Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ritualer i kristendommen

No description
by

johanne nikolaisen

on 11 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ritualer i kristendommen

sakramenter
Ritualer i kristendommen
Ritualer i kristendommen
Gudstjenesten
sakramenter
Kilder
sakramnter
Gudstjenesten
kilder
Står i sentrum
Oftest i kirke, men også i det fri
Formidler kristen budskap
Ritualene finner sted her
De viktigste ritualene
Den katolske og ortodokse kirke
Dåp
Nattverd
Konfirmasjon
Ekteskap
Bot
Presteordinasjon
Sykesalving
Den lutherske kirke
Dåp
nattverd
http://religioner.no/ressurser/fagartikler/kristendom/
I samme verden, cappelendamm
Dåp
Nattverd
Konfirmasjon
https://kirken.no/nb-NO/daap/
Kristne innvielsesriten
Markere at msk. blir kristen
Vannet blir brukt til å dramatisere Jesu død og oppstandelse fra de døde
knyttet til drukning, renselse og liv
"Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).
Tegn på jesus fellesskap
Minnes jesu siste måltid med disiplene

Presten leser Jesu innstiftelsesord og deler så ut brødet og vinen.
dette er jesu legme og dette er jesu blod
konkret dramatisering av Jesu død
et tilbud om å ta imot Kristus som Guds Sønn og verdens frelser og bli ett med Ham
Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa:
«Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. (Matt 26, 26-28)

utforske kristen tro og livets store spørsmål
konfirmasjonsleier
Gudstjenester
Lære mer om Gud
bare de døpte
Bekreftelse av det vi fikk ta del i da vi ble døpt
Dramatiserer frelseshistorien
Guds usynlige godhet – eller nåde – viser seg i synlige tegn
Ritene er bestemte ord som er hentet fra fortellinger om Jesus eller om de første kristne
Sykesalving
formidler helbredelse på legeme og sjel
I den katolske kirke enten ved sykeleiet eller under messefeiring
Foretas ved skriftlesning, bønn om helbredelse, håndspåleggelse eller salving på pannen
Kan gjentas
https://snl.no/sykesalving
Full transcript