanismo.
Mga lupaing nasakop ng
Mga lupaing nasakop ng
Karamihan sa mga lupaing napasailalim sa kapangyarihan ng Espanya sa panahon ng pananakop ay nasa kanluran. Bunga ito ng "Kasunduan sa Tordesillas" na humati sa mga lupain sa mundo sa labas ng Europe.
Dahil sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan na nakarating sa silangan gamit ang kanlurang ruta, narating nito ang Pilipina noong 1521.
Naging sanhi ito alitan ng dalawa. Naging hudyat ng pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas ang ekspedisyon ni Magellan.
Naging pormal na sakop ng Spain ang Pilipinas sa pagdating ni
Miguel Lopez de Legazpi
sa arkepelago.
Miguel Lopez de Legazpi
Noong 1580, napasailalim ang Portugal sa kapangyarihan ng Spain gayundin ang Netherlands. Ang pangyayaring ito ang nagpahina sa Portugal.
Mga lupaing nasakop ng Netherlands
Ang kompitisyon sa kapangyarihan ay lalong umigting sa Europe nang magsimulang manakop ng mga lupaing Asyano ang

England, France at Nethends.
Kalakalan ang nagtulak sa mga Dutch (taga-Netherlands) sa pagpunta nila sa Asya.Upang maging tagumpay ang pananakop na ito, inilunsad ng mga Dutch ang Dutch East India Company o samahan ng mga namumuhunang Dutch na may layong palawakin ang kanilang pakikipagkalakalan sa pamamagitan ng kolonyalismo.
Itinatag din nila ang Batavia (Jakarta) sa Java, Indonesia noong 1619 bilang kanilang sentong kolonya sa Asya. Nagawa rin nilang sakupin ang kabuuan ng Java noong 1641, gayundin ang Formosa (1635) at Colombo sa Sri Lanka (1656).
Mga lupaing nasakop ng England at France
Ang mga Ingles (British) at Pranses (French) ay nagtatag din ng East India Company upang maging matagumpay ang kanilang pananakop.
Noong 1612, nakapagtatag ng panahanang pangkalakalan anga Ingles sa Surat na sinundan ng Madras noong 1640, Bombay noong 1661 at Calcutta noong 1690.
Noong 1674, itinatag naman ng mga Prances ang kanilang pwestong pangkomersyal sa Pondicherry sa Timog Silangang India. Ang pagnanais ng France na makontrol nang kalakhang bahagi ng India ay nagwakas nang kumampi ito sa ,ga naghimagsik na mga Bengali laban sa mga Ingles.
Ang pagkatalo ng France sa England ay tinawag na Pitong Taong Digmaan (Seven Years ' War) noong 1756 hanggang 1763 ay tuluyang nagpawakas sa panahanang Pranses sa India.
1. Ito ay ang banal na pakikidigma ng mga kristyanong Europeo laban sa mga muslim
2. Isa siya sa mga Europeo na dumating sa China sa panahong ito at isa siyang manlalakbay mula sa Venice, Italy.
3. Noong ika-14 siglo, nakontrol nila ang pinakamahalagang ruta ng kalakalang nag-uugnay sa silangan at kanluran.
4.Naging pormal na sakop ng Spain ang Pilipinas sa pagdating ni ________ sa arkipelago.
5. Naging mahalaga para sa kanila ang pampalasa o rekado na mayaman ang mga lupaing Asyano lalo na ang Molucca na tinawag na __________.
Full transcript