Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samhällskunskap 1

No description
by

Gustav Wigren

on 24 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samhällskunskap 1

Samhällskunskap 1
Vad är samhällskunskap?
Skolverket, som bestämmer över vad vi gymnasielärare ska ta upp i våra kurser, beskriver samhällskunskap så här:
”Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.”
Vad betyder det?
Jo, tittar vi på skolverkets text är den viktigaste delen i texten följande citat:

”Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.”

Samhällskunskap handlar alltså om att förstå och förklara hur samhället fungerar utifrån olika infallsvinklar, som statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, historia och andra områden.

Men vad är egentligen ett samhälle…?
Det finns olika sätt att använda ordet samhälle, här kommer några exempel:
”Sverige är ett demokratiskt samhälle…”

”Det är samhällets fel att jag är arbetslös…”


”När vi kommer till nästa samhälle ska vi tanka bilen och fika…”


Ordet samhälle har alltså fler olika betydelser.

Samhället i stort
Staten
Ett geografiskt samhälle
Ordet har alltså flera betydelser, men en viktig gemensam nämnare är att ordet samhälle används för att beskriva mänskliga samlingar av olika slag.

Ordet kommer från fornnordiskans ord samhaelde, som betyder hålla samman.
Exempel på samhällen som vi kan studera under den här kursen kan alltså vara…


Samhällskunskap handlar alltså, precis som namnet antyder, om hur olika samhällen fungerar.


Men vad är det egentligen vi skall lära oss om samhället?

Frågar vi skolverket igen finns följande delar med i Samhällskunskap 1:
Demokrati, diktatur och politiska system.
Mänskliga rättigheter
Politiska ideologier
Åsikter och värderingar
Arbetsmarknaden
Samhälls- och privatekonomi
Massmediers och informationsteknik
Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
Presentation i olika former
Som vi kan se skall vi alltså jobba med ett komplext ämne och flera områden under denna kurs.

Men varför ska vi göra detta?

Alltså; varför är samhällskunskap viktigt?

Sverige är en demokrati
Innan 1921 skulle skolan fostra lydiga medborgare.

År 1921 fick demokratin sitt stora genombrott i och med att allmän rösträtt infördes. Demokrati kräver dock kunniga medborgare som kan förstå och tolka samhället.

Samhällskunskap är alltså undervisning i och för demokrati!


Samhället är komplext
Du får kunskaper som du behöver för att förstå ett alltmer komplext samhälle.

Samhällskunskap breddar och fördjupar alltså dina kunskaper om olika samhällsfrågor.
Samhället är komplext
För att du skall klara dig bättre i samhället genom att utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt.

Detta är viktigt i ett komplext samhälle som kräver att du har en förmåga att se vad som är viktigt och sant.

Samhället är globalt
För att vi lever i en internationell värld, som kräver att du har en förståelse för hur människor från andra kulturer tänker och lever.
Samhällskunskap....
...ger dig alltså möjligheter att förstå, förklara och påverka ett demokratiskt samhälle som blir alltmer komplext.

Samhällskunskap är alltså makt!
Full transcript