Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació Projecte d'aplicació professional. METIC '11. M.Isabel Palou Vives

Presentació del projecte "Pla d’actuació per al desenvolupament del Campus Virtual de CIM, Grupo de Formación" realitzat per M. Isabel Palou Vives. Juny '11. Màster Educació i TIC (e-learning). UOC. Especialitat: direcció. Consultor: Jordi Serarols Boada.
by

M. Bel Palou Vives

on 17 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació Projecte d'aplicació professional. METIC '11. M.Isabel Palou Vives

Contextualització Justificació Objectius Planificació ADDIE Anàlisi Disseny Desenvolupament Implementació Avaluació CIM, centre de formació des de 1985 Amb diferents línies formatives: veterinària, teràpies naturals, esportiva, etc.
Amb seus a diferents ciutats: Barcelona, Alacant i València Filosofia de treball: proporcionar els màxims nivells de satisfacció i qualitat docent Qualitat:
té convenis de pràctiques en centres reconeguts
forma part de CAT Formació
41% d'alumnes han renovat Objectiu: oferir una formació diversificada i de qualitat Estratègia: continuar apostant per les TIC Creixement del sector de la formació virtual
Previsió de que el creixement continui
Canvi metodològic educatiu promou la incorporació de les TIC a l'aprenentatge Model econòmic caracteritzar per:
una inversió inicial important
per l'efecte escala
per l'efecte capacitat
per l'efecte flexibilitat Manca d'oferta prou completa
Manca de competència directa per a CIM CIM, centre consolidat Proposta Campus virtual per a diferents seus
i per a diferents línies formatives Prova pilot: Barcelona // Veterinària Inclusió al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales la Cualificación profesional de "Asistencia a la atención clínica en centros veterinarios" 1. Crear el campus virtual

2. Dissenyar i desenvolupar el prototip d'una unitat didàctica.

3. Realitzar l'informe del desenvolupament de la plataforma educativa. Necessitats de l'oferta formativa
Necessitats intruccionals
Població/participants
Anàlisi del model organitzatiu: professionals i rols
Necessitats tècniques
Anàlisi de les necessitats temporals
Necessitats econòmiques
Recursos disponibles
Restriccions De les necessitats
de la intitució: Context extern
Context intern De les necessitats
de l'entorn: Model pedagògic
Disseny del campus virtual
Disseny del curs
Avaluació del projecte: curs i plataforma Presentació a: Recollida d'impressions Pla d’actuació per al desenvolupament del Campus Virtual de
CIM, Grupo de Formación M. Isabel Palou Vives
Projecte d’Aplicació professional. Direcció.
Jordi Serarols Boada
Màster Educació i TIC (e-learning)
Juny de 2011
Universitat Oberta de Catalunya Introducció El projecte final del màster Educació i TIC (e-learning) de la UOC.

Organització escollida: CIM, Grupo de formación
per la possibilitat d'accedir a ella
per ser referent en la formació presencial
per està motivada per explorar i endinsar-se en la formació virtual.

Consisteix en: pla de desenvolupament del campus virtual

Pretén:
visibilitzar quines són les seves necessitats;
establir les pautes que caldria seguir, i
presentar una mostra del que es proposa.

Per fer-ho hem:
contextualitzat i justificar la pertinença del projecte, i
seguit el model ADDIE:
1) hem analitzat les necessitats de l'organització i el seu context;
2) hem dissenyat el campus virtual i un curs pilot;
3) hem desenvolupat el campus i una de les unitats del curs pilot;
4) hem fet la presentació del projecte a l'empresa, i
5) hem valorat i revisat la informació recollida a la presentació.

Podeu consultar la memòria completa a:
POSAR ENLLAÇ A L'ISSUU Desenvolupament del campus virtual per a
CIM, Grupo de formación.
Interessats en incorporar formació virtual.

Referència:
seu de Barcelona
Àmbit veterinari:

Projecte:
disseny i desenvolupament del campus virtual
disseny del curs: Higiene bucal para perros y gatos
desenvolupament d'una unitat didàctica Resum executiu Seus a diferents ciutats
Diversos àmbits formatius
Trajectòria consolidada, des de 1985. Demanda explícita del centre Aspectes claus del projecte Centre formatiu consolidat
Centre referent
Motivació, implicació i iniciativa
Prioritat: millora formativa
Equip qualificat i polivalent
Disposats a assumir riscos http://www.belpalou.edumoot.com/ Donar a conèixer la proposta
Conèixer l'opinió dels responsables de CIM
Recollir les valoracions, impressions i suggeriments Objectius: “Jo he quedat prou satisfeta" amb el projecte en general (directora) “La veritat es que ens agradaria adaptar-ho aviat, però tenim el problema econòmic, ara en aquests moments estem patint una crisi bastant forta a tots els centres” (directora) “A nivell docent sempre és un repte executar un projecte nou, i per tant, en sí mateix una bona motivació. Penso que s'haurien de definir però, quins són els tipus de cursos que poden interessar i que requereixin només d'una formació teòrica” (cap d'estudis) “Doncs que l'experiència ha estat enriquidora, tot i que no m'ho pensava. Gràcies a tu per l'exposició i l'esforç que hi has posat!” (cap d'estudis) El "Moodle presentat reunia força elements que el fan molt possible" (cap d'estudis)
El campus “m'ha agradat però s'ha d'adaptar més a la nostre imatge corporativa” (directora) Estic “totalment d’acord” amb el disseny proposat (cap d'estudis) Estic d'acord sobre l'anàlisi de les necessitats però "la part econòmica s’ha de parlar” (directora) La qüestió econòmica i el temps marcaran el desenvolupament del projecte S'ha revisat el pressupost però cal ajustar algunes partides més S'ha revisat l'equip del projecte S'ha de revisar la imatge del campus per ajustar-la a la coorporativa Conclusions El projecte m'ha servit per posar en pràctica els coneixements adquirits i donar major coherència.

També per conèixer millor quines són les seves necessitats reals, possibilitant-nos realitzar una nova proposta més ajustada i que suposa una millora sobre l'actual. Punts forts:
la entitat està motivada i interessada en la proposta
Tenir una relació prèvia amb l'empresa.
L'empresa ha començat a treballar per a la incorporacció de les TIC a l'aula.

Punts febles:
no hem tingut accés a certes dades de l'empresa;
la demanda de l'empresa es més àmplia del què podíem arribar a treballar durant el projecte, i
el format i les condicions del procés d'elaboració del projecte ens han proporcionat poca flexibilitat a l'hora d'adaptar el format acadèmic amb les necessitats de l'empresa. Seguir el model ADDIE ens permet anar ajustant la proposta a mesura que es van revisant cada una de les fases realitzades. Millorar la proposta seria possible si ajustéssim alguns aspectes de cada una de les fases: 1) Anàlisi
Es podria incloure l'estudi d'entitats formatives virtuals amb oferta en l'àmbit veterinari 3) Desenvolupament
Fer que el campus mostrés una imatge més acord amb la corporativa. 4) Implementació
Millorar el temps que vàrem dedicar a l'exposició. 5) Avaluació
Incorporar tots els canvis que proposem. Hem assolit els objectius marcats Ara queda:
arribar un acord sobre les qüestions econòmiques per a poder validar el projecte i la seva posada en funcionament. 2) Disseny
Podríem dissenyar els tutorials per a les formacions del personal, o
re-elaborar alguns materials Moltes gràcies a: i a:
Full transcript