Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slika savremene i tradicionalne porodice

Use this fun digital scrapbook template from Prezi to capture and share your life events.
by

Danijel Frfalanović

on 30 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slika savremene i tradicionalne porodice

Dress up your Scrapbook with these fun extras!
Stickers
Scraps
Other Materials
pssstt...
you can crop these!
(right click on any object to "Add My Collection," for use in other prezis.)
(And don't forget to delete this white frame when you're done)
Slika savremene i tradicionalne porodice
"
"
Predmet istraživanja

Iz gore navedenog problema, a u skladu sa temom kojom se bavimo proizilazi sledeći predmet istaživanja koji glasi:
slika savremene i tadicionalne porodice.
Statistička obrada podataka

Statističku obradu podataka biće obrađena preko SPSS programa, dok će rezultati biti prikazani putem tabela i grafikona.
U radu ćemo koristiti sledeće statističke parametre:
- Frekvencije (f) i procente (%)
- Aritmetičku sredinu (M) i standarnu devijaciju (sd)
- Pirsonov koeficijent povezanosti
- t – test
- F – test

"
"
SADRŽAJ
Literatura

1. Arijes, F. (1989): Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
2. Vukoje J. (2012): Osnovne funkcije savremene porodice. Svarog. br. 4., 137-144
3. Galevska, R. (1958): Poremećena porodica i deca. Beograd: Izdavačko preduzeće "Rad".
4. Gidens, E. (2007): Sociologija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost.
5. Gordon, T. (1998): Umeće roditeljstva-kako podizati odgovornu decu. Beograd: Kreativni centar.
6. Grandić, R. (2004): Prilozi porodičnoj pedagogiji. Novi Sad: Autorsko izdanje.
7. Dimitirjević, D. (2011): Sociologija za 3. razred SSŠ i 4 razred gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
8. Zuković, S. (2012): Porodica kao sistem : funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine.
9. Živković, J. i Đ. Jovanović (2008): Ka sociologiji. Niš: Sven.
10. Kamenov, E. (2008): Predškolska pedagogija. Novi Sad: Tampograf.
11. Kon, I. S. (1991): Dete i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
12. Martine, S. (2009): Sociologija porodice. Beograd: Clio.
13. Milić, A. (2001): Sociologija porodice. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
14. Mladenović, M. (1991): Osnovi sociologije porodice. Beograd: Univerzitetski udžbenici.
15. Rot, N. (1983): Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
16. Trebješanin, Ž. (1991): Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Mala bibloteka srpske književne zadruge.
17. Šijaković, I. (2012): Kuda ide savremena porodica. Posećeno (http://www.sijakovic.com/02/kuda-ide-savremena-porodica/)
UVOD
1. 1. Porodica – pojam, karakteristike, funkcija
1.1. Tipovi porodice
1.1.1. Potpuna i nepotpuna porodica
1.1.2. Sindijazmička i monogamna porodica
1.1.3. Matrijahalna i patrijahalna porodica
1.1.4. Homoseksualna porodica
1.2. Funkcije porodice
1.2.1. Biološko-reproduktivna funkcija
1.2.2. Ekonomska funkcija
1.2.3. Vaspitna-obrazovna funkcija
1.2.4. Religijska funkcija
1.2.5. Seksualna funkcija
2. Tradicionalna porodica
3. Savremena porodica
4. Tranzicija tradicionalne porodice u savremenu

I

II METODOLOŠKI DEO

1. Problem istraživanja
2. Predmet istraživanja
3. Cilj istraživanja
4. Zadaci istraživanja
5. Hipoteze istraživanja
6. Varijable istraživanja
7. Populacija i uzorak istraživanja
8. Metode, tehnike, instrumenti istraživanja
9. Statistička obrada podataka
III ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
LITERATURA
UVOD
Na osnovu pročitane literature može se zaključiti da je tradicionalna porodica doživela mnoge promene tokom vremena pod različitim uticajima, s toga postavlja se sledeći problem:
U čemu se ogleda razlika između tradicionalne i savremene porodice u Srbiji, koje su to promene dovele do toga i u kakvom je položaju dete u savremenoj porodici?
Problem istraživanja
U našem radu mogu se razlikovati tri osnovna cilja, a to su: teorijski, saznajni i aplikativni.

Teorijski: Proučavanjem literature opisati pojam porodice od njenog samog nastanka preko tradicionalne do savremene porodice, takođe, otkrivanje osnovnih funkcija porodice.

Saznajni: U našem istraživanju želimo da otkrijemo da li je došlo do promene strukture, šta je to uticalo na te promene, da li se uloga deteta promenila u savremenoj porodici, ko je glava porodice u savremenoj porodici.

Aplikativni: Upoznajnje pedagoga sa promenama u stukturi i funkciji porodice kako bi što bolje razumeli i približili savremenu porodicu kako bi se olakšao rad sa roditeljima i decom u savremenoj porodici, kao i njihovo dublje istraživanje, i postavljanje osnova za daljim mogućnosti istraživanja na ovom polju.

CILJ ISTRAŽIVANJA
ZADACI ISTRAŽIVANJA
Na osnovu teme rada, kao i postavljenih ciljeva, isičemo sledeće zadatke:

1. Ispitati strukturu savremene porodice u pogledu broja članova
2. Ispitati strukturu savremene porodice u pogledu bračnog statusa
3. Ispitati savremenu funkciju porodice
4. Ispitati faktore koji su uticali na promene u savremenoj porodici
5. Ispitati dominantnog člana u savremenoj porodici
6. Ispitati položaj i ulogu deteta u savremenoj porodici
7. Ispitati otovrenost porodice prema društvenoj sredini

HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA
Na osnovu iznetih zadataka, proizilaze sledeće hipoteze:

1. Pretpostavljamo da se broj članova porodice u savremenoj porodici smanjio
2. Pretpostavljamo da su u savremeoj porodici zastupljenije vanbračne zajednice od bračnih
3. Pretpostavljamo da je dominatna ekonomska funkcija u savremenoj porodici
4. Pretpostavljamo da su razvoj tehnologije, ekonomija, moralne vrednosti uticale na promene u savremenoj porodici
5. Pretpostavljamo da ne postoji dominantna uloga u savremenoj porodici, već da su svi članovi ravnopravni
6. Pretpostavljamo da je dete u povlašćenijem položaju nego u tradicionalnoj porodici
7. Pretpostavljamo da je porodica otvorenija prema društvenoj zajednici

VARIJABLE ISTRAŽIVANJA
U našem radu koristićemo sledeće dve vrste varijabli: nezavisne i zavisne varijable.

Nezavisne varijable: Mesto u kome žive (selo, grad)
Okrug u kome porodica živi (Borski okrug, Nišavski okrug, Pomoravski okrug, Toplički i Zaječarski okrug)
Radni odnos (u radnom odnosu, nezaposljen)

Zavisna varijabla: Zapažanja članova porodice (oca ili majke) o svojoj porodici.
POPULACIJA I UZORAK
U istraživanju će učestvovati 120 porodica. Porodice će biti podeljene na one koje žive na selu i one koji žive u gradu. Takođe, razlikovaćemo porodice koje žive na teritoriji Prokuplja (Toplički okrug), Knjaževca (Zaječarski okrug), Jagodine (Pomoravskog okruga), Bora (Borskog okruga) i Niša (Nišavskog okruga).
Metode, tehnike, instrumenti istraživanja

U teorijskom delu rada koristićemo deskriptivnu metodu i tehniku analiza sadržaja, dok ćemo u metodološkom delu koristiti tehniku skaliranje, dok će instrument biti skala procene Likertovog tipa.

HVALA NA PAŽNJI
Porodica, kao nešto iz čega smo ponikli, nešto što sa sobom nosi najdublji emotivni odnos, jedina grupacija koja nam je data i koju ne možemo odabrati i koja u pojedincu oslikava svoje karakteristike, jedna je od najdugotrajnijih i najodržanijih društvenih grupacija. Porodica sa mnoštvom svojih funkcija, na svojih plećima nosi održavanje populacije i pokolenja, a i ne samo to već i oblikovanje, kreiranje tih istih. Svesni činjenice da se čitavo društvo menja, kroz same zadatke koje se nameću pred pojedincem, kroz promene u shvatanju rada i samom obliku istog, kroz organizovanje i grupisanje ljudi i njheve preokupacije, kroz strukturu, urbanizaciju, modernizacju i jedan novi način bržeg i neizvesnijeg života. Kao mikrokosmos globalnog društva, porodica nije mogla ostati imuna na ovakve tendencije promenama, odnosno one ostavljaju odredjeni trag na njenu strukturu i funkcionisanje. Tako možemo govoriti o prelasku iz tradicionalne u savremenu porodicu.
Tradicinalna srpska porodica ima izuzetno patrijahalno obeležje, otac je na čelu porodice i on donosi najvažnije odluke koje se tiču svih ukućana, osim odlučivanja glava porodice takodje ima i najveća prava. Nasledjivanje se vrši isključivo muškom linijom,što donekle i osvetljava tendencije ka favorizovanju muškog potomstva. Ulogu žene u bračnim kao i društvenim odnosima oslikava inferiornost, koja se ogleda kroz podršku, slepu pokornost i poslušnost glavi porodice. Deca tradicionalne porodice vrlo rano ulaze u svet odraslih kroz preuzimanje svojih uloga u radu i postaju ravnopravni nosioci dela radnih zadataka. Retko ko se šlolovao, tako da o vaspitnoj ulozi ne možemo gledati iz ugla obrazovanja, već kroz praktične realne životne primere, kao i neposredna životna iskustva i roditelje koji su obučavali ne bi li se nastavilo sa održavanjem ognjišta, odnosno domaćinstva.
Sve većom industrializacijom tokom druge polovine XX veka, dolazi do promena u uredjenju društva, veće zaposlenosti stanovništva u granama industrijre i većoj migraciji stanovništva iz sela u grad, od tih začetaka modernizacije pa sve do današnjih vremena društvo se neprestano menjalo, a te promene ostavljale su tragove na porodici, izazivali su promene koje su nailazile postepeno, ali su se duboko urezivale.
Upravo akcenat ovog rada je u proučavanju tih promena, odnosno želimo da otkrijemo kakva je razlika u struktura i funkciji savremene porodice u odnosu na tradicionalnu. Preciznije želimo saznati kakva to struktura i funkcija karakteriše savremenu srpsku pordicu preko broja članova porodice, preko dominantnog bračnog statusa, preko funkcije porodice koja dominira, kao i dominantnog člana porodice, kao i položaja i uloge dece u njoj.
Full transcript