Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NEOWEBERIÁNUS MODELL

No description
by

Eliza Eranus

on 27 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NEOWEBERIÁNUS MODELL

Emberi modellek
Az egyén modellje
A szervezet modellje
Rendszerek elemzése
Technológia
Ellenőrzés, konfliktus
Döntéshozatal, konfliktus és technológia
Hova helyezzük az embert a szervezetbe
NEOWEBERIÁNUS MODELL
Döntéshozatal
Konfliktus, technológia
Emberi erőforrások tana
Barnard
Weber


Herbert Simon és James March
Egyéni döntéshozatal:
feltételezzük, hogy az emberek céljaik ismeretében képesek racionális számítások elvégzésére

"Két azonos képességű, azonos célokkal rendelkező, azonos tudású egyén racionálisan kizárólag ugyanazon cselekvés mellett dönthet"
A célokat a csoport is befolyásolhatja
Az első emberkép (emberi modell):
- az egyének magukénak vallják a szervezet céljait
- keresik a csoporttal való kapcsolatot is
- rengeteg kielégítést igénylő elvárásuk van
- a társadalmi jellemzők is befolyásolják a döntést
- vannak vágyaik (ezek elérése érdekében erőfeszítései fokozódnak.

"A szervezet mindenekelőtt egyének együttese, és amit a szervezet cselekszik, az emberek cselekszik" ->
a szervezet megértése társadalom-lélektani probléma
Második emberkép (emberi modell):
- leegyszerűsített képet alkot az emberről => a szervezet tanulmányozása előtérbe kerül

Feltevés: az egyén viselkedése nem racionális, de bizonyos keretek között jól kontrollálható

Az egyén
racionális szándékú.
Egyéni döntés: az első megfelelő megoldás ami az elvárásainak megfelel.

A szervezet ellenőrzése alá tudja vonni az elvárásokat.
Korlátozott racionalitás

Nem vagyunk tökéletesen informáltak: az információs előny lehetőséget teremt az információk ellenőrzésére, szelektív felhasználására, bizonytalan célok megszilárdítására

Ezért alakulhat ki bármiféle uralom (bürokratikus uralom is)

Megelégedésre való törekvés vs. profitmaximalizálás
Korlátozott keresési folyamatok
Leszűkített értékkészlet

Ezek határozzák meg a viselkedési formákat

Olyan programok (oktatás, képzés), amelyek akadályozzák a helyes észlelést

=>Az egyén képes legyen olyan döntést hozni, amilyet a szervezet elvár tőle
A tekintély
- nem hierarchikus (bürokráciaelmélet)
- nem is részvételnek köszönhető (emberi erőforrások)

A vezetőknek megvannak az eszközeik, hogy befolyásolják a beosztottakat
Nem utasít, hanem prioritásokat fogalmaz meg

Bizonytalanság elkerülése = konszenzusos megállapodások száma
Az egyéni viselkedés megváltoztatása = döntéshozatal feltételeinek megváltoztatása
Bizonytalanság
Szervezeti szókincs
Programszerű folyamatok
Nyersanyag standardizálása
Kommunikációs csatornák kihasználása
Korlátozzák az információ mennyiségét
Befolyásolják a döntéshozatalt
Meghatározzák az elvárásokat
ELLENŐRZÉS:

1. DIREKT (pl. utasítások, közvetlen felügyelet, szabályok) -> direkt szankciók

2. BÜROKRATIKUS (specializáció, standardizálás, hierarchia) -> távoli ellenőrzés

3. LÁTHATATLAN (a cselekvést megalapozó kognitív körülmények ellenőrzése) -> belsővé tett feltételrendszer
KONFLIKTUS:
Simon és March modelljéből hiányzik a csoportok közötti konfliktus

Barnard: a vezetés elkövetett hibái
Weber: emberi gyarlóság, gyávaság, butaság, kapzsiság
Klasszikus vezetéselmélet: megfelelő ellenőrzés, tervezés és végrehajtás hiányosságai
Emberi viszonyok: megfelelő vezetés hiánya

DE csoportok közötti konfliktus!!!
Harc a szervezetben: a tagok számára fontos értékekért (biztonság, tapintat, autonómia, juttatások)

A csoporok közötti konfliktusok: nagyobb mértékben mozgatják meg az erőforrásokat, tagadják meg a lojalitást
James March és tsai: Papírkosár-modell

Rávilágít a csoportdinamikára, csoportközi kapcsolatokra

Nem örök-érvényű!
Példák a szervezetek tipológiájára

Etzioni
:

Milyen "erőket" venek igénybe, hogy a résztvevőket engedelmességre bírják

1. Kényszerítő szervezet: pl. börtön

2. Gazdasági nyereségérdekeltségű szervezet: pl. üzem (jutalmazó erőket használ fel)

3. Egységesítő szervezet: pl. egyház (egységesítő erőt alkalmaz)
Blau és Scott
a szervezetekből származó előnyök alapján tesz különbséget a szervezetek között

1. önkéntes szövetségek (tagok juttatásokat élveznek)

2. jóléti irodák (ügyfelek élveznek előnyöket)

3. kormányzati hivatalok
Parsons

1. gazdasági szervezetek

2. szerkezetfenntartó szervezetek (egyetemek, egyházak)

3. integráló szervezetek (kórházak, bíróságok, jogi ügynökségek)

4. politikai szervezetek (katonaság, bíróságok, banki szféra néhány vonatkozása)
Gouldner

1. demokratikus

2. autoriter

3. laissez faire

vezetés
Fogalmilag függetlenek a céloktól és struktúrától.

Méret, földrajzi elhelyezkedés, kor -> analitikai szempontból nem mérvadó

Nyersanyag (dolgok, szimbólumok, emberek)

Feladatok és technikák
Technológiai iskola/kontingenciaelmélet:

Feladatokra és technikákra összpontosít
A szervezetek az általuk végzett feladatok fajtái szerint ossztályokba sorolhatók.
Ez hatással van a szervezeti struktúrára, az elérhető célok kiterjedtségére is.
Ha a feladatok

- jól érthetőek

- előre láthatóak

- rutinszerűek

- ismétlődőek
Leghatékonyabb a bürokratikus struktúra
Elmélet kritikája:
- technológia definíciója (emberektől független)
- a szervezet strukturális hatásai
generálhatnak előreláthatatlan problémákat
- új bor a régi üvegekbe
Biztonság?

Ki a felelős? A működtető.

A "kockázatos" szervezetekben, függetlenül típusuktól, voltak már katasztrófák

Több kisebb mulasztás váratlan összekapcsolódása.

Folyamatok
:
Lineáris folyamatok (pl futószalag)
Komplex, transzformációs folyamatok (több terület egymással összekapcsolódik)

Kapcsolat erőssége:
Laza kapcsolatok
Szoros kapcsolatok

Példák:

Laza-lineáris: futószalak, kézműipar, egycélú ügynökségek
Laza-komplex: hadi vállalkozás, bányászat, többcélú ügynökségek
Szoros-lineáris: tengeri-, vasúti szállítás, légi közlekedés
Szoros-komplex: légierő, nukleáris fegyverek, vegyi üzemek
Full transcript