Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Haptotherapie tactvol tasten naar treffende taal

Ik praat vaak in beelden en spring hierbij van de hak op de tak. Ik hoop aan duidelijkheid te winnen nu de ontvanger het tempo tussen de stappen zelf kan bepalen
by

leo mulder

on 4 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Haptotherapie tactvol tasten naar treffende taal

tactvol tasten
naar
treffende taal

(cc) photo by theaucitron on Flickr
substantieel
relationeel
digitaal
automatisering
individualisering
informatisering
theorie
praktijk
kennis
vaardig-
heden
verrichtingen
ervaring
vaardig
heden
attitudes
vermogen tot
informeren
het lichaam als biomechanisch instrument om de theorie in praktijk te brengen
het lichaam als
communicatie-medium om relaties te leggen
het lichaam als gegevensopslag voor sociale bewegingen
Babylon Disco vs. Disco Babylon
Daniel Richter 1999

attitude
Op geleide van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
patroonherkenning in zes dimensies
verstoorde
affectmotorische
patronen
cognitieve en
bijkomende gebreken
ASS, ADHD, PTSS, BSS
verstoorde
hechtings
patronen
verstoorde
sociale
patronen
beschutte
omgeving
ONVOORWAARDELIJKE
VERTROUWENSBAND
ons lichaam is een USB-stick
met een gigantisch opslagvermogen
the medium is the message
ons lichaam is een zeer ingewikkeld
apparaat
een vakman onderscheidt zich
van een leek door het vermogen
tot patroonherkenning
op zijn vakgebied
het vermogen tot patroonherkenning
ontwikkelt zich in het cyclisch herhalen
van vijf activiteiten
het leerproces is te beschouwen als belichamen: het neuronaal programmeren van de vakspecifieke patronen waarmee de meester vakman zijn professioneel handelen gestalte geeft
je leert vooral van het maken van fouten en van elkaar
dit leerproces vraagt ongeveer 10.000 uur ingrijpervaring in de praktijk.
Dat betekent 7 jaar lang 32 uur per week collegiaal en met client(systemen) werken
De kleuren en vormen in dit schilderij en vooral ook de positie en gelaagdheid waarin zij het doek vullen, brengen mijn beleving van het vakgebied haptotherapie in beeld. De donkere lijn die van links onder naar rechtsboven kronkelt, splitst het beeld in twee dimensies. Links wekt dit de indruk van een hoofd dat naar rechts kijkt. In de ruimte rechts van de lijn zie ik iemand, naar links gewend, in een achterovergekantelde kuipstoel zitten.
Hierin herken ik het krachtenveld waarin ik werk: de belevings ruimte van de haptotherapeut links en die van de basaal onveilige client rechts . Hiermee doel ik op mensen die door ernstige meervoudige fundamentele beperkingen (verstandelijk, lichamelijk, psychiatrisch) zeer emotioneel reageren op relatief geringe spanning. De intensieve ondersteuning van deze mensen brengt een spanningsveld te weeg waarin ik al meer dan 33 jaar als haptotherapeut bijdraag aan de kwaliteit van de verbindingen van mens tot mens.

Het schilderij Babylon Disco komt overeen met mijn beeld van de spraakverwarring die ik ervaar als ik mijn werk onder woorden wil brengen. Zowel naar cliënten, als naar de mensen die hen ondersteunen en ook naar collega therapeuten merk ik dat gevoelens 'die het hem doen' snel onder de woorden bedolven worden.
Toen Daniel Richter gevraagd werd wat hij dacht toen hij die dikke poepbruine kronkellijn over de bonte vormen schilderde, wist hij het nog precies: 'Ik vroeg mij toen net af of ik in de biowinkel of in de supermarkt tomaten voor het middagmaal zou gaan halen'.
Creatief professioneel handelen verloopt klaarblijkelijk autonoom en los van sturende gedachten.
Een vakman onderscheidt zich van een leek door zijn vermogen tot het herkennen van en reageren in vakspecifieke patronen. Voor de haptotherapeut zijn dit dus patronen in de gevoelsmatige interacties tussen mensen.
Om het risico te beperken deze gevoelsmatige interacties onder woorden te bedelven gebruik ik naast (de kleuren en vormen in) het schilderij ook de zes regenboogkleuren. Dit om, in de hierin geplaatste dia's, onder alle gebruikte woorden ook de onderliggende gevoelens in beeld te houden

De ster van het vakmanschap

K = f; I

×
(
e+v+a
)
Het effect f van Kennis is het produkt van I

(het vermogen tot informatie-uitwisseling)
vermenigvuldigt

met de verzameling eva's
(ervaring en vaardigheden en attitudes)
De inzet van de kleuren
van de regenboog met elk
hun karakteristieke betekenis doet (ver)wonderen in de gezamenlijke BEELDVORMING
Het gaat hierbij niet om het symbolische gebruik van kleuren maar om hun karakter.
In China spreekt men vele talen maar gebruikt elke taal hetzelfde karakter als men over trees, arbres, Bäume srzewa, ağaçlar, alberi, träd ofwel bomen spreekt
Voelen kan iedereen maar ieder individu geeft met zijn eigen woorden en vooral beelden zijn gevoel gestalte
Het vraagt veel tasten en tact als twee mensen een intense gevoelsbeleving willen delen.
Als 150 haptotherapeuten de beleving van hun vak willen delen lijkt dit snel op samen bouwen aan een toren van Babel op een veldmanslatijnen fundament
Information Overload

Information overload is te vergelijken is met sensory overload (zintuiglijke overbelasting), een begrip dat reeds in de jaren 1950 werd geïntroduceerd. Het veroorzaakt net als een een overbelasting van de zintuigen desoriëntatie en een gebrek aan responsiviteit
Er zijn vier polen, fundamentele gebieden,
waarop we ons van IETS bewust kunnen worden.
twee rationele;
voelen; HOE iets is
of
denken; WAT iets is
en twee irrationele;
perceptie ; DAT iets is
,
intuitie HOE iets gaat
bij aandacht voor een pool (ons licht laten schijnen op) worden we deze bewust,
de twee naastliggende zijn voorbewust (in de schaduw )
en de tegenoverliggende onbewust (in het donker)
tactvol tasten naar treffende taal
Haptotherapie;
Haptotherapie
tast en intuitie verbindt gevoel met verstand
Tast en perceptie verbindt het gevoel met het verstand
een tastend netwerk verbindt voelende mensen
Frans Veldman sr
Annne Jan van Minnen
Ted Troost
de kunst van het verbinden
Haptonomie
denken over voelen blijft tasten in het duister

een gevoel wordt onder woorden bedolven
KLEUREN VERBINDEN
( associeren) ONS, ONDER DE TALIGE SPRAAKVERWARRING
TAST
TACT
FANTAST
TACTIEK
KLEUREN KARAKTERISEREN
ONTPLOOIINGSKANSEN
bewustzijn zet een bepaald aspect (iets) van de realiteit in het licht. We kunnen ons licht, rationeel, op iets richten maar ook spontaan ,dus irrationeel, door iets
verlicht worden
de haptonomische spraakverwarring
elke tijd zijn eigen lichaamsbeeld
1950
1970
1990
Lichaam: Het individu reageert fysiek emotioneel op indrukken.
Hart: het individu bepaalt zelf een rol die past bij zijn / haar fysiek emotionele basishouding en de sociale eisen en mogelijkheden
is de integrale, “existentiële” tonus, die zowel de spiertonus, spanningstoestand weefsels, evenals de psychotonus omvat.
Is de exponent van het gevoelsleven van de mens.
(extentus insensus).
dominantie van het rationele intellect, controle van het gevoel, onderdrukking van het gemoed.
de mens kan autonoom en communicatief binnen het sociaalmaatschappelijk
verkeer functioneren, geeft blijk van zelfvertrouwen en zekerheid in gedrag en handelingen, basispresentie is aanwezig, gekenmerkt door soepelheid en doelmatigheid, geen overheersing door het intellect
(extentus rationalis).
De representatietonus
een open, transparante, ontgrensde zijnswijze , basispresentie is aanwezig, er is een afwezigheid van afweerreacties, in staat tot affectief nabijheidscontact, Vrij in zichzelf en laat de ander vrij.
(extentus affectus)
een affectieve zijnskunst, die zich onderscheidt door een open, co-existentieel menselijk samenzijn, een saamhorigheidsgevoel, dat een beroep doet op de menselijke mogelijkheid zich één te voelen met de ander in een diepe gevoelsbeleefde overeenstemming
(extentus concentus).
De bewegingen ontstaan op natuurlijke wijze aan de basis en worden niet cerebraal gedirigeerd of gedomineerd, zijn vrij van rigiditeit.
Vanuit de basispresentie gaan rede en affectiviteit samen en representeren zich in de wereld met een eigen authenticiteit. Een mens toont zo een ontmoetingsbereidheid, die onbevangen kan zijn in veiligheid en vertrouwen.
De haptonomische Basispresentie
bewustzijn van de denk/voel verbinding via percepties verduistert de intuitie. Je merkt dan wel dat er verbinding is, maar bent blind voor hoe het gaat ( wat je ermee aanricht!)
bewustzijn van de denk/voel verbinding via intuïties verduistert de perceptie. Je merkt dan wel hoe het gaat, maar tast in het duister om de rol die je hierin speelt concreet te beschrijven of in beeld te brengen
Aantal ADHD-recepten en leeftijd van 2006-2011
In 2011 > 1.000.000
per halfjaar!
desorientatie
gebrek
aan responsiviteit
Information Overload
hufterigheid en gevoel in de knoop
leidt tot
2000
2010
vooral jongens
rond de tien!
Verstandelijk Gehandicapten
zijn de

basaal onveiligste mensen.
Soortgelijke extreme stijgingen zie je ook bij
ASS, ADHD, PTSS, HSP, hechtingstoornissen.
de werkruimte en de instrumenten van de haptonomische vakman
Social media gaan onze relaties met de client voorgoed veranderen. We bevinden ons in het tijdperk van de interactie. De client, consument, wil de dialoog met de therapie en de therapeut kunnen aangaan en zich hiermee kunnen identificeren door het ‘leuk te vinden’ of te ‘liken’ of ‘lid te worden’. Sociale media bieden de mogelijkheid om het gevoel van ‘dichtbijheid’ met de client te creëren
drie luiken in de haptonomie?
Geest; het individu reageert emotioneel op sociale impulsen en ontdekt zijn eigen aardigheden (zich zelf).
aanraken; je eigen ruimte met die van iets of iemand in contact brengen
tasten; de hoedanigheid waarnemen van iets dat, of iemand die je raakt
Voelen; bewust zijn van een gevoel
zintuigen zijn de voetjes van de ziel.
Tast is het instrument van de haptonomie
Symbolen zijn het lichaam van de cultuur
pleeg de interventie zo ver mogelijk van de client af
maximale
toenadering
met behoud van
distantie
respect is erkenning van het anders zijn van de ander
Balans tussen
betrokkenheid
en
verbondenheid
lichaam
geest
hart
ziel
differentiatie
autonomie
tastend contact in de intieme ruimte met de dichtbij zintuigen;
bewegingszin, huid en evenwicht.
met deze regenboogschaal kan een analfabetische leek in korte tijd zes spanningsniveau's onderscheiden
in de eerste 18 maanden banen affectmotorische patronen zich in een individuele vorm. Deze eigen aardig heid karakteriseert ons fysiek emotionele contactgedrag
In je verworven balans
op eigen benen
zelf de wereld verkennen
een stemming is een emotionele toestand van enigszins duurzame aard. Van de vele stemmingen blijken de vier B's het gemakkelijkst te herkennen. Bij progressie verloopt de overgang linksom bij regressie rechtsom
na respectvol afstemmen, (toestemming krijgen en instemming vinden) groeit er een fysiek-emotioneel contactbasis.
v
Hierop kan veilig aan de
persoonlijke relatie gebouwd worden
AUTONOMIE
VERBONDENHEID
VUJANDIG
VRIENDELIJK
De interactie-stijl op een bepaalde stemming kan in vier kwadranten getypeerd worden.
15% van de mensen ontwikkelt veiligheid op een fysieke basis met vreemde emotionele contactpatronen
17% verliest zich in het doen
8,5% klampt zich aan elke haven vast
60% gedraagt zich veilig gehecht
op geleide van de SAAB kun je affectief gedrag waarderen in een schaal van 1-10 die dus elk basisschool kind kan invullen
op geleide van de SASB kan het sociale gedrag getypeerd worden met een ABCD en een + of -. Dit om de mate van afsluiten, begrenzen, combineren of differentieren te waarderen
ITH
samen bouwen
aan vertrouwen
De ontwikkeling van de persoonlijke ruimte
gevuld met gevoelens en gedachten hoe en wat je bent in relatie met andere mensen
psycho-sociaal zekerheid verwerven
gedesorienteerd hechtingsgedarg
Present worden, zijn en blijven in de sociale ruimte
Elk individu is een vat vol tegenstrijdigheden op zoek naar de ideale ander. iemand die het ontbrekende stukje uit je eigen puzzel voorhanden heeft
de onderliggende sociaal emotionele ontwikkeling
biedt zicht op kwetsbare en sterke punten
en bepaalt de communicatieve beinvloedingsmogelijkheden
een groep gelijkgestemden biedt veiligheid, vertrouwen en tempert onzekerheid
Vindt je eigen sociale kleur
welke psychosociale bewegingen laten je hart zingen?
voelnet.nl
De verbindingsmogelijkheden zijn fysiek gelegd
vele mensen tasten naar een zinvolle verbinding
een vakkundig beheerd netwerk verbindt de vraag en het aanbod op de naarstig tastende markt voor beeldende non verbale informatie
voelnet.nl
gedeelde smart
is halve smart
intuitieve interface

fysiek
-emotioneel
relationeel
psycho
-sociaal
stressverloop in beeld
stemming

/
stijl
verloop
strategisch verloop
De ster van de ondersteuningsvragen
haptonomen aller scholen verbindt u
je kunt de eeuwigheid evenwichtig aanvaarden als je door kon geven wat je ingegeven kreeg
identiteit
generatief
Elke ruimte heeft zijn eigen cultuur en kent zijn eigen typerende taal. Taal is het lichaam van een cultuur en schept dus positionerings- en bewegingsmogelijkheden in de, door deze cultuur bepaalde, ruimte
Tasten is het vermogen om een innerlijk beeld te vormen van een zintuiglijke indruk
sommige zintuiglijke indrukken brengen emoties te weeg. Een emotie is een specifiek veroorzaakte tijdelijke verandering in de fysiologische toestand van een organisme
sommige emoties leiden tot een gevoel.
De kortdurende verandering wordt dan innerlijke gerepresenteerd in de vorm van neuronale patronen en de daaruit voortvloeiende voorstellingen
We tasten met een aantal verschillende combinaties van zintuigen waarvan de samenstelling het ontwikkelingsniveau typeert.
Stress is een belangrijke oorzaak voor regressie = terugvallen op een primitiever communicatieniveau. We zien dan dat mensen niet meer communiceren met symbolen maar, in plaats daarvan, elkaar gaan aftasten. En hierbij de indrukken non verbaal met elkaar uitwisselen, soms zonder besef van de impact hiervan.
de haptische ontwikkeling wordt in ruimtelijke termen beschreven en doorloopt drie typerende fasen
In navolging van Merleau Ponty's opvattingen over preceptie en ruimtelijke presentie is het 'ruimtelijk' tasten, van fenomenaal belang
een soortgelijk ontwikkelings verloop zie je bij Veldmans tijdgenoot, de zeeuwse filosoof A. Cornelis. In zijn " logica van het gevoel" beschrijft hij de sturende kracht van emoties op sociaal maatschappelijk gebied
Dit fysiek emotionele procesverloop komt hierboven vier keer terug in de ontwikkeling van:
veiligheid in de intieme ruimte
vertrouwen in de persoonlijke ruimte
zekerheid in de sociale ruimte
wijsheid in de maatschappelijke ruimte
reflectie op instinctief gedrag
reflectie op associatief gedrag
dit holistische model ordent fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gedrag. Het geheel ontleent kenmerken aan de samenstellende delen, maar ook aan de samenhang of ordening van die delen en hun interactie.
in 20 jaar; stijging van 600% !
fysiek
emotioneel
cognitief
Als er geen overeenstemming is tussen cognitieve en emotionele drijfveren raakt iemands zelf in de knoop
Door aanraken en tasten biedt haptotherapie clienten veilige ruimte om uit de knoop te komen
wijsheid is het antwoord op de vraag;
wat bezielt je?
gedeelde vreugde
verdubbelt het plezier
leerling
gezel
meester
groot
meester
voelnet.nl
Het effect van intervisie wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van informatie-uitwisseling tussen de participerende haptotherapeuten
nu nog ruimte creeren voor
het merken, uiten en delen
van emoties en gevoelens
Een tastend netwerk verbindt voelende mensen (Ted Troost)
COM
PASSIE
Full transcript