Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DNA Biyosensörü Tasarımında Enzimle İşaretleme Yöntemlerinin Kullanılması

No description
by

Faruk Can

on 9 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DNA Biyosensörü Tasarımında Enzimle İşaretleme Yöntemlerinin Kullanılması

DNA Biyosensörü Tasarımında
Enzimle İşaretleme Yöntemlerinin Kullanılması
Faruk CAN
Danışman: Prof. Dr. Elif ERHAN
G.Y.T.E. Çevre Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Tezi
GEREÇ VE YÖNTEMLER
A
T
G
C
G
C
HEDEFLER
Kısaca Biyosensörler
SONUÇLAR
DEĞERLENDİRME
ARAŞTIRMA BULGULARI
Elektrokimyasal DNA biyosensörlerinin tasarımında
termodinamik bir yaklaşımın
denenmesi.
Bu yaklaşımın seçilen
enzim işaretleme yöntemi
ile uyumluluğunun araştırılması.
Elde edilen biyosensör sinyalinin güçlendirilmesi.
ÇEVRESEL İZLEMEDE
BİYOSENSÖRLER
Termodinamik yaklaşımın ele alınışı
Reaksiyon 1
:
Katlanmamış probun (Pu) erişilebilir hedef bölgeyle (Ru) hibridizasyonu.
Reaksiyon 2
:
Kendi üzerine katlı probun (Pf) erişilebilir hale gelmek üzere açık duruma gelmesi (Pu).
Reaksiyon 3
: Kendi üzerine katlı hedef bölgenin (Rf) erişilebilir hale gelmek üzere açık duruma gelmesi (Ru).
Streptavidin/biyotin etkileşimine dayalı enzim işaretleme
yönteminin kullanıldığı Elektrokimyasal DNA Biyosensörü
Floresan
in situ
hibridizasyon
Enzim İşaretleme Yöntemi Kullanılarak Elektrokimyasal DNA Biyosensör Tasarımı
Elektrot yüzeyindeki prob yoğunluğu ve seyrelme ajanına oranının belirlenmesi
Prob immobilizasyon süresinin belirlenmesi
Hibridizasyon süresinin belirlenmesi
Probların karşılaştırılması
Floresan

in situ
hibridizasyon görüntüleri
Çevre Mühendisliği Bölümleri Laboratuvarlarında çevresel izleme teknikleri açısından, önemli türlerin doğru ve hızlı bir şekilde tespitinde kullanılmakta olan
elektrokimyasal DNA biyosensörü
uygulamalarının başlatılması ve yaygınlaştırılması.
Bu tez kapsamında özellikle Çevre Mühendisliği açısından önemli türlerin doğru ve hızlı bir şekilde tespitinde kullanılabilecek elektrokimyasal DNA biyosensörü uygulamalarına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kullanılmakta olan moleküler tekniklerin ele alınış şeklinde bir anlayış değişikliğinin yerleşmesini sağlayacak ipuçları taşımaktadır.
Tasarlanan problar için -13 ila -15 kcal/mol serbest enerji aralığı dikkate alınmıştır.
Ölçüm yöntemi olarak streptavidin/biyotin etkileşimine dayalı enzim işaretleme tekniği kullanılmıştır.
Uygulama aşamalarında ölçüm yönteminden kaynaklanan mekanik ve morfolojik parametrelerin, termodinamik kriterlerin önüne geçebileceği görülmüştür.
%RSD; P1 = 30.9, P2 = 15, P3 = 8.6 olarak elde edilmiştir.
Prob immobilizasyonu için minimum 10 saatlik bir inkübasyon gereklidir.
Hibridizasyon süresi 2 saat yeterli gelmektedir.
Elektrot yüzeyindeki prob dağılımı ne çok yoğun, ne de çok az olmalıdır.
Probların hibritleşme etkinliği FISH yöntemiylede başarılı bir şekilde test edilmiş.
Bu tez çalışması sonucunda elektrokimyasal DNA biyosensörü ölçümlerinde termodinamik yaklaşımla tasarlanmış probların uygulanabilirliği gösterilmiştir. Elde edilen bulgular bu yaklaşımın elektrokimyasal DNA biyosensörü ölçümlerine girmeden önce kullanılması planlanan ölçüm yöntemiyle uyumlu hale getirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, elektrokimyasal biyosensörlerin hibridizasyon verimini önceden tahmin etmeye yönelik termodinamik modellerin geliştirilmesine ışık tutmaktadır.
Full transcript