Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het nieuwe Kunstendecreet

No description
by

Afdeling Kunsten

on 17 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het nieuwe Kunstendecreet

visie
functies en disciplines
instrumenten
beoordeling
Regeerakkoord
Beleidsnota Cultuur
Visienota Kunsten
Nieuwe Kunstendecreet
Behouden
Vernieuwd
uitgangspunten
schottenloos
eigenheid van de disciplines
beoordeling door veldexperten
doel
professioneel en kwalitatief kunstenlandschap stimuleren
internationale samenwerking en uitwisseling bevorderen
maatschappelijke inbedding vergroten
richtinggevend beleidskader voor de minister
landschapstekening steunpunt
een aantal beleidsopties voor de komende beleidsperiode
evoluties in het kunstenveld
met aandacht voor maatschappelijke noden en tendensen.
Disciplines decreet
creatieve culturele sectoren
letteren
audiovisuele kunstenveld
lokaal cultuurbeleid
legislatuurgebonden
5 jaar
15 september en 1 oktober 2015
1 april 2015
indienen visienota Vlaams Parlement
eerste indiendata
1 september 2014
landschapstekening steunpunt
januari 2015
bijdrage lokale overheden
bijdrage andere overheden in Vlaanderen en Brussel
protocol
Ontwikkeling
Wat?
- kader voor beoordeling
- los van werkvormen
- op basis van inhoud
Waarom?
- hybridisering van sector
- los van werkvorm
ontwikkelen van artistieke praktijk
Het ontwikkelen of begeleiden van de artistieke praktijk, talent, carrière en oeuvre.
Productie
creatie
voorbereiden, plannen en uitvoeren van nieuw werk of van bestaand werk
zowel artistiek als zakelijk en logistiek
verschil met ontwikkeling: realisatie van een concreet product
Presentatie
delen met een publiek
publiek is deelnemer (aanwezige, toeschouwer, klant)
actieve publieksbemiddeling (publiekswerving én publiekswerking)
Participatie
inspanningen ifv actieve deelname aan kunst
Toegankelijk maken van kunst voor diverse doelpublieken
publiek is uitgangspunt
De betrokkenheid van de doelgroep en de procesmatige benadering zijn even belangrijk als het artistieke resultaat.
artistieke resultaat is uitgangspunt
Reflectie
kritische reflectie over kunst
Disciplineclusters
- beeldende en audiovisuele kunsten

- muziek

- podiumkunsten

- architectuur en vormgeving

Hoe?
- werkingssubsidies
- projecten van kunstenaars en organisaties
- beurzen
- kunstinstellingen
Basisinstrumenten:

Basisinstrumenten
Behouden
toegankelijkheid
Vernieuwd
meerjarigheid
zowel kunstenaars als organisaties, zowel binnen als buiten VL
beurzen, projecten
internationaal werken
Beurzen
Projecten
Werkingen
Kunstinstellingen
geen resultaatsverbintenis
doel:
een omschreven project wordt gerealiseerd en financieel verantwoord
1 tot 3 jaar
1 tot 3 jaar
functie
: ontwikkeling
doel
: (nieuwe) ideeën te ontwikkelen, (andere) wegen te verkennen, een (nieuwe) evolutie te beginnen, te reflecteren over de eigen praktijk en deze te verdiepen
alle functies:
ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of een combinatie
initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn, mét resultaatsverbintenis
grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde
beheersovereenkomst
Specifieke instrumenten
Ondernemerschap
Kunstenaarstoelage
geen subsidie, maar terugbetaalbare (renteloze) lening

overbrugging van artistieke kosten
Partnerprojecten
innovatieve waarde van kunst
samenwerkingsprojecten met een of meerdere partners buiten het kunstenveld
Cofinanciering van internationale projecten
kunstenorganisaties die participeren in internationale projecten die cofinanciering vragen
Doel: Vlaams organisaties ondersteunen en stimuleren om subsidies aan te vragen bij supranationale organisaties

Internationale promotie
Internationale residenties
tijd en ruimte voor een kunstenaar
internationale residentieplekken geselecteerd door Vlaanderen
oproep aan kunstenaars voor verblijf
Buitenlandse presentatieplekken
grote evenementen of locaties
kwalitatief en uitgebreid programma
overeenkomst per plek
Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten
huidige RVT's
actieve deelname
Doorbraaktrajecten
creëren van internationale kansen
eenmalig
mogelijke terugverdieneffecten
overeenkomst
Internationale netwerkorganisaties en internationale netwerkevenementen
internationale leden rond een bepaald thema of sector
bijdrage aan internationale uitstraling van de Vlaamse kunstensector


Verwerving en spreiding van kunst
uitbouw van een sterke collectie van de Vlaamse Gemeenschap
Verwervingsbeleid
levende professionele kunstenaars
Spreiding van kunst
brugfunctie tussen kunstenaar en publiek
Kunst in Huis tot 2016
winter 2014-2015
lente/zomer 2015
zomer 2014
herfst 2014
Dossier opmaken en indienen
Infosessies over de inhoudelijke vernieuwingen van het Kunstendecreet


Verkiezingen

Infosessies over de praktische vernieuwingen van het nieuwe Kunstendecreet
1 april 2015: visienota naar parlement
15 september 2015

Timing
Adviescommissie Kunsten
Pool van beoordelaars
Pool van voorzitters
Secretarissen
Wetgevend Kader
Waarom een nieuw decreet?
- kunstendecreet

- uitvoeringsbesluit

- operationalisering

evaluatie 2012
- nood aan:

- goed onderbouwde en toekomstgerichte beleidsvisie

- complementair beleid met andere overheden

- nieuwe manier van beoordelen

- impuls beleid voor nieuwe initiatievenkunstenaars én organisaties
binnen én buiten Vlaanderen
5 jaar
alle functies:
ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of een combinatie
subsidie toegekend ter ondersteuning personeels- en werkingskosten
voortvloeiend uit een structurele activiteit met continu en permanent karakter
doel: overleg stimuleren om tot afstemming te komen
Visie
Visie
Visie
Het proces, het onderzoek en het artistieke experiment primeren op een concrete output
de reflectie en kritiek op kunst en het stimuleren en toegankelijk maken van die reflectie.
Zelfprofilering
- geen hiërarchie, alle functies even belangrijk
voor kunstenaars
3 indiendata
: 15 september, 15 januari, 15 mei
zowel voor kunstenaars als organisaties
3 indiendata:
15 september, 15 januari, 15 mei
voor organisaties
Indiendatum:
1 oktober 2015
erkenning voor onbepaalde duur
inzetten op de 5 functies:
ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’,
erkenningsprocedure
geen functionele benadering
Continue indiening
Behouden
advies door administratie

advies door experten

beslissing door minister
Vernieuwd
geen vaste commissies meer, maar een pool van beoordelaars en een pool van voorzitters
functies en disciplines als sleutel voor de beoordeling op maat
doel: gelijkwaardige behandeling van alle disciplines en alle dossiers
Vaste commissie, benoemd voor 5 jaar
Rol: de opmaak van het artistiek-inhoudelijke advies over aanvraagdossiers.
Benoeming in de pool voor 5 jaar
Wisselende samenstellingen van beoordelingscommissies, in functie van de ingediende dossiers
Oproep is gelanceerd! Zie www.iedereenkanzetelen.be

Deadline: 31 juli 2014
Rol: de werkzaamheden van de beoordelingscommissies voorbereiden, organiseren en leiden
De voorzitter heeft een modererende rol en ziet toe op de toepassing van de methodologie die is ontwikkeld door de Adviescommissie Kunsten
Rol: voorbereiding van en verslaggeving over de werkzaamheden van beoordelingscommissies en van de Adviescommissie Kunsten.
Rol: algemene kwalitatieve monitoring van de artistiek-inhoudelijke beoordeling
Oproep: december 2014/ januari 2015
beurzen en projectsubsidies vanaf 2016
1 oktober 2015
werkingssubsidie vanaf 2017
Zomer 2014
Herfst / winter 2014
Benoeming Adviescommissie Kunsten
Oproep leden Pool van beoordelaars en voorzitters
Lente 2015
Praktische infosessies gericht op indiening
Zomer 2015
tijdelijke commissies voor groepen van aanvragen met eenzelfde profiel (functies en disciplines)
herfst 2015
Full transcript