Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szkolenie dla Samorządów z Zakresu Praw i Obowiązków Studenta

No description
by

Mateusz Mrozek

on 8 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szkolenie dla Samorządów z Zakresu Praw i Obowiązków Studenta

FAQ
Prawa i obowiązki
0
+
-
=
9
8
7
1
2
3
4
5
6
c
A teraz savoir vivre :)
That's all folks!
Mateusz Mrozek
Ja, student!
Liceum, a uczelnia
Co teraz
Obowiązki
Prawa
Plan studiów
Akty prawne
Gdzie szukać?
Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta
Nie tylko nauka!
Organizacja studiów
Zajęcia
Koła naukowe
Organizacje studenckie
Działajcie!
Pomoc dla studenta
Oceny i zaliczenia
S.E.S.J.A.
Status studenta
Studia
Rok Akademicki
Formy zajęć
Nieobecności
Plan studiów
Krajowe Ramy Kwalifikacji
i Programy Kształcenia
Egzamin
dyplomowy
Absolutorium
Etap Studiów
Egzamin
Zaliczenie
Kolokwium
Najważniejsze informacje:
Stypendium Rektora
Dochód nie może przekraczać 618 zł netto
Stypendium Socjalne
Dom studenta

Zapomoga
Jest to jednorazowa pomoc materialna przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejciowej trudnej sytuacji materialnej.
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie Zdrowotne
Warto pamiętać, że do 26 roku życia jesteśmy "podpięci" pod ubezpieczenie rodziców i płacić za leczenie nie musimy.


NNW
Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na studiach, jest to fakultatywna forma zabezpieczenia, która jest bardzo korzystna dla studentów

Sekretariat / Dziekanat / Rektorat
Umowa Student - Uczelnia
Samorząd
Punkty ECTS
Warunkowe wpisy
Egzamin komisyjny
Legitymacja
Odpłatność za studia
Kredyt Studencki
Aby go otrzymać, należy do 15 listopada dostarczyć potrzebną dokumentację w placówce banku komercyjnego, który udziela preferencyjnych kredytów studenckich.
Dla kogo kredyt?

Kredyt mogą pobierać studenci, którzy dodatkowo spełniają następujące warunki:
rozpoczynając studia mieli nie więcej niż 25 lat,
bank zaakceptuje przedstawione przez nich zabezpieczenie spłaty kredytu,
posiadają całkowitą zdolność do wszelkich czynności prawnych,
udokumentują dochód na osobę w ich rodzinie i jego wysokość zostanie zaakceptowana przez bank. Z każdym rokiem jest ona coraz wyższa
Są udzielane w bankach komercyjnych z dopłatą Skarbu Państwa do oprocentowania.
Zmiana kierunku studiów
Zmiana uczelni
Starosta
Opiekun roku
Urlop dziekański
Ocena procesu dydaktycznego;
Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów.
Ukończenie studiów
Wznowienie
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
Regulamin studiów
Szczegółowe zasady studiowania dla poszczególnych jednostek
Kodeks Postępowania Administracyjnego


Pamiętajcie o potwierdzeniu przyjęcia dokumentów/podania zwłaszcza w sytuacjach wrażliwych takich jak np. przywrócenie terminu egzaminu, czy wniosku o przyznanie stypendium
Kiedy decyzja administracyjna?
Droga odwoławcza
mmrozek@psrp.org.pl
+48 889 186 971
www.psrp.org.pl
>>/10/2013
Student może ubiegać się o to stypendium najwcześniej na drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich;
Przyznawane na wniosek studenta;
Max 10% studentów;
Średnia + Naukowe/Sportowe/Artystyczne;
Wyłącznie na jednym kierunku studiów;
Wniosek o stypendium = wniosek o bezpłatny drugi kierunek
Możliwy dodatek mieszkaniowy
Max 2 zapomogi na rok akademicki.
Jeżeli z jakiegoś powodu rodzice nie opłacają składek również za nas, mamy prawo ubiegać się o ubezpieczenie opłacane przez Uczelnię.

Prócz odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki (NNW) możesz otrzymać pakiet zniżek w lokalach gastronomicznych, księgarniach, pubach etc. Najpopularniejsze ubezpieczenia studenckie to Karta ISIC, Karta Euro 26, Karta IYTC


Niektóre kierunki studiów wymagają ubezpieczenia NNW w związku z zajęciami o wysokim współczynniku ryzyka
Udziela się je na cały okres studiów (w tym studiów doktoranckich);

Spłata zaczyna się dwa lata po ukończeniu studiów i trwa dwa razy dłużej niż okres kredytowania;
Rata miesięczna wynosi 600 zł i spływa na Wasze konto w trakcie roku akademickiego.
Dla 20% najlepszych absolwentów możliwe jest częściowe umorzenie kredytu
Student jest obowiązany w szczególności do:

uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów;
składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;
przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni.
Indywidualny tok studiów i program studiów
Mobilność;
Pomoc Materialna

Zniżki
Przyjęcie na studia

Urlop
Skreślenia z listy studentów
Stypendia
Miejsce w domu studenta
Pytajcie!
Miejsce
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
Miejsce dla WAS
http://kredytstudencki.edu.pl/
Miejsce dla WAS!
Miejsce dla WAS!
Miejsce dla WAS!
Full transcript