Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ady Endre (copy)

Ady Endre élete
by

Hargitai Bea

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ady Endre (copy)

1915. március 27-én összeházasodnak
5 évvel idősebb
férjes asszony
Diósyné Brüll Adél - Léda - 1903
"Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg,
Csillag-sorsomba ne véljen fonódni
S mindegy, mi nyel el, ár avagy salak:
Általam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak"
(Elbocsátó, szép üzenet, 1913)
Boncza Berta egy svájci leánynevelő intézetből kezdett írogatni Adynak - 1911
Ady csucsai látogatása 1914.
Ady Endre
1877-1919
Érmindszent
Zilahi Református Kollégium 1892-96
Érettségizőként 1896-ban
Az igazi áttörés - 1907
Napi 70-140 szál cigaretta, alkohol
egyre többet iszik
rengeteg altatót szed
depresszióba esik
"nem lehet az művész, aki az alkohol
misztériumait nem ismeri" (Ady)
Évente jelennek meg kötetei
"minden vers egy új szó" (Ady)
"Mágikus volt az, ahogy Adyban versei megfogantak"
Krúdy Gyula csak így tudott szólni róla: „A szent ember…”
Babitscsal jó barátságban volt
Móricz meglátogatta halálos ágyán
„A komor, vesztegelő végzet kegyelmesen megmozdult és január 27. hajnalán, hűdéssel megölte Ady Endre szívét… meleg, beteg, szegény szívét”
1919. január 27. - 41 éves

Rengeteg betegséggel küzdött, Csinszka mindvégig ápolta
1902. Rienzi (művésznevén Novak) Mária színésznő
Héja-nász az avaron
Az I. világháború híre lesújtja Adyt
Ady Lőrinc
Pásztor Mária
Témák - versek
Újságíró:
1898-ban a Debreceni Reggeli Újság szerkesztőségében
Később Nagyváradon, majd Budapesten

"Mit bánom én, ha utcasarkok rongya,
De elkisérjen egész a síromba"
(Az én menyasszonyom)
1908
Szeretném, ha szeretnének 1909.
Minden-Titkok versei 1910.
A menekülő élet 1912.
A magunk szerelme 1913.
Ki látott engem? 1914.
A halottak élén 1918.
Utolsó hajók 1923. - posztumusz
Újfajta szerelem
Vészi Margit, "Margita élni akar"
Perdita-téma
Ez egy sírkőn olvasható: = Itt nyugszik Mihályi Rozália, élt huszonhat évet, béke poraira. "Kívánkozom elköltözni és lenni a Krisztussal, mert az mindennél jobb." = Mihályi Rozália - legyen neki könnyű a föld - kicsi, színházi némber volt, míg élt. Vörösre festette a haját, mint utólag értesülök s az ajka magától volt piros. Kacagott, de nem szívesen, hanem mert a színügyi bizottság tagjai csak a kacagó kóristánét szerették. Lutheránus papnak volt a kitagadott leánya s a Halál csak azért volt rettenetes neki, hogy a Nebántsvirágot nem játszhatta el...
(Mihályi Rozália csókja, Nyugat 1908/8)
Érmindszent, 1877 - hétszilvafás nemes; paraszti életmód + ősi, előkelő nemesi család öntudata - lecsúszottság, dacos keserűség + feltörekvési, bizonyítási szándék
Ady egyetemi indexképe
Vad szirttetőn mi ketten
Állunk árván, meredten,
Állunk összetapadtan,
Nincs jajunk, könnyünk, szavunk:
Egy ingás és zuhanunk.
Véres hús-kapcsok óvnak,
Amíg összefonódnak:
Kékes, reszkető ajkunk.
Míg csókolsz, nincsen szavunk,
Ha megszólalsz zuhanunk.
1906. Új versek- senkit sem hagy hidegen: rajongás / ellenállás
Oka: szokatlan nyelv /új és ősi/, ízlés, észjárás, költői magatartás, látásmód
Szimbolizmus - itt új, Ny-Európában már lejárt
Témák: szerelem (Új versek: Léda asszony zsoltárai, Vér és arany: Léda aranyszobra, ) - új: érzékiség, életvágy, szenvedély, halál és szerelmi beteljesülés együtt
Szecessziós vonások: halálközeli életmámor, a hervadás, a beteges, a morbid kultusza - cselekményes szimbolizmus - ritka! - "Örök harc és nász"
(Héja-nász az avaron, Lédával a bálban)
"Szép ámulások szent városa": Párizs
"Páris, az én Bakonyom
Megállok lihegve: Páris, Páris,
Ember-sűrűs, gigászi vadon.
Pandur-hada a szájas Dunának
Vághat utánam:
Vár a Szajna s elrejt a Bakony"
Csinszka
Léda
Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.
...
Június van s nagyon magam vagyok
S kisértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskola-padok.

S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.

Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.

(Üzenet egykori iskolámba)
Iskolái: nagykárolyi piarista gimnázium (4) év, zilahi református kollégium /szabad szellem, sok olvasás/,
Debrecenben jogi kar, de inkább újságíró lesz
Léda
Intelligens, széles látókörű, érzékeny, izgatóan szép asszony - Párizsba hívja Adyt
1903-1912-ig tartó kapcsolat
Ady a lírai hős köré szimbólumrendszert épít ->
Egyéni mitológia:
2 pólus:
1. küldetéses gőg, zsenitudat, új Messiás, dacos, ingerült, táltosok ivadéka - magánya, elszigeteltsége törvényszerű
2. magyar Ugar, elmaradottság; tudatos önizoláló törekvés - minden verssel ezt a mitológiát bővíti
Újszerű képanyag.
Vádak: érthetetlen (szimbolizmus), erkölcstelen (szerelmi líra), hazafiatlan (magyarság téma) => Párizsba menekült
1912 - szakít Lédával -
Valaki útravált belőlünk
- fájdalom; majd
Elbocsátó szép üzenet
- kegyetlen, gőgös, igazságtalan -> a nők ostromolták
Nietzsche-hatás /dionüszoszi életmámor, felsőbbrendű ember, lázad a megszokott ítéletek ellen/
1899. Versek (Debrecen),
1903. Még egyszer (Nagyvárad) - nem komoly
Nagyvárad - pezsgő szellemi élet: újságok, színház, kávéházak, polgári radikalizmus - Nagyváradi Napló - harcos publicisztika - kulturális és szociális fölemelkedésért
Szimbolizmus
Léda 62 éves korában halt meg, sírfelirata: „Hirdetni fogod, szent, nagy jussát / A volt nőnek / Hirdetni fogod: te akartad / S mindent, mi történt, te akartál / S hogy nálam is hatalmasabb vagy / S a Halálnál.” (A nő jussa)

"A lelkem ódon, babonás vár,
Mohos, gőgös és elhagyott.
(A két szemem, ugye, milyen nagy?
És nem ragyog és nem ragyog.)"
(A vár fehér asszonya)

Szeretném, ha szeretnének
(1909. december)
Esze Tamás komája
Két szent vitorlás
A vén komornyik
A harcunkat megharcoltuk
A Hágár oltára
A Jövendő fehérei
Áldott, falusi köd
Rendben van, Úristen
Egyre hosszabb napok

A Minden-Titkok versei
(1910. december)
Az Isten Titkai
A Szerelem Titkai
A Szomorúság Titkai
A Magyarság Titkai
A Dicsőség Titkai
Az Élet-Halál Titkai

A magunk szerelme
(1913. március)
A visszahozott zászló
Imádság, a csalásért
Hát, imígyen sírok
Ifjú karok kikötőjében
Szent Lélek karavánja

Ki látott engem?
(1914. február)
A kényszerűség fája
Sípja régi babonának
Az elveszett családok
Véres panorámák tavaszán
Őszi, piros virágok

A halottak élén
(1918. augusztus)
Ember az embertelenségben
Mag hó alatt
Az eltévedt lovas
A halottak élén
A megnőtt élet
Ésaiás könyvének margójára
Ceruza-sorok Petrarca könyvén
Tovább a hajóval
Vallomás a szerelemről
Új versek
(1906. február)
Léda asszony zsoltárai
A magyar Ugaron
A daloló Páris
Szűz ormok vándora

Vér és arany
(1907. december)
Halál rokona
A magyar Messiások
Az ős Kaján
Mi urunk: a Pénz
A Léda arany-szobra
A Holnap elébe

Az Illés szekerén
(1908. december)
A Sion-hegy alatt
A téli Magyarország
Léda ajkai között
Az utca éneke
Halálvirág: a Csók
Hideg király országában
A muszáj Herkules
A menekülő Élet
(1912. január)
A szűz Pilátus
Asszony és temető
Harc és Halál
Szép, magyar Sors
Szomorú ódák valakihez

Kötetek és ciklusok
ars poeticák - Új vizeken járok
látomásszerű tájversek - A magyar Ugaron
létharcversek - Harc a Nagyúrral
Léda-versek - Héja-nász az avaron
halálversek - Párizsban járt az ősz
istenes versek - A Sion-hegy alatt
magyarságversek - Az eltévedt lovas
forradalmi versek - A grófi szérűn
kurucversek - Sípja régi babonáknak
Csinszka-versek - Őrizem a szemed
háborúellenes versek - Emlékezés egy nyár-éjszakára
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ilyen-szerepben-meg-nem-lattad-mucsi-zoltant-gyonyoru-rovidfilm-terjed-a-neten/
Full transcript