Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Techniki protetyczne klamry (1)

No description
by

Marta Karnacewicz

on 18 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Techniki protetyczne klamry (1)

Systematyka klamer
w protezach szkieletowych ;
Co to jest klamra?
Jest to wypustka metalowa, wychodząca z trzonu protezy na boczne powierzchnie zębów oporowych. Jej zadaniem jest utrzymanie protezy na podłożu podczas jej użytkowania przez pacjenta.
Rozróżniamy następujące ramiona klamer;
* Stabilizujące
* Retencyjne
* Prowadzące
1) Ramie retencyjne
2) Ramie prowadzące stabilizujące
3) Ramie klamry
4) Podparcie
5) Małe połączenie
Retencyjne;


-jego koniec znajduje się na powierzchni retencyjnej
-jest sprężynujące
-zapobiega ściąganiu protezy w czasie wykonywaniu różnych czynności w
jamie ustnej
-nie traci kontaktu z zębem podczas zdejmowania
-spełnia również rolę ramienia
stabilizującego
Stabilizujące;
-znajduje się na powierzchni
klamrowej stabilizacyjnej
-przenosi siły poziome
-jest sztywne
-traci kontakt z zębem
przy zdejmowaniu
Prowadzące klasycznie;
Prowadzące aktywnie;
Prowadzące biernie;
Prowadzące;

Które dzielimy na;
-znajduje się na całej powierzchni prowadzącej klasycznie
-jest sztywne
-nie ugina się i nie traci kontaktu
podczas zdejmowania
-umożliwia ściąganie protezy wzdłuż ustalonego toru wprowadzania
-znajduje się na powierzchni
prowadzącej biernie
-prowadzi protezę wzdłuż obranego toru
-mocuje protezę przez wklinowanie
(kierunek sił ściągających w czasie
żucia nie jest zgodny z kierunkiem
toru wprowadzania protezy)
- znajduje się na powierzchni
prowadzącej aktywnej
-jest sprężynujące
-współdziała z ramieniem retencyjnym
-umożliwia zdejmowanie wzdłuż
ustalonrgo toru
POWIERZCHNIA PROWADZĄCA KLASYCZNA;
Powierzchnie klamrowe;
POWIERZCHNIA PROWADZĄCA BIERNA;
POWIERZCHNIA PROWADZĄCA AKTYWNA;
Powierzchnie zależne;
Wszystkie miejsca na ścianach zębów oporowych kontaktujące lub mogące kontaktować z ramionami klamer to powierzchnie klamrowe.Dolnokątowa powierzchnia na bocznej ścianie zęba, zawarta między linią największej wypukłości zęba, a brzegiem dziąsła w stosunku do powierzchni prowadzącej.


Powierzchnia
retencyjna;
Jest równoległa do analizatora. Jej szerokość musi być
conajmniej równa szerokości jednej ze ścian
zęba oporowego:
-Powierzchnia ta musi się znajdować w odpowiednim
stosunku do powierzchni retencyjnej:
- na przeciwległej ścianie tego samego zęba
- na analogicznej ścianie zęba po przeciwnej stronie
łuku zębowego
-na ścianie zwróconej do luki
Jest równoległa do analizatora.Jej szerokość musi być co najmniej równa szerokości jeden ze ścian zęba oporowego. Powierzchnia ta musi znajdować się w określonym stosunku do innej powierzchni równoległej do analizatora:
-na przeciwleglej ścianie ego samego zęba
-na analogicznej ścianie zęba po przeciwnej stronie łuku zębowego
-na ścianie drugiego zęba okalającego luke zębową
Jest to powierzchnia retencyjna o szerokości
równej co najmniej szerokości jednej ze ścian zęba oporowego. Musi się znajdować
w odpowiednim stosunku do inneh powierzchni retencyjnej;
-na przeciwległej ścianie tego samego zęba
-na ścianie zwróconej do luki zębowej
-na analogicznej ścianie zęba przeciwległej
stronie łuku zębowego
Powierzchnie prowadżace aktywnie lub klasycznie. Są to powierzchnie wąskie, które zajmujątylko część jednej ze ścian zęba.
Powierzchnie stabilizacyjne;
-powierzchnie z którymi analizator twaorzy kąt
zwrócony wierzchołkiem do brzegu dziąsła

Powierzchnia pośrednia;
-powierzchnia górnokątowa nad powierzchnią
retencyjną. Znajduje się miedzy równikiem zęba,
a brzegiem powierzchni żującej.

Powierzchnia wprowadzająca;
-część powierzchni pośredniej po której
przemieszcza się klamra podczas osadzania
na podłożu.
Powierzchnie klamrowe: a – prowadząca klasycznie; b – prowadząca aktywnie;
c – stabilizacyjna
Powierzchnia retencyjna
i prowadząca klasycznie
Powierzchnia retencyjna
prowadząca aktywnie
Powierzchnia retencyjna
Przy kontakcie punktowym między ścianą zęba a analizatorem powstaje kąt. Jeli jest on wierzchołkiem zwrócony do powierzchni żującej,to ściana zęba nazywa się dolnokątową, jeżeli zaś wierzchołek zwrócony jestw kierunku szyjki zęba, określa się ją jako górnokątową
Kształty ścian zębów: a – ściany dolnokątowe;
b – ściany górnokątowe.
Siły utrzymujące protezę:
Planując leczenie protetyczne trzeba uwzględnić oddziaływania, które utrzymują uzupełnienia
w jamie ustnej. Protezy są utrzymywane na miejscu
dzięki działaniu następujących sił:


Siła tarcia powstaje między powierzchnią zęba,
a ramieniem retencyjnym klamry. Jest najważniejszą siłą utrzymującą protezę częściową na podłożu.


Siła Tarcia
Siła wklinowania Powstaje między powierzchniami bocznymi zębów naturalnych graniczących z luką, a płytą protezy lub sztucznym zębem. Działanie siły wklinowania jest największe w brakach międzyzębowych, gdy proteza ma mezialny i dystalny kontakt z zębami.
Siła Wklinowania
Siła mięśni Odruchy neuromotoryczne umożliwiają adaptację mięśni do protezy, poprawiając jej retencję.
Pozytywne wykorzystanie tej siły jest możliwe wtedy, gdy prawidłowy jest zasięg płyty oraz ustawienie zębów.


Siła mięśni
Ciężar protezy odgrywa pozytywną rolę tylko w przypadku protezy dolnej, natomiast dla protezy górnej jest wielkością negatywną.


Siła ciężkości
Siła adhezji jest siłą przyciągania między molekułami różnych ciał.
(płyta protezy-ślina; ślina-błona śluzowa)


Adhezja
Siła kohezji wynikająca z oddziaływań między cząsteczkami tego samego materiału.
Kohezja
Klamry Neya
Klamry Neya dzielą się na pięć
podstawowych typów.
pierwsza od lewej jest określona
jako nr 1, druga jako nr 2, trzecia nazwana kombinowaną
czwarta jenoramienną, piąta pierścieniową.
Grupa 1. Do grupy 1 (a) należą klamry oznaczone nr. 1 i nr. 2
oraz kombinowana.
Wszystkie klamry z tej grupy mają obustronną retencję i obustronne
prowadzenie.
Grupa 2. Do grupy 2 (b) zaliczane są dwa pozostałe typy klamer, tj. klamra
jednostronna i klamra pierścieniowa. Brak tu prowadzenia klasycznego.Prowadzenie aktywne tworzą części właściwe ramion retencyjnych. Klamrytego typu mogą być umieszczone tylko obustronnie, symetrycznie, prowadząc
się nawzajem aktywnie
Klamra nr 1 obejmuje sztywno ząb i jest stosowana do ograniczonych siodeł i niepochylonych zębów. Klamra nr 2 jest wskazana w przypadkach braków skrzydłowych, kiedy podcienia zębów oporowych są głębokie i umieszczone blisko szyjek zębów, a powierzchnie retencyjne przylegają
do siodła protezy.
Podział klamer Neya: a – grupa I; b – grupa 2 (Singer i Schön).
Klamrę kombinowaną poleca się dla zębów sąsiadujących z innymi oraz w sytuacjach, kiedy konfiguracja policzkowa (górna) lub podniebienna (dolna) wymaga zastosowania klamry nr 1, a konfiguracja językowa (dolna) lub
policzkowa (górna) wymaga zastosowania klamry nr 2, co występuje zwykle w przypadkach przechylonych zębów (Singer i Schön)
Klamra jednostronna jest wskazana przy brakach skrzydłowych i może być zastosowana na ząb przedtrzonowy, kieł lub ząb sieczny. Łączy się ona z łukiem protezy lub klamrą ciągłą ramieniem językowo-przyśrodkowym.
Klamry pierścieniowe są pożyteczne w przypadkach przechylenia górnych
zębów trzonowych w kierunku policzkowym lub dolnych w kierunku
językowym.
Bibliografia
1) Spiechowicz. E. Protetyka Stomatologiczna.Warszawa.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2008
2) www.pzwl.pl
3) www.renfert.com
Klamry - budowa, siła naprenia, siła mocująca
Full transcript