Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CAD-Q dagarna - FiH Sundsvalls Kommun

Nuläget - den problematik som förelåg innan vi gjorde upphandlingen och vad som triggade igång det hela. Förberedelse Metas utredning mm. Projektets mål och avgränsningar. Genomförandet, införandet av HyperDoc
by

Sofia Rosenlind

on 12 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CAD-Q dagarna - FiH Sundsvalls Kommun

FiH Sundsvalls kommun Portal+ är certifierad specialist på Microsoft SharePoint. Det är en kraftfull plattform för informationshantering inom Office- systemet. SharePoint gör det möjligt att skapa avancerade, specialanpassade IT-lösningar med standardiserad infrastruktur från Microsoft som grund. Det blir mycket kostnadseffektivt. Upphandling I förstudien gjordes antaganden och
utifrån dessa gjordes beräkningen på att
genomförandet av projektet
beräknas ge en besparing på
ca 2 500 000 kr per år. Vinster SUNDSVALL Norrlands 3:e största tätort
Ca 96 000 innevånare
Yta på ca 2700 hektar Sundsvalls kommun Service- och Teknikförvaltningen Fastighetsavdelningen Förvaltar ca 600 st objekt
Yta 707 000 m² BRA,
585 000 m² i egen ägo
122 000 m² inhyrda lokaler
Omsätter 710 miljoner kr/år
ca 75 st anställda Fakta
Fastighetsavdelningen MÅL HUVUDPROCESS Insikt Förbättringsområden Syftet Start Meta kontaktas och en förstudie påbörjas Genomgång av informations- och systemsamband
Workshops
Djupintervjuer Portalen Verksamhets-
system Ritningar Dokument Dokument navet Share-point DeDu Xpand Vitec Beslutsstöd Ekonomi-system Felanmälan Extra-
funktioner Arbets-
bok Kontakt-
listor Tillvägagångssätt "öka kundnyttan och sänka kostnaderna" Vår bedömning är att ledning och medarbetarna
har en tydlig ”sjukdomsinsikt” och är mogna för en satsning av denna dignitet men också att det behövs
en betydande ansträngning för att
lyckas med satsningen. Kundens första val
Professionell förvaltning
Attraktiv arbetsgivare Cad-Qs grafiska verksamhetsstöd för förvaltare är unikt genom att det integrerar ritningen/modellen med övriga system för hyror, drift, underhåll, städ och ekonomi med mera. HyperDoc Hyresavtal (från insit)
Serviceavtal
Garantier
Energideklarationer
Myndighet; OVK, Hissar, Elrevision m.m.
Miljö; Radon, Asbest, PCB m.m. Alla protokoll och avtal som hör till ett objekt;
Sharepoint "Superexcellista"
Uppgifter kopplade till ett objekt, styrsystem, larmsystem, årtal osv. Möjlighet att göra noteringar kopplade till ett objekt FastighetsInformationsHantering Oberoende konsult som levererar projektledning
inom områdena verksamhetsutveckling och informationshantering
Full transcript