Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

REWOLUCJA W ANGLII

No description
by

Klaudia Ogrodniczek

on 8 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of REWOLUCJA W ANGLII

Wilhelm III Orański
Historia każdej rewolucji jest historią powolnego procesu myślenia hołoty. Kiedy hołota w końcu dowiaduje się, jak jest liczna, wtedy zaczyna się zastanawiać, co z tym fantem zrobić.
~ Jacek Piekara
Jakub I i Karol I
Anglia monarchią parlamentarną
Armia Nowego Wzoru
Olivera Cromwella
1640-1660
Wiek XVII
£1.25

Przyczyny
Geneza rewolucji angielskiej
z wyroku poddanych
Stracenie Karola I - 27.01.1649
1. Gospodarcze
a) upowszechnianie się gospodarki rynkowej,
b) wzrost znaczenia burżuazji spowodowany poszerzaniem angielskiego imperium kolonialnego oraz rozwojem przemysłu, handlu i nowoczesnego rolnictwa na południu i wschodzie

2. Społeczne
a) rządy Stuartów - nadmiernie uciążliwa władza króla napotykała na powszechny opór ze strony społeczeństwa
b) dążenie burżuazji i nowej szlachty (gentry) do likwidacji pozostałości ustroju feudalnego
c) natężenie konfliktów religijnych pomiędzy różnymi grupami wyznaniowymi
d) pojawienie się licznej grupy wolnych pracowników najemnych w miastach (proletariatu)
REWOLUCJA W ANGLII
Proces rozpoczął się 20 stycznia 1649 roku. Król odmówił uczestniczenia w nim twierdząc, iż Parlament nie ma prawa sądzić monarchy. Liczył, że jego autorytet powstrzyma członków komisji przed radykalnymi działaniami. Przeliczył się. Komisja uznała, że żaden człowiek nie znajduje się ponad prawem. Trzy razy wzywano króla, aby stawił się przed sądem, ale Karol za każdym razem odmawiał. W końcu, 27 stycznia 1649 roku król został skazany na śmierć, a dwa dni później 59 członków komisji złożyło swoje podpisy pod wyrokiem skazującym na śmierć tyrana, zdrajcę i wroga ludu, Karola Stuarta.
Skutki rewolucji angielskiej
- powstanie pierwszego w swoim rodzaju państwa demokracji parlamentarnej, w którym dominującą grupa była burżuazja,
- powstanie warunków do powolnego kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego i liberalizacji ordynacji wyborczej opartej początkowo na wysokim cenzusie majątkowym,
- usankcjonowanie nowych i dynamicznie rozwijających się stosunków kapitalistycznych - istotny czynnik budowania Imperium Brytyjskiego,
- Anglia wzorem monarchii parlamentarnej
Klaudia Ogrodniczek
Katarzyna Szpartaluk-Kozak
Full transcript