Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Comunicació a la indústria petroquímica de Tarragona

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Comunicació a la indústria petroquímica de Tarragona

Comunicació a la indústria petroquímica de Tarragona

Pla d'Emergència Exterior
BASF
Comunicació de risc
- Proactiva
- Permanent
- Persuasiva
Comunicació de crisi
- Reactiva
- Puntual
- Afecta la imatge corporativa
Conclusió
Objectiu: minimitzar els efectes negatius
Objectiu: informar i prevenir
Anàlisi de casos
Perspectiva de la població
Community
Els mitjans
DOW CHEMICAL
REPSOL
Entrevistes
DIARI DE TARRAGONA
- Ambaixador de l'empresa a la xarxa
- Sensibilitat social
- Receptor de l'opinió pública

- Punt a favor a la comunicació de risc:
Difusió
- Punt en contra a la comunicació de crisi: Immediatesa

* Configuren la visió social
Comunicació de risc:
-
Aturada programada
: control

Comunicació de crisi:
-
Vessament de nafta
: dades desconegudes
i complexitat
-
Explosió d'etilè
: execució del procediment
i control
de comunicació
manager
ACTIVACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA
Danys materials Víctimes
Interior Exterior Interior Exterior
1
2 lleus
3 greus
- Accidents de categoria 1, 2 i 3
- Mesura de protecció
- Sistema d'avís a la població
Objectius del treball assolits
PLASEQCAT
- Conèixer el Departament de Comunicació
- Identificar la perspectiva de la població
- Veure el Pla de comunicació de crisi
- Analitzar accidents recents
La població està prou informada sobre els riscos químics?
La indústria química es comunica bé amb la població?
Objectius
- Conèixer el Pla de comunicacio de crisi
- Identificar la perspectiva de la població
Metodologia
- Consulta de llibres
- Recerca a Internet
- Entrevistes
- Enquestes
Població poc informada
Indústria química: comunicació
millorable
Indústria química: segura
Molts beneficis, risc assumible
Creus que la quimica de Tarragona és segura?
La relació risc-benefici de la química de Tarragona és assumible?
* Més positius als pobles que a Tarragona
Categories d'accidents
Clàudia Diaz de Mendibil
Full transcript