Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Memperkasakan TVET Di Malaysia

Orientation
by

nuur fatimah

on 16 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Memperkasakan TVET Di Malaysia

MEMPERKASAKAN TVET DI MALAYSIA
CADANGAN PELAKSANAAN DALAM MEMPERKASAKAN TVET DI MALAYSIA
PENGENALAN
KUMPULAN 11

NORSYUHADA BINTI YUSOFF (CB150090)
NUUR FATIMAH BINTI ISMAIL (DB150194)
NURULNADIAH BINTI AWALUDDIN (DB150001)Vokasional membawa maksud usaha sesebuah organisasi itu bagi melahirkan pelajar yang mempunyai ilmu pengetahuan, kemahiran asas dan juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pekerja mahir pada suatu hari nanti (Laugho & Lillis,1988).
SEJARAH DAN PENUBUHAN TVET DI MALAYSIA
PERANAN DAN FUNGSI TVET DI MALAYSIA
KEBAIKKAN TVET TERHADAP MASYARAKAT
Semasa belajar elakkan berkasih-kasih,
Itu sahaja dari kami Sekian Terima Kasih.
Membolehkan graduan terus bersaing dalam pasaran pekerjaan
1) Pentadbiran TVET Yang Tidak Selaras
Sebuah sistem pendidikan yang menyediakan pelbagai latihan khusus untuk kemahiran-kemahiran teknikal terutamanya dan beberapa kemahiran yang lain.
1. Melahirkan pekerja yang mahir untuk memenuhi permintaan terhadap tenaga pekerja teknikal dan vokasional terutamanya kumpulan mahir dan separa mahir

2. Meningkatkan produktivi tenaga kerja mahir di negara kita, jumlah pekerja asing yang semakin meningkat di negara kita juga dapat dikurangkan.

3. Memastikan pertumbuhan dalam ekonomi dan industri Malaysia.

Mengurangkan kadar keciciran pelajar
Melahirkan modal insan yang berkualiti
Menyediakan keseimbangan diantara kemahiran umum dan khusus
Diperkenalkan dalam tempoh pra-kemerdekaan
Bermula dengan penubuhan Sekolah Perdagangan di Kuala Lumpur pada tahun 1926 khas kepada golongan belia.
Tahun 1930, sekolah ini telah berkembang ke Ipoh, Johor Bahru dan ditubuhkan di Pulau Pinang pada tahun 1932.
Sekolah ini pada asasnya melatih :
asas-asas pertukangan
membaiki jentera
pendawaian elektrik dan pembinaan bangunan dengan tiga tahun kursus yang ditawarkan.
Selepas kemerdekaan, kerajaan mula memberi perhatian yang sangat besar pada TVET, yang dinyatakan dari Rancangan Malaysia Pertama 1965-1970 Rancangan Malaysia Kesepuluh 2010-2015.
Fungsi utama sekolah vokasional adalah untuk membekalkan juruteknik mahir, tukang dan tukang amat diperlukan oleh sektor pertanian, industri dan komersial dalam ekonomi.
Penubuhan institusi TVET tidak terhad kepada sekolah-sekolah vokasional sahaja.
Pada akhir 1990, bilangan pelajar yang memasuki sekolah teknik dan vokasional semakin meningkat.
Tahun 1995, terdapat beberapa perubahan dalam sistem TVET yang termasuk perubahan dalam penstrukturan semula dan menaik taraf 69 sekolah menengah vokasional (SMV) ke sekolah teknik (SMT).

ISU DAN CABARAN TVET
Usaha mengarusperdana TVET telah berjaya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa cabaran yang perlu ditangani.
Antara cabarannya adalah :
Pelaksanaan akreditasi program TVET oleh dua agensi yang berbeza.MQA & KPM dan menimbulkan keraguan pihak industri dan awam berhubung kualiti program serta sistem persijilan.
2. Sistem Penyampaian Yang Tidak Bersepadu
Dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan, universiti, pusat pembangunan kemahiran negeri, dan institusi swasta.

Terdapat juga 525 institusi latihan di bawah 7 kementerian :

1) Kementerian Sumber Manusia (KSM)
2) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
3) Kementeran Belia dan Sukan (KBS)
4) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)
5) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MoA)
6) Kementerian Kerja Raya (KKR)
7) Kementerian Pertahanan (MINDEF)

i. Memantapkan Sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional
para guru dan pendidik perlulah meningkatkan lagi kemahiran mereka

ii. Perkukuhkan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional
Kurikulum pendidikan teknik dan vokasional haruslah mampu untuk menghubung-jalinkan elemen ICT, inovasi dan kreativiti.

iii. Hubungan Kerjasama Antarabangsa
menjalinkan hubungan dengan sekolah cemerlang di luar negara melalui aktiviti seperti pertukaran pelajar, pertukaran tenaga pengajar, perkongsian pintar, program berkembar

iv. Pendidikan Teknik dari Tingkatan satu.
Memberikan pendedahan awal kepada pelajar selama tiga tahun persekolahan sebelum memasuki ke tahun empat persekolahan dimana mereka perlu memilih bidang yang diminati mengikut kebolehan mereka.

v. Mewujudkan Piawaian Bagi Program Kemahiran
Menyediakan piawaian yang menyeluruh di samping mengambil kira perbezaan di antara industri-industri dan lokasi mereka.

vi. Meningkatkan bilangan Sekolah dan Institut Kemahiran.
Memberi peluang kepada lebih ramai pelajar yang tercicir untuk mengikuti aliran teknik dan vokasional.
Membantu mengatasi masalah keciciran pelajar di sekolah serta dapat menjamin kualiti tenaga kerja yang akan dihasilkan bagi menguruskan organisasi dan perkhidmatan pada masa hadapan.


Kesimpulannya, bagi melahirkan pekerja atau graduan yang berkemahiran tinggi dalam penggunaan sistem TVET ini memainkan peranan penting di Malaysia kerana pendidikan vokasional haruslah berhadapan dengan beberapa cabaran agar dapat diperkasakan demi memastikan pengurusan organisasi dan perkhidmatan di Malaysia dapat memenuhi matlamat negara menjelang wawasan 2020.

Namun begitu, dengan persaingan yang akan dihadapi pada tahun-tahun akan datang khususnya dalam kegawatan ekonomi yang melanda negara kini, tenaga manusia yang bakal dilahirkan oleh pendidikan teknik dan vokasional haruslah mempunyai daya saingan dan peka kepada perubahan yang berlaku sekelilingnya.
Full transcript