Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Schoner Werken Brandweer VRZHZ

Projectgroep Schoner Werken 2015-2016
by

Erik den Hartog

on 15 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Schoner Werken Brandweer VRZHZ

Schoner Werken Brandweer
Huidige mate van werken opgeplust met een aantal laagdrempelige gedragsregels en middelen. Vergelijkbaar met de reeds gecommuniceerde Quick-Wins.
Activiteiten
Werkzaamheden die leiden tot een vervuiling met rook en roet en die kan leiden tot gezondheidsschade.

Onvoorzien (repressie)
Voorzien (opleiden/oefenen)
Brandonderzoek
Logistiek, onderhoud & reiniging
Risicogroepen
Bevelvoerders, manschappen, CH/PO en piketofficier
Instructeurs, stokers en veiligheidsfunctionarissen
Brandonderzoekers
Medewerkers met taak in onderhoud, reiniging en transport van vervuilde middelen
Risico
Blootstelling aan rook, roet en hitte leidt tot een risico voor opname van gevaarlijke producten via luchtwegen, spijsverteringstelsel en de huid.

Momenteel is er géén bewijs voor een direct wetenschappelijk verband tussen de vervuiling en de gezondheidsschade.
Echter, rook is per definitie schadelijk.

Arbeidsomstandigheden Wetgeving
Beheersmaatregelen moeten worden toegepast voor de reductie naar aanvaardbaar risico.
Dit moet vertaald in een strategie, t.w.:
Bronmaatregelen (voorkomen blootstelling)
Collectieve maatregelen (afscherming en werk anders organiseren
Individuele maatregelen (beperking blootstellingsduur en beperking aantal bloot te stellen medewerkers)

Alléén als redelijkerwijs géén maatregelen kunnen worden genomen voor reductie van directe- en indirecte blootstelling, mag worden gekozen voor een lager niveau.
Wanneer doen we genoeg?
Nu doen we voornamelijk iets aan "directe" blootstelling!
Richtlijn Brandweer Nederland
DOELSTELLING:
Beperking van directe- en indirecte blootstelling.

Introductie "schoon werken principes".

De principes zijn voorbeeldmaatregel;en o.b.v. "best practices" vanuit diverse regio's en bedoeld als handreiking-inspiratie.

Er is dus géén sprake van éénduidigheid!
Kritische Factoren Implementatie:
Projectplanning
Tijd, middelen, geld
Betrokkenheid personeel/personeelsvertegenwoordiging
Voorlichting t.a.v. noodzaak en keuzes
Onderricht m.b.t. inhoud procedures/protocollen
Organiseren toezicht i.v.m. opvolgen maatregelen
Toekomstperspectief voor zaken die niet meteen te realiseren zijn.
Methodiek van werken vergelijkbaar met de in Zweden ontwikkelde
Skeffeltea
Methode.
Een methodiek van werken specifiek voor de regio ZHZ met een combinatie van maatregelen van diverse "best practices" op basis van het principe "schoon heen en schoon terug".
Brandweerpersoneel
zwaar
vervuild:
Indien blootstelling rook, roet en hitte.
Bij bestrijding binnenbrand.
Brandweerpersoneel
middelzwaar
vervuild:
Indien blootstelling rook en roet.
Bij buitenbrand in benedenwinds gebied.
Brandweerpersoneel
licht
vervuild:
Alleen in contact met vervuild materiaal.
Bij buitenbrand in bovenwinds gebied.
Bij opruimwerkzaamheden van vervuild materiaal of middelen..
Erik den Hartog/Marco Troost:
Per 1-1-2016 wordt het oefenterrein door de regio geexploiteerd. De organisatie en gewenste methodiek van oefeningen voor zowel interne- als externe klanten, bepaalt voor een groot deel de hygiene aspecten en de daaruit voortkomende gevolgen voor middelen en reiniging. De wat en hoe vragen dienen hiertoe nader te worden uitgewerkt en de gevolgen moeten in beeld worden gebracht.
(gereed 1e kwartaal 2016)
?
Afgewogen keuze
MT brandweer
niveau van
beheersmaatregelen!
UITWERKING
RICHTLIJN
Middelen voor Quick-Wins zijn begin november 2015 verstrekt aan de clusters
BUITENBRAND
BOVENWINDS

Binnenbrand
Huidig (+)
Binnenbrand
Schoner
Binnenbrand
Schoon
BUITENBRAND
BENEDENWINDS

BINNENBRAND
Buitenbrand
benedenwinds
Huidig+
Buitenbrand
benedenwinds
Schoner
Buitenbrand
benedenwinds
Schoon
Buitenbrand
bovenwinds
Huidig+
Buitenbrand
bovenwinds
Schoner
Buitenbrand
bovenwinds
Schoon
kazerne-post
Huidig+
Schoner
Schoon
ZWAAR
MIDDEL
LICHT
buitenbrand
bovenwinds
buitenbrand
benedenwinds
binnenbrand
voordelen?
nadelen?
BESLUITVORMING
kosten?
ontwikkelingen?
draagvlak?
tijd?
middelen?
Belangrijkste verschillen binnen de 3 variaties.
Schoon:
Personeel heeft reserveset uitrusting.
AML haalt vuile middelen op.
Beschermt bij weersinvloeden.
Schoon heen/terug.
Garantie operationele inzet.
Huidig (+):
Huidig niveau met quickwins.
Geen inzet AML ter plaatse.
Geen reserve-uitrusting.
Beperkt operationeel na inzet.

Schoner:
O.b.v. Skaffeltea methodiek
Geen inzet AML ter plaatse
Vuile uitrusting geisoleerd retour
Geen reserveuitrusting.
Beperkt operationeel inzetbaar.
Geen bescherming weersinvloeden.

OZ
Bewustwording
Draagvlak
Inplementatie
Gedragsregels
Vrijblijvendheid?
Opleiden & Oefenen
Hygiene Protocol
MT
Behoefte aan
implementatieplan
Quickwins!
Logistiek
Huidige niveau logistiek AML:
Logistieke rondes.
Geen borging inzet AML bij ter plaatse inzet.
Alleen ademlucht.
Divers in 4 clusters.
Vier identieke eenheden qua materieel.
Afhankelijk van keuze:
Beschikbaarheid organiseren.
Middelen organiseren.
Meest doelmatige werkwijze onderzoeken.

Personeel
Indirecte vervuiling bij:
Repressie (onvoorzien)
Opleiden/oefenen (voorzien)

Niveau beheersmaatregelen:
AML volgend
Consequenties afhankelijk van keuze
Personeel
Middelen
Opties doelmatiger werken onderzoeken

Reiniging
Huidige reiniging/onderhoud in 4 clusters.
Capaciteit reiniging kleding?
Personeel gebaseerd op huidige hygiene.
Doorlooptijd reiniging in relatie middelen?

HUIDIG (+)
SCHONER
SCHOON
minimum
maximum
GRADATIES
VERVUILING
minimum
maximum
Actieve
Rol
Management
VOORAL
VOLGEND
IN PROCES
O.B.V.
RICHTING
Raming variant "schoon" (maximum)
€ 350.000,= / € 400.000,= (jaar)
Investeringen + Exploitatie

ADVIES WERKGROEP
Gefaseerd toewerken
naar de maximale
variant.

Anticiperen op landelijke ontwikkelingen
Uitwerken minimum
variant (huidig +).
2018
?
Eénduidige uitrusting:
bluskleding
helmen
Reserve bluskleding:
Alle personeel
Alleen beroepspersoneel
Afhankelijk van uitruk intensiteit

PLANNING
CONSEQUENTIES
Projectgroep
* 7-12-2015 Keuze MT brandweer (huidig+)
* 8-2-2016 Vaststellen Implementatieplan MT brandweer
* 11-2-2016 Eerste bijeenkomst gebruikersgroep
* 16-2-2016 Presentatie voor Ondernemingsraad
* 1-4-2016 Start "train-de trainer"
* 1-5-2016 Start opleiden posten en AML
* 1-7-2016 Werkwijze operationeel

brandweerpersoneel
presentatie OR 16 februari 2016
Full transcript