Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NAH op weg naar werk Urecht 10 okt 2013

hersenletselcongres
by

coen van bennekom

on 5 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NAH op weg naar werk Urecht 10 okt 2013

maatschappelijke participatie
re-integratieketen
acute fase
aan het werk
revalidatiefase
re-integratie
fase
NAH
neuroloog
(neuro)chirurg
revalidatiearts
revalidatiefase
revalidatieteam
bedrijfsarts
werkgever
re-integratiecoordinator
re-integratiefase
werkgever
bedrijfsarts
verzekeringsarts
arbeidsdeskundige
jobcoach
bedrijfsarts
werkgever
huisarts
NAH OP WEG NAAR WERK
vraag aan het zorgveld
Incidentiecijfers 80-100.000/jaar
Prevalentie van 500.000 < 65 jr (3%)
20.000 NAH/jaar (19-65 jaar)
alle behandelend artsen medeverantwoordelijk voor re-integratie
arbocuratieve samenwerking (incl. patiënt)
kennis (onzichtbare gevolgen)
implicaties voor re-integratieproject
logistieke uitdaging: optimaal benutten twee jaar
toeleiders naar arbeid

CVA
contusio/commotio cerebri
anoxie (reanimatie/neardrowning
encefalitis (HSV)
tumoren
NED TIJDSCHR GENEESKD 3 DECEMBER;155(48);2182-2188
werk draagt bij aan gezondheid

WVP (2002)
WIA (2005)

Vermoeidheid
Executieve functietraining
Geheugencompensatiestrategieën
Timepressure management
Acceptatie/verwerking
Neglect
Gedragsmodificatie
Omgaan met NAH – gericht op de omgeving -
Werktraining (bv. omgaan met arbeidsgerelateerde stressfacoren)
behandelmodules binnen (cognitieve) revalidatie
arbeidsgerelateerde revalidatie
regeerakkoord: Aan het werk!
Opbouw dossier
Zorgvuldige re-integratie
Maximale ondersteuning/aansturing
Optimaliseren communicatie
Inzichtverhogend tav beperkingen
Keuze 1e of 2e spoor
Meer regie als bedrijfsarts
Voordelen inzetten jobcoach
tijdens re-integratie
Persoonlijke ontwikkeling: bevorderen zelfbeheersing, leren omgaan met stress, vergroten zelfkennis
Ontwikkeling werknemersvaardigheden
Verbeteren werkhouding/werkritme, verbeteren werktempo, aanleren praktische werkzaamheden
Werkomgeving taakafbakening (plus communicatie daarover met collega’s), introductie medewerker bij collega’s, bevorderen collegiale omgang
Loopbaanperspectief, verkenning groeimogelijkheden, uitbreiden takenpakket
Begeleidingsplan
Begeleiding op de werkvloer
Individuele begeleiding van de cliënt doel:
Werknemer kan uiteindelijk zelfstandig de functie uitvoeren
objectief verslag wanneer eigen werk niet meer mogelijk blijkt
Wat is jobcoaching?

UWV betaalt: inzetbaar reeds in de 1e twee jaar van ziekte
Werkgever betaalt
Tegenpartij betaalt
Financiering
Signalering tijdens revalidatie (problematiek en/of karakter van de cliënt)
Cliënten die zelfstandig hun functie uit moeten oefenen
Oorspronkelijk na letsel ‘geen problemen’ daarna frequent ziekteverzuim
Bij start nieuwe functie
Wanneer overwegen om jobcoach in te zetten?
Vaak voorkomende redenen inzet:
Voorkomen overbelasting (grenshantering)
Inzicht verkrijgen in eigen mogelijkheden ten aanzien van werk
Sociale werkomgeving voorlichting geven over NAH
Haalbaarheid in kaart brengen
Objectieve gesprekspartner m.b.t. evaluaties
Ondersteuning bieden om de aangeleerde strategieën in werksituatie toe te passen
Adviezen op welke manier werkomgeving aan te passen, zodat beperkingen minder op de voorgrond aanwezig zijn
inzetten jobcoach
Non-prognostic factors

Negative prognostic factors

Positive prognostic factors

Non-traumatic ABI:
After 2 years: 39% (35-45%)

Traumatic ABI:
After 2 years: 41% (31-42%)

Pooled results RTW

Results search strategy


How many people return to work after ABI?

What are the prognostic and non-prognostic factors of return to work (RTW)?

Research questions

Non-traumatic / traumatic

0 / 1

2 / 0

0 / 1

1 / 9

2 / 2

1 / 0

Included studies RQ2

RTW within 2 years possible for 40% of the people after ABI

No prognostic factors indicating how to change process of vocational rehabilitation

Weak evidence positive prognostic value of the ability to perform activities of daily living

van Velzen, Brain Injury, 2009
Conclusions

0 / 0

Prognose
Gevolgen

Impulsiviteit/ontremming (RH-CVA)

Verminderd initiatief

Egocentrisch aandachtvragend gedrag

AgressiviteitGEDRAGSSTOORNISSEN


Taakgerichte aandacht

Volgehouden aandacht

Verdeelde aandacht

ATTENTIE

Emotionele labiliteit (dwanghuilen)
Depressiviteit
Angst
Prikkelbaarheid
Affectvervlakking (RH-CVA)
Verminderd gevoel voor sociale situaties (RH-CVA)
‘Verwerkingsproblematiek

’EMOTIONELE’ STOORNISSEN

VERBAAL / VISUEEL/...

Opnemen
Vasthouden
Reproduceren
Herkennen

GEHEUGEN


Planning en organisatie
Initiatiefname
Zelfcontrole en zelfcorrectie
Ziekte-inzicht (met name na RH-CVA)
Cognitieve flexibiliteit
Zelfinhibitie

EXECUTIEVE STOORNISSEN


Meer tijd nodig bij
- opnemen
- verwerken
- reproduceren/herkennen

Mogelijke gevolgen o.a.:
- traagheid in handelen en denken
- geheugenproblemen
- vermoeidheid

TEMPO VAN INFORMATIEVERWERKING

68% (Ingles, 1999), na twee jaar nog 51%
(v/d Werf, 2001)

Ervaren als één van de zwaarste gevolgen van het CVA.

Veel onbegrip bij omgeving

VERMOEIDHEID


SOMATISCHE STOORNISSEN zichtbaar


COGNITIEVE STOORNISSEN


EMOTIONELE STOORNISSEN onzichtbaar


GEDRAGSSTOORNISSEN


GEVOLGEN VAN NAH


Coen van Bennekom
- revalidatiearts Heliomare
- bijzonder hoogleraar arbeid en revalidatie
Coronel Instituut AMCFasen AGR

Revalidant, werkgever en bedrijfsarts kunnen samen verder werken aan terugkeer naar werk

Fase 4: Overdragen van
re-integratievisie

Start in revalidatiecentrum met worksamples
Multidisciplinaire training: ergotherapeut, cognitief trainer, arbeidstrainer.
Inhoud wordt bepaald in overleg met werkgever en de bedrijfsarts wordt op de hoogte gebracht.

Werktraining

Fase 3: Trainen van werk

Matching

Persoonsprofiel en functieprofiel vergelijken
- zijn er mogelijkheden tot terugkeer naar werk?
- waar moet op getraind worden?

Fase 2: Afstand tot werk in kaart brengen

Relevante vaardigheden scoren
Door behandelteam


Persoonsprofiel vaststellen

Fase 2: Afstand tot werk in kaart brengen

Intake re-integratiecoördinator


Werksituatie / arbeidsomstandigheden
Arbeidsverhoudingen
Wensen werkhervatting
Contactgegevens werkgever en bedrijfsarts
Toestemming voor contact WG en BA

Fase 1: Oriënteren op werk


Inventariseren arbeidssituatie
Wensen op gebied van werkhervatting
Belastbaar genoeg voor vervolg AGR traject?

-> re-integratiecoördinator wordt ingeschakeld


Intake artsFase 1: Oriënteren op werk

Ook bedrijfsarts geïnformeerd

Uitleg NAH
Uitleg mogelijke gevolgen voor werk
Uitleg AGR
Functieprofiel vaststellen

Bezoek werkgever

Fase 2: Afstand tot werk in kaart brengen

Verantwoordelijk voor:
het overleg met de verschillende betrokkenen
het overleg tussen de verschillende betrokkenen
de formulierenstroom
het stellen van behandeldoelen gericht op arbeid
juiste afronding van het proces

De re-integratiecoördinator

Re-integratievisie

Beschrijving genomen stappen en bevindingen
Aandachtspunten
Adviezen vervolg traject
Besproken met revalidant en naaste, werkgever en bedrijfsarts

Fase 4: Overdragen van
re-integratievisie

College neuropsychologie UU 10 oktober 2013
Full transcript