Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

StudMed_SDU_Januar2018

En introduktion om emnet for lægestuderende på sidste semester på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet
by

Ulrik Gerdes

on 29 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of StudMed_SDU_Januar2018

Tak for jeres opmærksomhed...!

Spørgsmål...?
Kvalitet og patientsikkerhed: En introduktion
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet

Ulrik Gerdes
Overlæge, dr.med., forsker ∙ www.ulrik-gerdes.dk ∙ @ulrikgerdes
Center for Kvalitet ∙ Region Syddanmark ∙ Middelfart
Institut for Regional Sundhedsforskning ∙ Syddansk Universitet
www.ulrik-gerdes.dk
De næste 45 minutter...
Udfordringer! Og en opfordring!
Hvad
er
kvalitet i sundhedsvæsenet i grunden?
Kvalitetsforbedringsarbejde i praksis
Nationalt Kvalitetsprogram
...
Afrunding & spørgsmål

29-01-2018
En ny, mere
intuitiv
tilgang...?
Patient
Pt[S_n]
Patient
Pt[S_n+]
Afdelingsledelser
Sygehusledelser
Danske Regioner,
Sundhedsstyrelsen,
Sundhedsministeriet m.fl.
Regionale organisationer
Kvalitetsafdelinger
Eller med andre ord...
Inspireret af Berwick: A promise to learn - a commitment to act :: England, 2013
En hel masse andre energiske aktører...!
De kliniske frontlinjer...
Prezi :: Version 1.0 :: 28-01-2018 :: Findes også publiceret som en pdf på e-Learn
Mulige problemer med Nationalt Kvalitetsprogram?
Har folk overskud til dette hér?
Du skal have to jobs, nemlig at...
Udføre dit arbejde, og
Forbedre måden du gør det på...!
Hvor gode er vi i øvrigt
selv
internt i kvalitetsforbedringsmiljøerne?
3 minutters
timeout

Gerdes, L.U. : Essensen af kvalitet i sundhedsvæsenet, 2018 [under udarbejdelse]
Nationalt Kvalitetsprogram: Visionerne
Mine 5 udvalgte temaer
Skabelse af en indgroet kvalitetsforbedringskultur
Mere patientinddragelse i form af 'samskabelse' (
coproduction
)
Bedre sammenhæng i patientforløbene (koordination og kontinuitet)
Datadrevet kvalitetsforbedringsarbejde
Central styring, men med respekt for lokale initiativer
Men der findes
andre
temaer, fx...
Nye finansieringsmodeller [
ud med produktionskravene
...]
Meget bedre brug af moderne informationsteknologi
Mere systematiske evalueringer af 'forbedringsaktiviteter'
Fokus på særligt sårbare patientgrupper
Nationalt Kvalitetsprogram: Metoderne
Der er 3 'bærende ben'...
#1 :: Otte nationale kvalitetsmål [og en række tilhørende indikatorer]
#2 :: Lærings- og Kvalitetsteams
#3 :: Et Nationalt Ledelsesprogram
#1 :: De otte nationale mål
For eksempel...
#2 :: Lærings- og Kvalitetsteams
En lidt kompliceret styringsmodel...?
#3 :: Nationalt Ledelelsprogram :: Et modulopbygget 1-årigt uddannelsesforløb
40 personer på hvert hold
Forbedrer
vi
måderne at forbedre kvalitetsforbedringsarbejde på?
Og mange andre velmente projekter...

Et par afklarende spørgsmål...
Hvor mange af jer har arbejdet som lægevikarer de seneste år?
Er I stødt på konkrete indsatser etc. der handlede om kvalitet og patientsikkerhed?
Hvorfor bruge tid på dette emne?
Kvalitet er blevet et brand for sundhedsvæsenet,
Det kommer til at fylde meget i jeres liv fremover,

Det er udfordrende, men også spændende

...
Og der er er eksamen i emnet!
Mest på godt, men
også
med risiko for ondt
Overvejer I en forskerkarriere? Emnekredsen er
hot stuff
...!
Mange forbedringsaktiviteter...!
Den traditionelle tilgang :: Dimensioner, aspekter og perspektiver
Det duer desværre ikke...
De fleste dødsfald skyldes
ikke
kvalitetsproblemer, og
De fleste kvalitetsproblemer er
ikke
dødelige
Udfordringer!
Sundhedsvæsenet er et stort komplekst, adaptivt socioteknisk system (KASS)
Der er gang i en enormt masse forskellige, ofte helt ukoordinerede kvalitetsforbedringsaktiviteter
En opfordring!
Engagér jer i kvalitetsforbedringsarbejde!
Der er (hårdt) brug for flere læger på banen
Der er brug for udvikling og
disruption
, især med bidrag fra yngre læger
Status :: Januar 2018 :: Inklusive understøttende og lokale (RSD)
Hvorfor er det sådan?
Mange aktører på alle niveauer, med hver deres dagsorden
Manglende koordination og meget overlap mellem diverse
Manglende professionalisme? [...]
Fravær af systematisk evaluering og oprydning i porteføljerne
Uoverskuelighed er selvforstærkende...!
...der er brug for jer heroppe!
Udfordringer og en opfordring
Agenda
Nationalt Kvalitetsprogram
Hvad
er
kvalitet i sundhedsvæsenet?

Se fx publikationen fra DSKS
Så, ja...!
Også selvom det måske umiddelbart kan synes at være svært...
P.S.
: Hvad med at bruge dødsfald som kvalitetsmål?
Tilbage til lidt mere om denne model
Det er nemt at 'genfinde' diverse elementer i de tradionelle indkredsninger af kvalitet, og også nye betragtninger
Især om 'info-båndet'
Case #4 :: Astma, som
ikke
var astma
Et eksempel på data
Forbedringsmodellen
Hvad vil vi at opnå?
Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?
Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

Tre spørgsmål
+
PDSA-cirkel
Plan
(planlægge): Plan for forandring
Do
(afprøve): Gennemføre forandring, dokumentere og observere hvad der går godt, problemer og risici
Study
(vurdere): Analyse af observationer, data mv., sammenholde data med forventninger, sammenfatte erfaringer
Act
(handle): Hvilke justeringer er nødvendige?

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)

Traditionel tilgang
Tilpasset den lokale kontekst
Forbedringsarbejde i praksis
PDSA = Plan-Do-Study-Act
Forskellige taktikker
Et konkret kvalitetsforbedringsprojekt
Brug af smart teknologi til forebyggelse af fald blandt indlagte patienter
Problemet
Fald er relativt hyppigt forekommende og kan medføre alvorlige skader
Særlig høj risiko i aften- og nattetimerne med lidt personale
Traditionelle problemløsningsforsøg har ikke været særligt effektive
Skitse til en programteori for projektet
Det kunne måske også bare kaldes 'en funktionsbeskrivelse' eller 'en drejebog' for projektet...?
Kort om teknologien
Hvad går vi ud fra...?
Hvordan
mener
vi at det vil kunne fungere...?
Risiko for
cargo cult...!

Manglende indsigt i virkeligheden
Udfører 'noget der ligner'

NB! Eksplicitte programteorier, tak...!
Full transcript