Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İŞ DEĞERLEME

No description
by

Nihan Demirkan

on 22 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İŞ DEĞERLEME

İŞ DEĞERLEME
İÇİNDEKİLER
İŞ DEĞERLEME
Bir iş yerinde mevcut işler arasındaki değer farklılıklarını ortaya çıkaran, işlerin önem sırasını belirleyen, gruplama yapan bir karşılaştırma yöntemidir.
İş Değerleme Sürecinin Aşamaları
İş Değerlemenin Amaçları Ve Yararları
Sıralama Yöntemi
İş Değerleme Yöntemleri
Analitik (Sayısal)Olmayan Yöntem
Nihan DEMİRKAN
İş Değerlemesi Nedir?
İş Değerlemesinin Amacı Ve Yararları Nelerdir?
İş Değerleme Sürecinin Aşamaları Nelerdir?
İş Değerleme Yöntemleri Nelerdir?
İş Değerlemede Ücret Yönetimi Ve Unsurları Nedir?
İş Değeri Ve Ücret İlişkisi Nasıldır?
İş Değerlemenin Teknik Özellikleri Nelerdir?
Yapılan işler arasında, ücret bakımından adil bir ayırım yapılmasını sağlar.
İşletmede tutarlı bir ücret politikasının izlenmesi sağlar
İş gören motivasyonunu sağlar
Yetkilerin, sorumlulukların düzenlenmesinde katkıda bulunur
Kıdem ve başarıya göre yükselme olanağı sağlar
Sendika ilişkilerinin bilimsel temellere dayandırılmasını kolaylaştırır.

İş Değerlemesinin asıl amacı; işlerin önem ve güçlüklerine dayanan bir ücret yapısının belirlenmesidir. Diğer bir deyişle, çeşitli işler gören çalışanlar arasında, işlere ödenen ücret farkları açısından adalet duygusunun oluşturulması.
Sıralama Yöntemi
Sınıflandırma Yöntemi
Analitik (Sayısal) Yöntem
Puanlama Yöntemi
Faktör Karşılaştırma
İşleri önem ve ya güçlük derecelerine göre sıralamaya dayalı yöntemdir.
Sınıflama Yöntemi
Görevler, sorumluluklar, beceriler çalışma koşulları ve işle ilgili diğer faktörler temel alınarak iş sınıfları belirlenir.
Puan Yöntemi
Üretim birimindeki mevcut işlerin göreceli olarak değerlendirmesi sonucu faktör derecelerine göre derecelendirilmesidir
.
Faktör Karşılaştırma Yöntemi
Yetenek, çaba, sorumluluk ve çalışma faktörlerinden oluşur.Her işi diğer tüm işlerle karşılaştırarak bir hiyerarşi oluşacak şekilde işlerin sıralanmasını gerçekleştirir.
İş Değerlemede Ücret Yönetimi
Ve Unsurları
Kişinin düşünsel veya fiziksel emeğini kattığı işgücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı nakdi değerdir. En kısa tanımıyla emeğin bedelidir.
DOĞRUDAN
Maaş
Komisyon
İKRAMİYE
Kar Payı
DOLAYLI
Time Not Worked
Tatiller
Molalar
Bayramlar
Sigorta Planları
Tıbbi
Dış
Hayat
Güvenlik Planları
Emeklilik
Çalışan Servisleri
Eğitim yardımları
Eğlence programları
İş Değeri Ve Ücret İlişkisi
Yapılan iş ile değeri arasında ilişki kurarsak doğabilecek ücret adaletsizliklerine bir çözüm getirebilen tek yöntem iş değerlemesidir.
İş Değerlemesinin Teknik Özellikleri
KAYNAKÇA
http://www.slideshare.net/tugbaozen81/i-deerleme-ve-cret-ynetimi?related=1
https://docs.google.com/document/d/1POo5XuRAOrirMz-Sh6Ky2doMGrSuNkE1l2EweTsYzYE/edit?hl=en&pli=1
http://notoku.com/is-degerlemesi-surecinin-asamalari/
İşletmelerdeki ücret düzeyleri arasındaki farkları saptamak ve tutarlı bir ücret politikası izlemek amacıyla, tüm işlerin 'iş tanımlarını' yapmak, tanımları yapılmış işleri gruplamak ve bunlara bağlı olarak ücret yapısını oluşturmak
İşletmelerin ücretleme konusunda benimseyecekleri iş değeriyle etkin bir rol oynamaktadır.
Ücret, işletme açısından, bir maliyet faktörü olmakla birlikte; aynı zamanda motivasyonu ve dolayısıyla verimliliğini belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
İş değerleme işin içeriğini değerler.
İş analizlerine dayanan bir iş değerleme yapılır.
İşin gerektirdiği nitelikte iş gören istihdam eder.
Değerlenen gruba uyum, yöntem ve sistem saçilmelidir
İş görenler ve yönetim seçilecek faktörlerde anlaşmalıdır
Gerçekçi bir sistem oluşturulmalıdır.
Gerçek amaç açıkça anlatılmalıdır.
Full transcript