Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yeni Tuketici Kanunu Sunumu

v1

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yeni Tuketici Kanunu Sunumu

"Bilinçli Tüketici
Basiretli Tacir"
A
5
2
Kanuna İlişkin
Hazırlık Çalışmaları
3
Tüketici Sözleşmeleri
İle İlgili Düzenlemeler
4
Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesine Yönelik
Düzenlemeler
Ticari Reklam ve Haksız Ticari
Uygulamalara Yönelik
Düzenlemeler
6
Tüketici Hakem Heyetleri
ve Tüketici Mahkemeleri İle
İlgili Düzenlemeler
1
Kanuni Düzenlemeyi
Gerekli Kılan Nedenler
A. Tüketicinin Korunması
B. Mevcut Düzenlemenin Yetersizliği
C. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle
7
Tüketici Haklarını İhlal Eden
Fiiller İle İlgili Yaptırım
Düzenlemeleri
Güçlüler Karşısında Zayıfları Korur
Temel Bir İnsan Hakkıdır
Kurallar Sadece Tüketiciyi Değil
Üreticileri ve Ülke Ekonomisini de Korur
Tüketicilerin
Hak Arama Yollarını
Kolaylaştırdık
Değişen Yeni Satış Yöntemleri
Karşısında Tüketici Haklarına
Koruma Sağladık
Yeni Türk Borçlar Kanunu’na ve
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na
Uyum Sağlandı
Tüketici Kanunu İçin
Özel İhtisas Komisyonu
Oluşturuldu
AB Yönergeleri ile Uyumlu
Tüketicinin Korunması Hedefi
Doğrultusunda Önemli
Bir Adım Atıldı
Bürokratik
İşlemleri
Azalttık
Uygulamada Karşılaşılan
Sorunları Giderecek
Düzenlemeler Yaptık
Cezaların Amaca Uygun
Olmasını ve Etkinliğini
Esas Aldık

Tüketiciye Tanınan
Hakların Tahkim Edilmesine
Paralel Olarak Ürünlerde
Kalite Standardı da Yükselecektir
A-Ortak Hükümler
Tüm Tüketici Sözleşmeleri
En Az 12 Punto Büyüklüğünde
ve Okunabilir Olmak
Zorunda
Sözleşme Koşulları
Tüketici Aleyhine
Değiştirilemez
Tüketiciden;
Haksız
Ek Bir Bedel
Talep Edilemez
Tüketiciden Talep Edilecek
Her Türlü Ücret ve
Masraf Bilgileri,
Sözleşmeye Eklenecek
Hangi Bankacılık
İşlemlerinden Ücret
Alınacağını
BDDK Belirleyecek
Ücretsiz Kart
Çıkartmak
Zorunlu Olacak
Temerrüt Hali Dâhil,
Tüketici İşlemlerinde
Bileşik Faiz
Uygulanmasına Son
Katılım Bankaları da
Bu Kanun Kapsamında
Cayma Hakkı
Süreleri Yeniden
Düzenlendi
B-
Tasarı Taslağında
Kapıdan Satışlarda ve
Mesafeli Satışlarda 7 gün,
Devre Tatil Sözleşmelerinde ise
10 Gün Olan
Cayma Süreleri
14 Güne
Çıkarıldı
Ön Ödemeli Konut Satışları,
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri ve
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde
14 Günlük
;
Taksitle Satış Sözleşmelerinde İse Borçlar Kanunu’na Paralel Olarak


7 Günlük
Cayma Hakkı Getirildi
96 Kuruluşun
Görüşü Soruldu
Kamuoyu İle Paylaşılan Taslakla İlgili 26 Kuruluş ve Çok Sayıda Tüketici Görüşlerini İletti
C
Ayıplı Mal ve Hizmette
Tüketiciye Sağlanan Haklar
Tüketici Lehine Genişletiliyor
Ayıplı Mallarda Satıcının Sorumluluğu Taşınır Mallarda, Malın Tesliminden İtibaren 2 Yıl, Taşınmaz Mallarda İse 5 Yıl Olarak Belirlendi
İlk 6 Ay İçinde
Ortaya Çıkan Ayıplarda
Malın Ayıplı Olmadığını
Satıcı İspat Edecek
Zamanaşımı Süresi
İçerisinde
Kalmak Kaydıyla
Ayıp,Ağır Kusur veya Hile ile
Hile İle Gizlenmişse
Zamanaşımı Süresinden
Yararlanılamaz
!

Tüketicilerimiz
a) Sözleşmeden Dönme,
b) Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme,
c) Ücretsiz Onarım,
d) Satılanın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesini İsteme

Seçimlik Haklarını Kullanabilecek

D
Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmelerinde
Tüketiciye Tanınan Haklar
Genişletildi
Tüketicinin Sözleşme Şartları
Hakkında Bilgilendirilmesi Zorunlu
Tüketicilere,
14 Gün İçinde
Sözleşmeden
Cayma Hakkı
Tüketici İstemedikçe
Sigorta Yasak,
Tüketici İstediği
Sigorta Şirketi ile
Çalışabilir
Kalan Vadesi
36 Ayı Aşmayan
Konut Kredilerinde

Erken Ödeme Tazminatı
Erken Ödenen Tutarın
%1’ini Geçemeyecek
Tasarı Taslağı
5, 6 ve 7 Kasım 2013
Tarihinde Genel Kurulda
Kabul Edilerek Yasalaştı
28 Kasım 2013'te
Resmi Gazete'de
Yayımlanan Kanun
28 Mayıs 2014'ten
İtibaren Geçerli Olacak
Kanun
9 Kısım ve
88 Maddeden
Oluşuyor
E
Maketten Satış Olarak da Bilinen
Ön Ödemeli Konut Satışlarına İlişkin
Tüketiciyi Daha İleri Düzeyde
Koruyan Tedbirler Getirildi
Kredi İçin Açılan Hesaplardan,
Ücret ya da Masraf
Talep Edilemeyecek ve
Kredi Bitiminde Hesap
Otomatik Kapatılacak
Tüketici İstemeden
Bankalar, Kredi Sözleşmesi
İle İlişkili Kredili Mevduat Sözleşmesi Yapamayacak
İnşaat Firmaları
Yapı Ruhsatı Almadan
Satış
Yapamayacak

Büyük Projelerde
Bina Tamamlama Sigortası
Yaptırılması Zorunlu Hale Geldi
Tüketicilere
14 Gün İçinde
Cayma Hakkı Geldi
Konut Teslim Süresi
36 Aya Çıkarıldı
Tüketiciye,
Belli Masrafları ve Sözleşme Bedelinin %2’sine Kadar Tazminat Ödemek Suretiyle
Sözleşmeden Dönme Hakkı Verildi
“Kampanyalı
Satış İzin Belgesi”
Kaldırıldı
Gerçeği Yansıtmayan İndirimli Satış Kampanyalarına Sınırlama Getirildi
İndirimli Satışların
Suistimalinin Önüne Geçilecek
Artık İndirimsiz Fiyat da,
İndirim Oranı da
Etikette Bulunacak
Satıcı ya da Sağlayıcı, Ürünün İndirim Öncesi Fiyatının
Daha Yüksek Olduğunu
İspatlamak Zorunda
Kapıdan Satışlara Yeni Tedbirler Getirildi
İşyeri Dışında
Satış Yapacaklar
Bakanlıktan
“Yetki Belgesi”

Almak Zorunda
Bakanlık, Belediyeler ve İlgili Odalar Bu konuda Denetim Yapmaya Yetkili
Sözleşmeler İmzalanmadan Önce,
Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Zorunlu
Mevcut 7 Günlük Cayma Hakkı Süresi

14 Güne Çıkarıldı
Sözleşme Tarihinin
Tüketicinin Kendi El Yazısıyla Yazılması
ve
Sözleşmenin Bir Örneğinin
Tüketiciye Verilmesi

Zorunlu Hale Getirildi
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzları,
Tüketicileri Daha Fazla Bilgilendirecek Şekilde Hazırlanacak
İnternet, Telefon, Katalog vb.
Yollarla Yapılan Mesafeli Satışlara İlişkin
Yeni Düzenlemeler Getirildi
Tüketicilerin Sözleşme Şartları İle İlgili Bilgilendirilmesi Zorunlu
Sipariş Edilen Ürünlerin
En Geç 30 Gün İçerisinde
Tüketiciye Teslim Edilmesi Zorunlu
Mevcut 7 Günlük
Cayma Hakkı Süresi
14 Güne Çıkarıldı
Satışa Aracılık Edenlerin;
Satıcı veya Sağlayıcı İle
Yapılan İşlemlere İlişkin
Kayıtları Tutmaları ve
İstenilmesi Halinde Bu Bilgileri
İlgili Kurum, Kuruluş ve
Tüketicilere Vermeleri
Zorunlu Hale Getirildi
Malın Güvenli Kullanımına İlişkin
Yabancı Dil İbareleri Türkçe Yazılmak, Seslendirilmek Zorunda Olacak
Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzları Hazırlama Sorumluluğu Üretici ve İthalatçıya; Tüketiciye Teslim Edilmesi İse
Satıcıya Aittir
Finansal Hizmetlerin
Mesafeli Satışına İlişkin
AB Yönergesi İlk Defa
İç Hukukumuza Aktarıldı
Tüketicilerimizin Her Türlü Banka Hizmeti İle İlgili Mesafeli Sözleşme Kurulmadan Önce Bilgilendirilmesi
Zorunlu
Tüketicilerimiz, Finansal Hizmetlere İlişkin Sözleşmelerden 14 Gün İçinde
Cayabilecek
Garanti Belgesi İle İlgili bürokratik İşlemler Azaltıldı
Onaylı
Garanti Belgesi
Zorunluluğu
Kaldırıldı
Garanti Belgelerinin Şekil ve İçeriği Bakanlıkça Belirlenecek

Garanti Belgelerinin Teslim Edilip Edilmediği Yine Bakanlıkça Kontrol Edilecek
Devre Tatil Uygulamalarına
Yeni Düzenlemeler Getirildi
Devre Tatil Kavramı
Anlaşılır Hale Getirilerek
Devre Mülkler ve Alternatif Tatil Üyelikleri
(Devre Yat, Kulüp Üyeliği vb.)
Kapsama Dahil Edildi
Satıcı ve Sağlayıcılar İhtiyari Garanti Taahhüdünde Bulunabilecek
İhtiyari Garanti; Tüketicinin Yasal Hakları Saklı Kalmak Kaydıyla, Malın veya Hizmetin Bedelinin İadesi, Değiştirilmesi, Onarılması ya da Bakımının Yapılması veya Benzer Hususlarda Üretici veya İthalatçı Tarafından Verilen İlave Taahhüttür
Tüketicilerin Sözleşme Şartları İle İlgili Bilgilendirilmesi Zorunlu
Sözleşme Tarihinin Tüketicinin
Kendi El Yazısıyla Yazılması ve
Sözleşmenin Bir Örneğinin
Tüketiciye Verilmesi
Zorunlu Hale Getirildi
Cayma Hakkı Süresi 10 Günden
14 Güne Çıkarıldı
Büyük Projeler İçin
Bina Tamamlama Sigortası
Yaptırılması
Zorunlu
Devir ve Teslim Süresi
Sözleşme Tarihinden İtibaren
36 Ayı
Geçemeyecek
Tüketiciye, Sözleşme Bedelinin %2’sine Kadar Tazminat Ödemek Suretiyle
Sözleşmeden
Dönme Hakkı Verildi
i- Paket Turlarla İlgili Tüketicilere
Yeni Haklar Tanındı
Tüketiciye Ön Bilgilendirme Amaçlı
Broşür Verilmesi
Zorunlu
Sözleşmesinin Esaslı Unsurlarından
Birinin Değişmesi Halinde
Sözleşmeden Dönme Hakkı Getirildi
Satıcının, Tüketicinin Ödemiş Olduğu Tüm Bedeli Herhangi Bir Kesinti Yapmaksızın “Derhal” İade Etmesi Zorunlu
AB Ülkelerinde Olduğu Gibi Ticari Ve Mesleki Amaçla Paket Tura Katılanlar da Tüketiciye Tanınan Haklardan Yararlanabilecek
Tüketicilerin Bilinçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Artırıldı
Radyo ve Televizyonlarda 08:00-22:00 Saatleri Arasında, Ayda 15 Dakikadan Az Olmamak Üzere Tüketiciyi Bilinçlendirici
Program Yayınlama
Zorunluluğu Getirildi
TÜKETİCİ
Belirsiz Süreli veya Süresi 1 Yıldan
Daha Uzun Olan Belirli Süreli
Abonelik Sözleşmesini İstediği Zaman;
Süresi 1 Yıldan Az Olan Belirli Süreli
Abonelik Sözleşmelerini İse, Satıcı veya Sağlayıcının Sözleşmede Değişiklik
Yapması Halinde
Feshetme Hakkına Sahip Oldu
Satış Sonrası Servis Hizmetlerine Yönelik Düzenlemeler Büyük Ölçüde Korundu
Aboneliğe Son Verme İsteği,
Süresi İçinde Yerine Getirilmezse,
Abonelikten Faydalanılmış Olsa Dahi Tüketiciden Herhangi Bir Bedel
Talep Edilemeyecek
Fesih, Sözleşmeden
Daha Ağır Şartlara
Bağlanamayacak
Kullanım Ömrü 10 Yıl Olan Televizyonlar İçin Her Coğrafi Bölgede En Az
3 Olmak Üzere
7 Bölgede Toplam
40 Servis İstasyonu Kurulması
Zorunlu
Herhangi Bir Markanın Yetkili Servisi Olmayıp, Özel Servis Olarak Hizmet Veren Servis İstasyonları da Verdikleri Hizmetten Dolayı Tüketicilere Karşı Sorumlu Olacak
Gazete Ve Dergi Gibi
Süreli Yayın Kuruluşlarınca
Düzenlenen Promosyon
Kampanyaları Daha Sıkı
Kurallara Tabi Olacak
Süreli Yayın Kuruluşlarının
Verebileceği Kültürel Ürünler,
Yönetmelikle Açıkça Belirlenecek
Süreli Yayının Birden Fazla Sayıda Satın Alınmasını Gerektiren ve Belirli Bir Süreye Yayılan Promosyon Uygulamalarının Süresi;
Günlük Süreli Yayınlarda
75 Günü,
Haftalık Süreli Yayınlarda
18 Haftayı,
Daha Uzun Süreli Yayınlarda
12 Ayı Geçemeyecek
Piramit
Satış Sistemleri
Yasaklanıyor
Piramit Satış;
Katılımcılarına Bir Miktar Para veya
Malvarlığı Ortaya Koyma Karşılığında,
Gerçekçi Olmayan veya Gerçekleşmesi
Çok Güç Olan Kazanç Beklentisi Sistemi
Olarak Tanımlanmaktadır
Piramit Satış Sisteminin Kurulması,
Yayılması veya Tavsiye Edilmesi
Yasaklandı
Bakanlık
Gerekli Önlemleri
Alacak
Tüketicilerin Ticari Reklam Yoluyla Yanıltılmasını Engelleyecek Tedbirler Etkinleştiriliyor
Tüketici Sorunları
Hakem Heyetleri
Yeniden Yapılandırıldı
Tüketici Sorunları
Hakem Heyetinin İsmi
“Tüketici Hakem Heyeti”
Olarak
Değiştirildi
İhtiyaca Göre
Hakem Heyeti
Kurulacak
Tüketici Hakem Heyetlerinde
Raportör Kadrosu
İhdas Edildi
Tüketici Hakem Heyeti
Üye ve Raportörlerinin
Huzur Hakları
İyileştirilecek
Tüketiciyi Aldatıcı Veya Onun Tecrübe ve Bilgi Noksanlıklarını İstismar Edici, Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Düşürücü, Şiddet Hareketlerini ve Suç İşlemeyi Özendirici, Kamu Sağlığını Bozucu, Hastaları, Yaşlıları, Çocukları ve Engellileri İstismar Edici Ticari Reklam Yapılması
Yasaklandı
Örtülü (gizli) Reklamın Ne Olduğu Açık Bir Şekilde Tanımlanarak
Örtülü Reklam Yasaklandı
Yapılacak İkincil Düzenlemelerle Birlikte Dünya Uygulamalarında Olduğu Gibi Marka İsmi Vererek Karşılaştırmalı Reklam Yapılmasına İmkân Tanınacak
Sektörel ve Ticari Reklamlarla İlgili Yasaklar ve Sınırlamaların
Bakanlık Tarafından İkincil Düzenleme İle Yapılması
Hüküm Altına Alındı
Tüketicilere Yönelik Haksız Ticari Uygulamalar Yasaklanarak Tüketicinin Hukuki İşlemler Yaparken Müteşebbisin Etkisi Altında Kalmadan Hür İradesiyle Karar Verebilmesi Amaçlandı
Tüketici Hakem Heyetler Yeniden Düzenlendi
Reklam Kurulu Yeniden Yapılandırılarak Kurulun Denetim Etkinliği Arttırıldı
Belediye Başkanının
Konunun Uzmanı
Belediye Personeli Arasından
Görevlendireceği Bir Üye
Reklam Kurulunun Üye Sayısı 29’dan 19’a
Düşürüldü
Reklam Kurulu Hem Ticari Reklamları Hem de Haksız Ticari Uygulamaları
Denetleyecek
Baro’nun, Mensupları Arasından Görevlendireceği Bir Üye
Satıcının Tacir Olduğu Uyuşmazlıklarda Ticaret ve Sanayi Odasının ya da Bunların Ayrı Ayrı Örgütlendiği Yerlerde Ticaret Odasının; Satıcının Esnaf ve Sanatkar Olduğu Uyuşmazlıklarda, İllerde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin, İlçelerde İse En Fazla Üyeye Sahip Esnaf ve Sanatkârlar Odasının Görevlendireceği Bir Üye
Kurul Başkanı Tedbiren Durdurmaya Yetkili Kılındı
Tüketici Örgütlerinin
Kendi Aralarından
Seçecekleri Bir Üye
Olmak Üzere Başkan Dâhil
Beş Üyeden Oluşmaktadır
Kurul Kararları, Bakanlıkça Kamuoyu ile
Paylaşılacak
Reklam Kurulu’nun Karar Almasına Yardımcı Olacak Sektörel Özel İhtisas Komisyonları Kurulacak
Reklam Politikalarının Oluşturulması ve Uygulanmasıyla İlgili Olarak İlk Defa Reklam Konseyi Kurulması Öngörüldü
Reklam Politikalarının Oluşturulması ve Uygulanması ile İlgili Olarak Çağdaş İletişim Uygulamalarını Takip Etmek
Reklam Sektörünün ve Reklam Denetim İşlevinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırma ve Çalışmalar Yapmak
Bu Alandaki Görüş ve Önerilerini İlgili Mercilere İletmek
Reklam Konseyi’ne Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Katılan Temsilcilerin Sayısı, Konseyin Toplam Üye Sayısının %50’sinden Fazla Olamayacak
Büyükşehirlerde İse 2 Bin TL ile 3 Bin TL Arasındaki Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru
Zorunlu Hale Getirildi
Değeri
2 Bin TL
'nin Altındaki
Uyuşmazlıklarda
İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine
3 Bin TL
'nin Altındaki
Uyuşmazlıklarda
İl Tüketici Hakem Heyetlerine
Bu Değerlerin Üzerindeki Uyuşmazlıklar
İçin Tüketici Hakem Heyetlerine
Başvuru Yapılamayacak
Heyetlerin Tüketici Lehine Verdiği Kararlara Karşı Açılan İtiraz Davalarında, Kararın İptali Durumunda Tüketici Aleyhine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Sadece Nisbi Tarife Üzerinden Vekâlet Ücretine Hükmedilecek
Uyuşmazlığın Tüketicinin Lehine Sonuçlanması Durumunda Tebligat ve Bilirkişi Ücretleri Karşı Tarafça Karşılanacak
İdari Para Cezaları; Caydırıcı, Orantılı ve Belirli Olması İlkeleri Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Düzenlendi
Ceza Miktarları Güncellendi
Her Bir Aykırılığın
Yaptırımı Ayrıntılı Bir Şekilde Belirlendi
Ticari Reklam Cezalarında Reklamın Yayınlandığı Mecra Türüne Göre Farklı Cezalar Belirlendi
Taşra Teşkilatınca Uygulanacak İdari Yaptırım Kararlarının Valilik Tarafından Yerine Getirilecek
Tüketici Mahkemelerinde
Tüketicilerin Dava Açmaları
Daha Kolay
Hale Getirildi
Davaları Basit Yargılama
Usulüne Göre Sonuçlandıran
Tüketici Mahkemeleri
Görevli Olacak
Tüketici Örgütleri
Üst Kuruluşlarınca
Açılacak Davalarda
Bilirkişi Ücreti ve
Vekâlet Ücreti
Bakanlıkça Karşılanacak
Tüketici Davaları
Tüketicinin Yerleşim
Yerinin Bulunduğu
Yerdeki Tüketici
Mahkemesinde de
Açılabilecek
6502 SAYILI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
HAKKINDA KANUN

hazırlayanlar
Harun ARPACI
Ramazan KİRİŞ
Tüketici Mahkemeleriyle
Tüketici Hakem Heyetlerinin
UYAP ve Tüketici Bilgi Sistemi
Aracılığıyla Entegre
Olması Sağlanacak
Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin AB Yönergesi İlk Defa
İç Hukukumuza Aktarıldı
(M:62)
Haksız Olarak Ek Bedel Talep Edilemeyecek
Alınacak Ücretler Sözleşme Ekinde Sunulacak
Bankacılık
İşlemleri İçin Alınacak Ücretleri BDDK Belirleyecek
Aidatsız

Kredi Kartı Vermek Zorunlu Olacak
Artık
Bileşik Faiz Alınamayacak
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yapılması Zorunlu Olacak
Tüketici Kredisinde ve Taksitli Satışlarda Cayma Hakkı Verildi
Kredilerde Sigorta Zorunluluğu Kaldırıldı
Habersiz, Kredili Mevduat Hesabı Açılması
Yasaklandı
Ön Ödemeli Konut veya Devre Mülk Satışlarında
Yapı Ruhsatı ve Bina Tamamlama Sigortası
Yapılmak Zorunda
Finansal Hizmetlerin Mesafeli Satışı
İç Hukuka
Aktarıldı
Paket Turların İptalinde Ücretin Kesintisiz Olarak
“DERHAL”
Ödenmesi
Kanuna Bağlandı
Abonelik Sözleşmelerinde Sağlayıcı Değişiklik Yaptığında Abone Sözleşmeyi
Fesh Edebilecek
Piramit
Satış Sistemleri
Yasaklandı
Gerçeği Yansıtmayan İndirimli Satışlara Engelleme
Malların Güvenli Kullanımına İlişkin Bilgiler
Türkçe Olmak Zorunda
İhtiyari Garanti Taahhüdü İle Tüketiciler Daha Güvende
Marka İsmi Vererek Karşılaştırmalı Reklam Yapılmasına İzin Verildi
Haksız Ticari Uygulamalar
Yasaklandı
Reklam Kurulu Başkanına Tedbiren
Durdurma Yetkisi Verildi
Reklam Kurulu Başkanına Tedbiren
Durdurma Yetkisi Verildi
Reklam Konseyi Kuruldu
Raportör Kadrosu İstihdamı Sağlanarak Özlük Hakları
İyileştirildi
Tüketici Hakem Heyetleri İle Tüketici Mahkemelerinin Elektronik Ortamda
Entegrasyonu Sağlandı
Bazı Sözleşmelerdeki
Cayma Hakkı Süreleri İyileştirildi
Ayıplı Mallarda Tüketicilerin Hakları, Satıcı/Üreticilerin Yükümlülükleri Arttırıldı
Konut Kredisindeki
Erken Ödeme Tazminatı Azaltıldı
Ön Ödemeli Konut Satışlarında
Sözleşmeden Dönme ve Teslim Süresi
Düzenlendi
İşyeri Dışında (Kapıdan) Yapılan Satışlar
Düzenlendi
Mesafeli Satış Sözleşmeleri
Yenilendi
Süreli Yayın Promosyonları
Düzenlendi
Garanti Belgesi Onayı Kaldırıldı
Satış Sonrası Servis Hizmetleri
Tüketici Lehine Düzenlendi
Reklam Kurulu
Yapılandırıldı
Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak
Başvuruların Maddi Limitleri Arttırıldı
Tüketici Mahkemelerinin
İş Yükü Azaltıldı
İdari Yaptırımlar
Daha Caydırıcı
(madde 4)
(madde 8-16)
(madde 22-39)
(madde 40-46)
(madde 47)
(madde 49)
(madde 50)
(madde 51)
(madde 53)
(madde 80)
(madde 54)
(madde 56)
(madde 57)
(madde 59)
(madde 58)
(madde 61)
(madde 63)
(madde 66-72)
(madde 77-78)
Full transcript