Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PV/T HİBRİT SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK VE PERFORMANS ANALİZİ

No description
by

Birsen Duran

on 3 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PV/T HİBRİT SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK VE PERFORMANS ANALİZİ

PV/T HİBRİT SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK VE PERFORMANS ANALİZİ
TEZİN AMACI VE ÖNEMİ
MATERYAL VE YÖNTEM
SONUÇLAR
Tezin Amacı
Tezin Önemi
Güneş Pilleri

Deneyin Yapılışı
Güneşten maksimum enerji elde edebilmek için PV/T panelleri gün boyunca en fazla güneş
görecek açıya ayarlanmıştır

Deney sistemi birkaç aşamadan oluşmakta, panele ilk olarak sabit açı, farklı debilerde (0.16 kg/s ve 0.33 kg/s) soğutma işlemi yapılmıştır; ikinci aşamada sabit debide farklı açılarda(33⁰ ve 37⁰) soğutma işlemi yapılmıştır.

Sistemin elektrik çıkışlarındaki farklı direnç değerlerini(minimum ve maksimum) görmek için reosta kullanılmıştır.Elektrik ekserjisi güneş ışınım ekserjisine yani ışınım şiddetine bağlı olarak değişmektedir.

Elde edilen ekserji (ısının ve elektrik ekserjisinin) harcanan ekserji (güneş ışınımının ekserjisine) oranı olarak tanımlanan ekserji verimi %21'dir.

Bu oran güneş ışınımının ne oranda kullanılabilir enerjiye dönüştürülebildiğini göstermektedir.
Soğutma yapılan panelde, soğutma yapılmayan panele göre; elektriksel olarak %14’lük bir artış sağlanmıştır.

Soğutma işlemi yapılan PV/T panelin yüzey sıcaklığı 50 ⁰C, soğutma yapılmayan panelin ise 96 ⁰C civarında olduğu görülmüştür.

Soğutma işleminin yapılmasıyla PV/T panel yüzey sıcaklığında yaklaşık %52’lik bir azalma sağlanmıştır.

Soğutma işleminde kullanılan su bir depo içerisinde sürekli sürkilasyon edilerek panel yüzeyi soğutulmuş ve ısınan su ile sıcak su ihtiyacı karşılanmıştır.


İki farklı debide sirkülasyon pompası kullanılarak soğutma yapılan panelde beklendiği gibi 0.33 kg/s debideki soğutma işlemi 0.16 kg/s debideki soğutma işlemine göre daha iyi sonuçlar vermektedir.

Suyun panelden daha yüksek debide geçişi, yüzeydeki ısının alınmasını kolaylaştıracaktır.

Soğutma yapılan panelin, soğutma yapılmayan panele göre; güç üretiminde yaklaşık %30 luk bir artış sağlanmıştır.
Danışman: Doç.Dr. Ahmet KABUL
Hazırlayan: Fatih DURAN

ARAŞTIRMA BULGULARI
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enerji Sistemleri Mühendisliği A.B.D

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde
kullanılan fotovoltaik/termal (PV/T) güneş panellerinin yüzey sıcaklığının sebep olduğu
verim düşüşünü soğutarak artırmak ve soğutma esnasında açığa çıkan ısıyı
kullanılabilir hale getirmek.

Enerjinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi…

Enerji üretiminin yüksek maliyetlere erişmesi…

Çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucu alternatif enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç…

Fosil yakıtlardaki maliyet artışı ve fosil yakıtların çevrede oluşturduğu zararlar…

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomikliği…

Türkiye, alternatif enerji kaynaklarından biri olan güneş açısından oldukça zengin bir ülkedir.

Yaptığımız bilimsel araştırma neticesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanılacaktır.

Fotovoltaik/Termal(PV/T)
Kolektörler

Yüzeylerine gelen güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere fotovoltaik(güneş pilleri) denir.

Güneş pilleri kalınlıkları mikro metreyle ölçülecek kadar ince olan hücrelerden oluşur.

PV hücreler güneşten aldıkları enerjiyle elektrik enerjisi üreten yarı iletken malzemelerden üretilmiştir.

Hücreler seri ya da paralel bağlanarak modülleri, modüller birleşerek panelleri oluşturur.

Panellerin birbirlerine bağlanmasıyla solar PV dizisi oluşturulur.

Güneş pilleri pozitif ve negatif iki ayrı katmandan oluşur.

Üst katmandan alt katmana doğru akan elektronlar uygun devrelerle toplandığında elektrik akımı oluşur.

Güneş pillerinin elektrik enerjisi üretimi esnasında artan hücre sıcaklığı sıvı/hava dolaşımı ile soğutularak düşürülebilir.

PV/T güneş enerjisini eş zamanlı olarak elektrik ve ısı enerjisine çeviren sistemlerdir.
Reosta
Dataloger
Avometre
Pyronometre
Debimetre
Sıcaklık propları
Reosta ile elde edilen akım ve gerilim değerleri multimetre vasıtasıyla ölçülmüştür.

Sistemde dolaşan su miktarı debimetre cihazı ile ölçülmüştür.

Debimetre, pyronometre, termokupullar, dataloger cihazına bağlanmıştır.

Gerilim ve Akım değerleri multimetre cihazının veri kayıt özelliği kullanılarak bilgisayara kayıt edilmiştir.

Elektriksel Güç Hesabı
W= V.I
Elektriksel Verim Hesabı


Isıl Verim Hesabı

Termodinamiğin İkinci Yasası
Ekserji, bir sistemin veya akış halindeki bir maddenin veya enerjinin referans çevre şartlarıyla dengeye gelinceye kadar üretilebilecek en çok iş olarak tanımlanır.
Ekserji, sistem veya akış potansiyelinin sebep olduğu değişimlerle ölçülür.
Enerjinin aksine, ekserjide korunum yasasından bahsedilemez (İdeal veya tersinir prosesler hariç).
Gerçek bir proseste ekserji, tersinmezliklerden dolayı sürekli yok olur.
Özgül Ekserji

Isıl Ekserjisi

Güneş Işınım Ekserjisi

Elektrik Ekserjisi

PV/T Sistemin Ekserjisi

Tersinmezlik

Amacımıza uygun şekilde kurulan deney sisteminin aracılığıyla yapılan araştırma:

Güzeller güzeli ablacığım Birsen'e teşekkürler
ISPARTA
19-25.07.2012
09.00-17.00 saatleri arasında
KULLANILAN EKİPMANLAR
PV/T Verim Hesabı
Full transcript