Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religionskunskap 1

No description
by

Emma Persson

on 25 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religionskunskap 1

Religionskunskap 1
Varför läser vi religionskunskap?
Ger en ökad förståelse för våra egna tankar men också andras, samt hur detta påverkar vårt samhälle och individer.

Genom att läsa religionskunskap kan vi utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.

Religionskunskapen ger oss kunskaper som är nödvändiga för att kunna möta och förstå andra människor med en annan livsåskådning än sin egen.

Livsåskådning, vad är det?
Alla har en livsåskådning, religiös eller icke-religiös

Påverkas av omgivningen och tiden vi lever i

Livsåskådningar, idéer och religioner tolkas och utövas på skilda sätt

Olika faktorer påverkar våra attityder

Vad formar vår livsåskådning?
Att kallas muslim, kristen eller buddhist säger inte särskilt mycket om individens livsåskådning.

Kultur påverkar också den egna livsåskådningen.


”Avgörande för din egen livsåskådning är hur du ser på den kultur och livsåskådning du växt upp med, vad du väljer att ta avstånd från och vad du väljer att ta till dig.”

Religion, vad är det?
Sökande efter svar kan leda till tro. Tro och vetande är inte samma sak, tron besvarar också de frågor som inte kan besvaras med vetenskap.

Allt och inget kan vara religion – det är svårt att sätta riktlinjer för vad en religion innehåller.

Några exempel på vad en religion brukar innehålla: Etik, social gemenskap, gudsuppfattning, världsuppfattning, människouppfattning, högtider och helighet.

Gemensamt för alla livsåskådningar
Tankar om livet, världen och människan.

Gemensamt för religioner och livsåskådningar är att de försöker ge svar på existentiella frågor.

Vad innehåller kursen?
Vi ska läsa om, analysera och jämföra religioner och livsåskådningar från olika perspektiv

Vi ska se till individen inom religionerna, hur påverkar religion och livsåskådning ens identitet

Vi ska läsa om relationen mellan religion och vetenskap

Vi ska läsa om etik och moral, samt analysera etiska frågor

Vad tänker du på när du hör begreppet religionskunskap?

Varför tror du att vi läser religionskunskap i skolan?
Matriser
Förmågor – vilka förmågor ni förväntas utveckla i religionskunskapen.
Kunskapskrav – mäter era förmågor och på vilken nivå ni uppnår dessa.

Vad innebär kunskapskraven?
E:
Enkla slutsatser = Eleven visar i stora drag förståelse.
Översiktlig beskrivning = Kort beskrivning som gör att läsaren förstår en del av texten.

C:
Utförlig beskrivning = Lång beskrivning som gör att läsaren förstår allting.
Välgrundade slutsatser = Texten är trovärdig. Eleven använder säkra och/eller flera källor för att bevisa.

A:
Utförlig och nyanserad beskrivning = Eleven beskriver omfattande och tar hänsyn till flera olika faktorer och perspektiv i sin text.
Faktorer = Saker som påverkar ämnet, exempelvis hur ekonomisk utveckling och kulturella faktorer kan påverka religionens inflytande.
Eleven är kritisk i sin beskrivning och försvarar sina argument samt ser till andras åsikter.
Komplexa slutsatser= Information som styrker (se välgrundade) arbetet samt egna åsikter som kopplas till materialet och ligger till grund för egna åsikter och slutsatser.
Full transcript