Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Európai Unió

Az integráció rövid története + intézményrendszere
by

Vivien Léránt

on 17 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Európai Unió

Európai Unió 1946. Churchill zürichi beszéde
- felveti az Európai Egyesült Államok létrehozását

1947. Marshal terv (segély)
-USA kormánya segélyt jutatt Európába
cél: lerombolt gazdaságok helyreállítása
1949. április: Észak-Atlanti Szerződés Szervezete(NATO)
1949. május: Európa Tanács
1951. Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK/Montánunió)
Európai Gazdasági Közösség (EKG)
Európai Atomenergia Közösség (Euratom)
1967- Egyesítő szerződés-> ESZAK+EGK+Euratom Előzmények
politikai és gazdasági okok:
nyugat europai államok közt kötelék-> háború lehetőségének kizárása
európai újjáépítés, stabilizálódás
Szovjetunió terjeszkedésének megakadályozása
versenyképes legyen a világ legnagyobb politikai és gazdasági hatalmaival szemben ( USA, Szovjetunió)

1989. Shengeni egyezmény
ellenőrzések fokozatos felszámolása a tagállamok közötti belső határokon
külső határok védelme, illegális bevándorlás megakadályozása
1992. február 7- Maastrichti szerződés
Európai Közösségek-> Európai Unió
uniós állampolgárság
egységes európai valuta 1999-től 3 pilléren alapuló modell: Többféle elképzelés: föderális Európa
konföderatív Európa Európai Közösségek 1) egységes belső piac megteremtése
2) gazdasági és monetáris unió
3) szabad mozgás
4) biztonság
5) jogok érvényesülése
6) közös kül- és biztonságpolitika Unió bővítése
1995. Finnország, Ausztria, Svédország
+ tárgyalások a volt szocialista országokkal intézményi és döntéshozatali rendszerének átalakítása

2004- legnagyobb bővítés! + 10 tagállam (Csehország, Ciprus, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia, Szlovénia) 2007- Románia, Bulgária Európai Parlament Európai Tanács Tanács Európai Bizottság Európai Unió Bírósága Európai Központi Bank Számvevőszék - tagjait közvetlenül választják meg a tagállamok polgárai
- tagállamok lakosságszámuknak megfelelő arányban küldhetnek képviselőt
-jogalkotás, döntéshozatal, költségvetés
-konzultatív ellenörző testület
-Tanáccsal közösen működik
-megválasztja a Bizottság elnökét
-évente 1x ülésezik
-székhely: Strasbourg -legfőbb döntéshozó szerv
-tagállamok állam- és kormányfői
-elnökét 2,5 évre választják
-évente min. 2x ülésezik
-Unitó által követendő általános politikai irányvonal
-nagy horderejű stratégiai kérdések
-elnök: Martin Schulz - alapvető döntéshozatali és jogalkotói hatáskör
-végrehajtási feladatok
- 1-1 miniszteri képviselő tagállamonként
-kormányközi együttműködés
-gazdaságpolitikák összehangolása, közös kül- és biztonságpolitika
-székhely: Brüsszel
- elnök: Herman Van Rompuy -legfőbb döntés-előkészítő és végrehajtó szerv
-Unió kormányaként is kezelhető
-közösségi érdekek, közösségi politikák
- székhely: Brüsszel
-jelenleg 27 biztos
- elnök: Jose Manuel Barroso - igazságszolgáltatási teendők
- székhely: Luxemburg
- munkájának egy részét átvette a Törvényszék
- közösségi jog betartásának felügyelése, egységes alkalmazása
- tagállamonként legalább 1 bíró (6 éves időtartam) - tagállamok nemzeti központi bankjaival együtt irányít
- monetáris politika
- amelyek pénzneme nem az euro-> konzultálnak az Európai Központi Bankkal
- elnök: Mario Draghi - egységes, független, nemzetek feletti pénzügyi ellenörző szerv
- székhely: Luxemburg
- Unió pénzügyeinek felülvizsgálata
- kiadások és bevételek szabályszerűségének ellenőrzése
- tagállamok egy-egy állampolgára (6 év)
- közülük 3 évre választják az elnököt Intézményrendszere Köszönöm a figyelmet!
Full transcript